Searched for: subject%3A%22Infectieziekten%22
(1 - 15 of 15)
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P. (author), van Lent, M. (author)
De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocyten-immunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundige consult een bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis, HIV, Rhesus (D)-antigeen (RhD), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en...
report 2022
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P. (author), van Lent, M. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie voor 2019 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2019. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week...
report 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Oomen, P. (author), Vos, K. (author)
De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundige consult een bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis, HIV, Rhesus (D)-antigeen (RhD), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en...
report 2019
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Oomen, P. (author), Vos, K. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2016 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2016. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap gedaan. Vervolgstappen later in de...
report 2018
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Oomen, P. (author), Vos, K. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2015 in vergelijking met voorgaande jaren [1-5]. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2015. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap gedaan. Vervolgstappen later in de...
report 2017
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Hirschberg, H. (author), Oomen, P. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2014 in vergelijking met voorgaande jaren [1-4]. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2014. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap gedaan. Vervolgstappen later in de...
report 2016
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Hirschberg, H. (author)
In deze monitor worden de belangrijkste resultaten beschreven van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2013 in vergelijking met voorgaande jaren [1,2,3]. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een bloedafnamedatum van het eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2013. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap...
report 2015
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Hirschberg, H. (author)
In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten beschreven van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2012 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een bloedafnamedatum van het eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2012. Dit eerste onderzoek wordt voor of in zwangerschapsweek 12 gedaan. Vervolgstappen...
report 2013
document
van de Ploeg, C.P.B. (author)
De prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een bevolkingsonderzoek waarbij de zwangere in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt op rhesus-factor, irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA), syfilis (lues), hepatitis B (hepB), en sinds 1 januari 2004 ook op HIV. De screening heeft als doel...
report 2011
document
TNO Arbeid (author), Visser, R. (author), Paul, J.A. (author), Heemskerk, F. (author)
In opdracht van de partijen betrokken bij het Arbeidsvoorwaardenoverleg voor werknemers bij de provincies heeft TNO Arbeid een onderzoek verricht naar de (fysieke) belasting van de muskusrattenbestrijders. In het onderzoek is de fysieke belasting van de muskusrattenbestrijders en de rayonambtenaren beoordeeld, gerelateerd aan wettelijke en...
report 2001
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Nauta, A.P. (author), Meester, H.H.M. (author)
Deze praktijkgids arbeidshygiëne gaat over ongevallen waarbij een werknemer door bloed van bijvoorbeeld een patiënt wordt besmet. Dit soort ongevallen komt niet alleen voor bij werkers in de gezondheidszorg, maar ook bij andere beroepsgroepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, bij de politie, in gevangenissen en bij afvalverwerkers. De...
book 1995
document
Wafelbakker, F. (author)
bookPart 1994
document
Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Het ziekteverzuim in de vleessector is hoog. De afgelopen jaren lag het verzuimpercentage bijna 2 procent boven het landelijk gemiddelde. Aanleiding voor bedrijfsvereniging de Samenwerking, het Produktschap Vee en Vlees en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de oorzaken te onderzoeken en een plan van aanpak op te stellen. In dit...
article 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Treurniet, H.F. (author), Schaapveld, K. (author)
report 1992
document
Cobelens, F. (author), Wevers, A. (author), Nauta, N. (author)
Het doel van deze conferentie, gehouden in Stockholm 28-30 augustus 1989, was om een bijdrage te leveren aan de preventie van door bloed overdraagbare beroepsinfecties in de gezondheidszorg. Hierbij werden de volgende invalshoeken gehanteerd: infectiepreventie, bedrijfsgezondheidszorg en arbeidsomstandighedenbeleid. Na een epidemiologisch...
conference paper 1990
Searched for: subject%3A%22Infectieziekten%22
(1 - 15 of 15)