Searched for: subject%3A%22Indicatoren%22
(1 - 17 of 17)
document
Lanting, C.I. (author), Vlasblom, E. (author), Mustert, S. (author), Bezem, J. (author)
Ouders in een kwetsbare situatie en professionals in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders blijven echter tegen vragen en problemen aanlopen: de zorg voor de doelgroep is gefragmenteerd, een doorgaande lijn van Geboortezorg naar JGZ en het sociale domein ontbreekt. Inmiddels werken Geboortezorg, JGZ en partners uit het sociale domein...
report 2023
document
Lanting, C.I. (author), Vlasblom, E. (author), Mustert, S. (author), Bezem, J. (author)
Ouders in een kwetsbare situatie en professionals in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders blijven echter tegen vragen en problemen aanlopen: de zorg voor de doelgroep is gefragmenteerd, een doorgaande lijn van Geboortezorg naar JGZ en het sociale domein ontbreekt. Inmiddels werken Geboortezorg, JGZ en partners uit het sociale domein...
report 2023
document
Lanting, C.I. (author), Vlasblom, E. (author), Mustert, S. (author), Bezem, J. (author)
Ouders in een kwetsbare situatie en professionals in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders blijven echter tegen vragen en problemen aanlopen: de zorg voor de doelgroep is gefragmenteerd, een doorgaande lijn van Geboortezorg naar JGZ en het sociale domein ontbreekt. Inmiddels werken Geboortezorg, JGZ en partners uit het sociale domein...
report 2023
document
Lanting, C.I. (author), Vlasblom, E. (author), Mustert, S. (author), Bezem, J. (author)
Ouders in een kwetsbare situatie en professionals in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders blijven echter tegen vragen en problemen aanlopen: de zorg voor de doelgroep is gefragmenteerd, een doorgaande lijn van Geboortezorg naar JGZ en het sociale domein ontbreekt. Inmiddels werken Geboortezorg, JGZ en partners uit het sociale domein...
report 2023
document
Lanting, C.I. (author), Vlasblom, E. (author), Mustert, S. (author), Bezem, J. (author)
Ouders in een kwetsbare situatie en professionals in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders blijven echter tegen vragen en problemen aanlopen: de zorg voor de doelgroep is gefragmenteerd, een doorgaande lijn van Geboortezorg naar JGZ en het sociale domein ontbreekt. Inmiddels werken Geboortezorg, JGZ en partners uit het sociale domein...
report 2023
document
de Wolff, M.S. (author), Detmar, S.B. (author), Verkerk, P.H. (author), Reijneveld, S.A. (author), Geerdes-Maas, T. (author)
Het doel van deze opdracht is een beknopte en gedragen set van JGZ indicatoren te ontwikkelen, die gezamenlijk een goed beeld geven van de ontwikkeling en gezondheid van alle jeugdigen in Nederland tussen 0 en 18 jaar. Drie vragen staan centraal : 1. Welke indicatoren vinden JGZ-professionals en beleidsmakers het meest relevant voor de...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
De COVID-19 pandemie veranderde in 2020 het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2020 – ten tijde van de tweede golf – is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de...
report 2021
document
other 2021
document
Plomp, A. (author), Hensen, A. (author), van den Bulk, P. (author), Frumau, A. (author), Blom, M. (author)
report 2020
document
Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author), Wiezer, N. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author)
Door de COVID-19 pandemie is er voor werkend Nederland veel veranderd ten opzichte van 2019. Dit rapport beschrijft deze veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het NEA-COVID-19 onderzoek dat tussen eind juni en eind juli 2020 is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)...
report 2020
document
Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author)
Om de effecten en gevolgen van de COVID-19 crisis op het werk inzichtelijk te krijgen, is de NEA-COVID-19 meting uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om een nauwkeuriger beeld van de arbeidssituatie van 2020 te krijgen, ook in vergelijking met de situatie van 2019. De gevolgen voor werkenden op het gebied van arbeidsomstandigheden, welzijn...
report 2020
document
Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author), Wiezer, N. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author)
other 2020
document
van de Ploeg, C.P.B. (author)
De prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een bevolkingsonderzoek waarbij de zwangere in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt op rhesus-factor, irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA), syfilis (lues), hepatitis B (hepB), en sinds 1 januari 2004 ook op HIV. De screening heeft als doel...
report 2011
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Gevers Leuven, J.A. (author)
Het belang van de vetstofwisseling houdt vooral verband met het ontstaan van atherosclerotische hart- en vaatziekten. Atherosclerose is een multifactoriële ziekte, waarbij het effect van de vetstofwisseling op het risico afhangt van de andere factoren (vooral geslacht, leeftijd, rookgedrag, diabetes mellitus en de bloeddruk). Verder telt mee of...
bookPart 2006
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Mossink, J. (author), Peeters, M. (author)
Het project waarover hier gerapporteerd wordt, heeft als doel de haalbaarheid te onderzoeken van monitoring op de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. Onderzocht worden niet alleen de mogelijkheden van monitoring van variabelen die inzicht kunnen verschaffen in de kwaliteit van de arbeidsinhoudelijke en ergonomische condities, maar ook van de...
book 1995
Searched for: subject%3A%22Indicatoren%22
(1 - 17 of 17)