Searched for: subject%3A%22Implementatie%22
(1 - 20 of 20)
document
Deurloo, J.A. (author), van Zoonen, R. (author), van den Braak, A.E.M. (author), Lanting, C.I. (author)
Inleiding: Sinds 1998 zijn er 35 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijnen ontwikkeld en gepubliceerd. Over het gebruik van richtlijnen door JGZ-professionals in de dagelijkse praktijk is geen recent onderzoek beschikbaar. Methode: Via een digitale vragenlijst is onderzocht of de JGZ-richtlijnen gebruikt worden. Daarnaast is gekeken in hoeverre de...
article 2022
document
Wezenberg, M. (author), Wildeman, I. (author), Klein Velderman, M. (author), Pannebakker, F.D. (author)
public lecture 2022
document
van Dommelen, P. (author), Beek, D. (author), van Zoonen, R. (author), Wildeman, I. (author), Verkerk, P.H. (author), Schönbeck, Y. (author)
Inleiding: Korte filmpjes van de Van Wiechenkenmerken zijn ontwikkeld, zodat ouders deze kenmerken met hun kind kunnen uitvoeren. Door ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en het ontwikkelingsonderzoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen ze beter voorbereid op het consult en zijn ze tijdens het consult meer...
article 2022
document
van Kesteren, N. (author), Kranenborg, K. (author), van der Pal, S. (author), Steen, M. (author), Cremers, A. (author)
Deze handreiking geeft onderzoekers en ontwikkelaars handvatten om op een betekenis volle en planmatige manier samen te werken met de doelgroep, bijvoorbeeld bij het samen ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies of nieuwe toepassingen. Serie een brug slaan naar de doekgroep. Om te komen tot succesvolle interventies en...
book 2021
document
Kranenborg, K. (author), Niks, I. (author), van Zwieten, M. (author), Roke, Y. (author)
Samen met cliënten, hun naasten en hun behandelaars van het Autisme Expertisecentrum van GGz Centraal, Emerhese, heeft TNO de app Stress Autism Mate (SAM) ontwikkeld. Door vanaf de start de behoeften en wensen van de gebruikersgroep centraal te stellen, is SAM geworden wat het nu is: een app die mensen met een autismespectrumstoornis (ASS)...
article 2021
document
van Zoonen, R. (author), Deurloo, J.A. (author), Lanting, C. (author)
Inleiding: Het effect van een innovatie, zoals een richtlijn, is afhankelijk van de mate waarin de innovatie wordt gebruikt zoals bedoeld. Factoren die het gebruik van een innovatie beïnvloeden worden ook wel determinanten genoemd. In dit onderzoek worden de resultaten van negen praktijktests van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijnen...
article 2021
document
van Kesteren, N. (author), Wildeman, I. (author), Oprins-van Liempd, F. (author), van Harten, L. (author)
Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) stijgt de vraag naar digitale zorg en hulpverlening (eHealth). Een voorbeeld hiervan is blended care, wat verwijst naar een combinatie van online en offline behandelingen en contacten. Na beperkte resultaten in het gebruik van blended care-modules rondom excessief huilen en pesten is onderzocht welke...
article 2020
document
Boersmans, S. (author), van de Logt, J. (author), Blonk, R. (author)
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar de nieuw ontwikkelde interventie - ‘Gewogen Maatwerk’. Deze interventie beoogt door middel van een bottom-up benadering, een dubbelslag te maken in het methodisch werken door professionals toe te rusten met een sterke kennisbasis omtrent gedragsverandering en dit als...
report 2020
document
Schoone-Harmsen, M. (author), Kranenborg, K. (author), Teeuwen, M.A. (author)
Het succes van uw keuze voor een bepaalde (inclusieve) technologie in uw organisatie hangt af van drie belangrijke onderdelen. Breng in een vroeg stadium de belangrijkste plussen en minnen, kansen en knelpunten van de innovatie in kaart. Door vragen over kwaliteit van de oplossing (innovatie), te verwachten effecten (impact) en toepasbaarheid in...
other 2020
document
Wildeman, I. (author), van Harten, L. (author), Oprins, F. (author), van Kesteren, N. (author)
Blended care is een combinatie van on- en offline zorg en contactmomenten, waarmee een deel van het reguliere offline contact in de zorg wordt vervangen. Hoewel blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant (HvB) al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze.
other 2019
document
Wolfers, M. (author), Watzeels, A. (author), de Koster, M. (author), van Empelen, P. (author)
Jongeren op het mbo zijn vroeger seksueel actief en ervaren meer problematiek op het gebied van seksuele gezond-heid dan hoger opgeleide leeftijdsgenoten. Lang waren er eigenlijk geen seksuele gezondheidsinterventies voor deze specifieke groep beschikbaar. Om in deze lacune te voorzien, heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond het evidence-based...
article 2019
document
van der Leij, R.M.J.J. (author), Crone, M.R. (author), Reis, R. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
In Nederland zijn al vele initiatieven ontwikkeld om overgewicht onder kinderen terug te dringen. De implementatie van dergelijke interventies gaat echter niet vanzelf; zeker niet in het geval van een integrale aanpak die om een bijdrage vraagt van meerdere sectoren en professionals. Om inzicht te krijgen in factoren die bepalend zijn voor het...
article 2017
document
Vink, R.M. (author), Höing, M.A. (author)
public lecture 2017
document
Vink, R.M. (author), de Lijster, G. (author)
public lecture 2017
document
de Lijster-van Kampen, G.P.A. (author), Vink, R.M. (author), van Berlo, W. (author), Kuyper, A. (author), Boer, A.H. (author), Höing, M.A. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de implementatie, het gebruik, de waardering en doelrealisatie van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) gedurende de proefimplementatie in twaalf instellingen voor residentiële jeugdzorg in de periode juni 2015 tot en met oktober 2016. Het onderzoek maakte deel uit van het...
report 2017
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nossent, S. (author), Louwrier, N. (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Reinders, G. (author), van Vliet, A. (author), van Bodengraven, M. (author), van der Vorm, J. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fleuren, M.A.H. (author), Verlaan, M.L. (author), van Velzen-Mol, H.W.M. (author), van Dommelen, P. (author)
report 2006
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Oudhuis, A.B.J. (author), Hemmes, K. (author), Zwart, R.W.R. (author), va. Hest, H. (author)
<p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><wegspan lang=EN-US style="mso-ansi-language:EN-US"><wegfont face="times new roman">In this feasibility study the application of biomass and waste streams as source of energy within the existing drying facility of Gipsbouw BV (GIBO), a Dutch producer of non...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fleuren, M.A.H. (author), Kamphuis, M. (author), van Velzen-Mol, H.W.M. (author)
report 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van der Weide, W. (author), de Jong, R. (author), Wiefferink, K. (author), Fleuren, M. (author), Verlaan, M. (author)
article 2002
Searched for: subject%3A%22Implementatie%22
(1 - 20 of 20)