Searched for: subject%3A%22INFORMATIEVERWERKING%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de UWV-subsidiethema’s, 1ste kwartaal 2006 beoogt de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke bedrijfsfactoren verklaren een hoge WAO-instroom? In welke mate bepaalt informatie afkomstig van bedrijven dan wel van werknemers over het bedrijf of over het werken in dat bedrijf de WAO-instroom van het...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
Al vele jaren worden voor het niveau van de logische bewerkingen digitale en elektronische rekenmachines of computer gebruikt. In dit artikel wordt de vraag besproken hoe snel en hoe goed de mens eigenlijk in staat is om optimaal gebruik te maken van digitale technieken. Is er misschien sprake van beperkingen aan het menselijk...
article 2007
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author)
In dit artikel worden experimenten beschreven waarin twee soorten geluiden zijn onderzocht: concrete geluiden, zoals het blaffen van een hond en abstracte muziekakkoorden in majeur en mineur. Gekeken werd wat het effect is van het redundant toevoegen van deze geluiden op de uitvoering van een visuele taak. Uit de resultaten komt naar voren dat...
article 2004
document
Peters, D.A. (author)
Mooi artikel over de ArboWebwijzer, die onlangs aan de website van TNO Arbeid is toegevoegd. Immers, ook in arboland is de invloed van het internet niet meer weg te denken. Maar zoeken (op internet) is nog geen vinden en informatie is nog geen kennis. Verschillende initiatieven helpen de werkers in het veld hun weg te vinden in de enorme...
article 2002
document
Cremer, R. (author), TNO Arbeid (author)
Satisfactory job performance depends both on the condition of the work environment and the characteristics of the individual employee. An important characteristic of employees is their information-processing capacity, a concept which is highly related to mental work capacity. Generally it is expected that there is a general decline in the...
bookPart 2001
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author)
Op basis van een behoeftenpeiling onder arbodiensten hebben NIA TNO en SKB in 1996 besloten tot het ontwikkelen en uitgeven van het Branche Informatie Systeem (BIS), een reeks boekjes met arbo-brancheprofielen. Nadat er zes zijn uitgegeven is gebleken dat de exploitatie ervan moeizaam is. Er is toen besloten een exploitatie-onderzoek te houden...
report 1999
document
Reinders, G. (author)
Voor de uitoefening van zijn functie moet de arbodeskundige snel kunnen beschikken over actuele en relevante informatie. Mackenzie Owen heeft op basis van een bepaalde indeling van informatie een informatiematrix geconstrueerd. De matrix geeft aan welke vier informatietypen in een organisatie te onderscheiden zijn. Dit artikel beschrijft de...
article 1994
document
van Thienen, G. (author)
Het NIA heeft onlangs een aantal arbodiensten geadviseerd over het verbeteren van hun bibliotheek- en informatievoorziening. Dit artikel besteedt aandacht aan de wijze van advisering op maat door het NIA, waarbij onder meer aspecten betreffende de organisatie, collectie en gebruikers besproken worden. Daarna wordt ingegaan op collectiebeleid en...
article 1994
document
Raad voor gezondheidsresearch TNO (author)
In de loop der eeuwen is het concept ziekte uitgemond in een uitgebreid begrippenapparaat waarvan de international Classification of Diseases (ICD) thans de meest complete staalkaart is. Het ziektebegrip schiet evenwel tekort bij chronische toestanden, vooral als het gaat om het omschrijven en coderen van resttoestanden. Het begrip ziekte boet...
book 1981
Searched for: subject%3A%22INFORMATIEVERWERKING%22
(1 - 10 of 10)