Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(81 - 100 of 183)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Onderzoek door: Coronel ; Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg ; Stichting Arbouw ; TNO Preventie en Gezondheid.
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
In deze Atlas voor de bouw wordt een beeld gegeven van de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers uit de bouwnijverheid. Deze uitgave de voorgaande op een aantal aspecten kunnen verbeteren waar het de betrouwbaarheid en de representativiteit betreft, en kunnen aanvullen waar het de extra opgenomen informatie betreft. De betrouwbaarheid...
book 1997
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
other 1997
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Ziekemeyer, M. (author)
Kleine en middelgrote bedrijven zijn vanwege de vermeende risico's van uitval en de kosten die dit met zich meebrengt nauwelijks bereid om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De subsidies die deze bedrijven zouden kunnen innen lijken de meeste niet te verleiden tot het vaker aannemen van personen met een arbeidshandicap. Het...
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Osinga, D. (author), de Ridder, M. (author)
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Deze notitie vormt het verslag van een literatuuronderzoek - in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - naar de relatie tussen nieuwe organisatievormen en het economisch presteren van ondernemingen. Dit thema zal in de Sociale Nota 1997 verder worden uitgewerkt. De aanleiding is gelegen in de behoefte aandacht te...
report 1996
document
van Deursen, C. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit artikel worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim onder medewerkers in de contract-caterings branche. Het blijkt dat de belangrijkste oorzaken zijn: langdurig staan, werken in ongunstige houdingen, het maken van ongunstige bewegingen en beperkte leermogelijkheden. Aanbevolen wordt om de...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I. (author)
Deze publikatie is de handleiding voor de NOVA-WEBA (NIPG OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid). De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-methodiek. Met deze gestandaardiseerde vragenlijst kan op een snelle wijze welzijnsrisico's in functies worden beschreven welke volgends de...
report 1996
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
document
Osinga, D. (author), de Ridder, M. (author)
Het is mogelijk zonder extra kosten of zelfs met minder investeringen huisvesting en werkplekken zodanig te ontwerpen, dat efficiency en kwaliteit van de arbeid worden verhoogd. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijze waarop herontwerp van produktieprocessen en werkplekken optimaal kan worden ingericht. Daarbij wordt een ergonomisch...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Rozemond, P. (author), Peeters, M. (author), Vrooland, V. (author)
Het ministerie van SZW heeft TNO-PG en het NIA opdracht gegeven de praktische bruikbaarheid en het effect van het gebruik van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) te evalueren. Vijf jaar na introductie van de WEBA is met deze evaluatie-studie voor het eerst vrij breed in beeld gebracht hoe deze ontwikkeling eruit ziet in de praktijk van...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Peeters, J.T. (author), Bos, J. (author)
In opdracht van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) hebben Kiwa Management Consultants en het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) onderzoek verricht binnen de waterleidingbranche. Via een enquête gericht aan de arbo- of veiligheidsfunctionaris van de individuele bedrijven is getracht...
book 1996
document
Bos, J. (author), van der Ent, L. (author)
In dit artikel wordt een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van zorgsystemen gegeven. In moderne organisaties is de zorg voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden in sterke mate geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Een stap verder gaan bedrijven die zorgsystemen (management systems) invoeren om die zorg in de...
article 1996
document
Hazelzet, A. (author), Mul, A. (author)
In dit artikel worden de instrumenten besproken die bij beoordelingen en adviezen (assessment) over de individuele arbeidsmogelijkheden van arbeidsongeschikten, chronisch zieken en gehandicapten worden gebruikt. Een goede beoordeling is bij de (re)integratie van deze beroepsgroepen van groot belang. Er wordt met name ingegaan op kenmerken en...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Gerats, G.E.C. (author)
bookPart 1996
document
TNO Voeding (author), Sterrenburg, P. (author)
bookPart 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Schaefer, W.F. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
bookPart 1996
Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(81 - 100 of 183)

Pages