Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(61 - 80 of 183)

Pages

document
van Rhijn, G. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Lehtela, J. (author), Leskinen, T. (author), ter Hark, T. (author), Tuinzaad, B. (author)
To support the participatory and integral approach to improve ergonomics and efficiency of production lines, a software tool was developed within the PSIM project. It helps in the description and evaluation of current and future assembly processes. The E/S tool (Ergonomics/Sociotechnics) tool has five modules, lour of which deals with ergonomics...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de samenhang tussen tevredenheid van cliënten van de reïntegratiedienstverlening, hun motivatie en verwachtingen en het plaatsingsresultaat. Deelnemers aan dit onderzoek werden geworven via verschillende reïntegratiebedrijven. Uiteindelijk hebben 104 personen deelgenomen aan dit onderzoek...
report 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
The personal computer, computer networks and the Internet have brought the Union into the Information Age. These technological changes have inevitably led to changes in the work environment and the quality of working conditions. For the third time, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has carried out a...
book 2002
document
Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author)
Vanwege schommelingen in vraag en aanbod van producten en diensten kan in sommige organisaties een sterk wisselende personeelsbehoefte optreden. Eén van de strategieën om deze situatie het hoofd te bieden is het invoeren van functionele flexibiliteit, waarbij door het creëren van brede functies, door taak- en functieroulatie getracht wordt...
article 2002
document
Oeij, P.R.A. (author), Wiezer, N.M. (author)
Commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, TNO Work and Employment has made a review of existing literature with the following objectives: to gather the most relevant findings from research on the link between forms of work organisation, working conditions and the quality of work; to provide...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Ruel, H. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.K. (author)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is uit het dagelijkse leven en onze werkomgeving niet meer weg te denken. Parallel hieraan is ook de sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van ICT voor arbeid en organisaties sterk toegenomen. Dit boek geeft een overzicht van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek...
bookPart 2002
document
Vink, P. (author), van Eijnatten, F.M. (author), van Rhijn, G. (author)
To meet demands on short delivery times manufacturers are forced to improve the flow of assembly orders. Therefore humans performing the assembly operations should be motivated to increase productivity and flexibility. To achieve this, a participatory approach ‘PSIM’ was developed that could be applied in companies. PSIM means Participative...
bookPart 2002
document
de Jong, A.M. (author), van der Molen, H.F. (author), Vink, P. (author), Eikhout, S.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
In dit hoofdstuk worden de redenen voor het wel of niet toepassen van innovaties gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de steigerbouwsector geanalyseerd. Uit deze studie blijkt dat zes jaar na afronding van het participatieve project waarin de innovaties zijn ontwikkeld, meer dan de helft van de steigerbouwbedrijven de...
bookPart 2002
document
de Jong, A.M. (author), Vink, P. (author), de Kroon, J.C.A. (author)
In dit hoofdstuk wordt de adoptie van nieuwe werkmethoden geëvalueerd die het werk van metselaars en oppermannen moeten verbeteren. Er zijn twee studies uitgevoerd onder 323 deelnemers waarin de volgende dingen onderzocht zijn: de adoptie van de nieuwe werkmethoden; de ervaren belasting van de werknemers; ervaringen van gebruikers met de nieuwe...
bookPart 2002
document
van der Klink, J.J.L. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schene, A.H. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Arbeid (author)
In this quantitative meta-analysis is sought to determine the effectiveness of occupational stress-reducing interventions and the populations for which such interventions are most beneficial. 48 experimental studies were included in the analysis. Four intervention types were distinguished: cognitive-behavioural interventions, relaxation...
article 2001
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland wordt overspoeld door een 'informatiemaatschappijhype'. Telkens weer wordt geroepen dat we de trein van de vernieuwing niet mogen missen. Maar wat heb je als werknemer en als bedrijf in deze nieuwe tijd precies nodig? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid die graag wil sturen? In dit boek worden allereerst de recente...
book 2001
document
Dhondt, S. (author)
In dit artikel wordt allereerst de definitie van 'systemische netwerken' behandeld en wat verschillende theoretici over dit onderwerp te zeggen hebben. Vervolgens wordt een praktijkvoorbeeld van een systemisch netwerk bekeken: zeteltoelevering in de auto-industrie. In dit voorbeeld wordt de aandacht gericht op de wijze waarop in dit netwerk...
article 2001
document
Nuyens, M. (author), Cremer, R. (author)
De "maintenance of workability"-methode (MWA) komt uit Finland en is gericht op een optimale en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een team van TNO Arbeid ging naar Finland om te kijken wat de toepasbaarheid voor Nederland is. Het kernbegrip is individueel werkvermogen, dat wordt gedefinieerd door persoons- en organisatiegebonden factoren....
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Wiezer, N. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
This leaflet summarises the results of a literature review and two analyses of the findings of the Third European Survey on Working Conditions concerning the relationship between organisations, working conditions and health outcomes. According to these studies, different forms of work organisation ('old' and 'new' forms) are structured along two...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Inzicht in economische aspecten van arbeidsomstandigheden kan helpen werkgevers aan te zetten tot het voeren van een beleid dat gericht is op beperking van arbeidsuitval. Het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid gevraagd in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om kosten en rendement op microniveau in kaart te brengen. Het eindresultaat is...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Many organizations, in the profit as well as the not-for-profit sector, strive for higher degrees of autonomy at the shop floor. As a result, they design team based organization structures, using various types of teams such as relatively autonomous teams, whole task groups, or self-directed teams. Our experience within an organization with...
doctoral thesis 2000
document
Meeuwsen, J. (author), TNO Arbeid (author)
In deze bijdrage aan de werkconferentie in het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening (CAWJ) richt TNO Arbeid zich op de werking van de zogenaamde kenniscyclus binnen het werkterrein arbeidsomstandigheden. Op nationaal niveau is daar al veel onderzoek naar gedaan waarvan de resultaten te herleiden zijn tot...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
De jaren negentig zijn in de Europese industrie de jaren van 'Lean Production' geweest: flexibel produceren, afslanking, uitbesteding en de realisatie van een kernbedrijf zijn hiervoor kenmerkend.. Ook kwam er groeiende aandacht voor samenwerking tussen bedrijven. Bedrijven moeten samenwerken om te kunnen concurreren op de internationale markten...
doctoral thesis 1999
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
Time constraints and job autonomy are seen as two major dimensions of work content. These two dimensions play a major role in controlling psychosocial stress at work. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC) has asked NIA TNO to prepare a report on time constraints and autonomy in Europe using the...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Alders, B. (author)
In het onderzoeksprogramma van de OSA wordt aandacht geschonken aan het thema globalisering en arbeidsmarkt. Centraal daarin staat de veranderende structuur van de werkgelegenheid onder invloed van globalisering. Onder invloed van internationale concurrentieverhoudingen zal de economische structuur veranderingen ondergaan, hetgeen naast de...
report 1998
Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(61 - 80 of 183)

Pages