Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(21 - 40 of 183)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Oeij, P. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Koningsveld, E. (author), de Leede, J. (author)
In 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van het HAO. In deze...
report 2004
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author), de Kleijn, E. (author)
Dit veertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden'. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'leidinggeven' beschreven in relatie tot het aandachtsgebied 'medewerkers' uit het INK-managementmodel. Het...
bookPart 2003
document
Visser, J. (author), König, T. (author), Vink, P. (author)
Betonstaalvlechters doen op de bouwplaats hun werk in vaak extreme lichaamshoudingen. Veelvuldig wordt in de bouw gebruik gemaakt van gewapend beton. Voordat het beton in de bekisting wordt gestort, worden de wapeningsnetten met de hand gevlochten uit wapeningsstaven en prefab wapeningsdelen. Dit handmatig vlechten vindt plaats met ijzerdraad en...
article 2003
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
bookPart 2003
document
Cox-Woudstra, E. (author), Nauta, A. (author)
Dit vierde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. Organisaties excelleren wanneer medewerkers excelleren. En medewerkers excelleren wanneer ze hun werk leuk vinden. Want als medewerkers hun werk leuk vinden,...
bookPart 2003
document
Vormer, L. (author), Vink, P. (author)
TNO Arbeid heeft de laatste jaren veel onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd om het comfort van graafmachines te verbeteren. Een onderdeel hiervan gaat over zicht. De hoofdpunten over de ontwikkelingen van een graafmachine van de toekomst met beter zicht worden in dit artikel beschreven. Drie concepten komen aan de orde: de 'longneck', de ...
article 2003
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author)
Dit zeventiende en laatste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 6 'Van rode draden naar conclusies'. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vijf thema's die als een soort rode draad door de verschillende hoofdstukken lopen. Dit zijn: de...
bookPart 2003
document
de Vries, S. (author), Wortel, E. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resource Management (HRM) probeert een balans te bereiken tussen organisatiebelangen en belangen van medewerkers. Een goed ontwikkeld HRM leidt tot goede organisatieresultaten. Daarom is het een belangrijk managementinstrument voor zowel HR-adviseurs als lijnmanagers. In dit boek wordt van de belangrijkste HRM-instrumenten aangegeven wat...
book 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A. (author)
Centraal in dit boek staat het functioneren van de mens in de moderne werkomgeving. Dit onderwerp wordt behandeld vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen en fysiologische mechanismen tot sociale steun en werk/thuisinterferentie. De rode draad in het boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions asked TNO Work and Employment to report on the quality of work and employment in the sector ‘Road Transport’, and sub sector ‘Freight transport by road’ in the Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
van de Bovenkamp, M. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P. (author)
In het voorjaar van 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003 Subtheme 21: New Organizational Forms. EGOS, European Group for Organizational Studies Copenhagen Business School. In public debates it is said that the Netherlands is an information society which is, more or...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
TNO Arbeid in het jaar 2000 de tweejaarlijkse 'TNO Arbeidssituatie Survey' gestart met een representatieve steekproef van ruim 4000 werkenden. In 2002 is de survey herhaald. De tabellen in dit boek geven een overzicht van de frequentieverdelingen met betrekking tot vragen op het gebied van: branches en beroepen; werkdruk, emotionele belasting en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
Dit artikel gaat in op de verbreiding van ICT onder werkenden in Nederland en de invloed ervan op de kwaliteit van het werk. In antwoord op de roep om concretisering en specificering van wat ICT betekent voor werk, gezondheid en welbevinden, wordt het begrip vertaald in concrete toepassingen. Zo wordt behalve aan beeldschermwerk ook aandacht...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Krause, F. (author), Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
The operator's comfort more and more is recognized as a factor of importance in the design of cabins of all kinds of vehicles. This book addresses the comfort of cabins of earth moving machinery, as a result of a 2,5-years European project (1999-2002), known as 'Eurocabin'. In this project 3 manufacturers of earth moving machines joined their...
report 2003
document
de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), Reijneveld, K. (author), Desmet, P. (author), Vink, P. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The subject of this paper is seat appearance and sitting comfort. In the present...
conference paper 2003
document
Delleman, N. (author), Oudenhuijzen, A. (author)
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), van der Molen, H. (author), Krause, F. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". This paper is about methods to test the surface quality of construction sites. On...
conference paper 2003
Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(21 - 40 of 183)

Pages