Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 183)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Mol, M. (author), Janssen, B. (author), van den Bossche, S. (author)
Weergave van de bevindingen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA); dat is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2008 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de vijfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Evenals de NEA 2007 heeft de NEA 2008 een brede focus op arbeid. Arbeidsomstandigheden,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author)
Slimmer Werken is het economisch efficiënt produceren van producten of diensten én duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers. Efficiënt wil zeggen met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat behalen. Duurzaam betekent oog hebben voor het langere termijnperspectief van de ontwikkeling en gezonde inzet van...
report 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dhondt, S. (author), Vaas, F. (author)
Werken is nog steeds is de belangrijkste sociale activiteit. Werk voegt waarde toe aan de producten of diensten van de organisatie waar men werkt. Maar werk is ook waardevol voor de samenleving in het algemeen en werk zorgt ervoor dat men zich kan ontwikkelen en dat men gezond, fit en flexibel blijft. Het gaat hierom kwaliteit leveren en om...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Koppes, L.L.J. (author), Granzier, J.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Eind 2007 voerden TNO en CBS de vierde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 23.000 werknemers deden mee aan het onderzoek, dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma Innovatie van Arbeid (2007-2010) van TNO. Terwijl eerdere edities van de NEA zich...
report 2008
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
In deze publicatie wordt een veelkleurig beeld van arbeid in 2020 geschetst. De aandacht gaat daarbij uit naar de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief en de betekenis van ICT voor de arbeidsorganisatie van morgen. Ook de relatie van arbeid met gezondheid komt aan bod, evenals de...
report 2007
document
Ybema, J.F. (author), Sanders, J. (author), de Vroome, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) is een onderzoek dat TNO verricht in samenwerking met het ministerie van VWS. De AVG is een longitudinaal studie met drie jaarlijkse metingen (in 2004, 2005 en 2006) onder werknemers. Het doel is te onderzoeken hoe het gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners van invloed is op de...
report 2006
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Molenbroek, J.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ergonomics sometimes has a negative connotation, as it is seen to be connected to illness or guidelines that limit innovations. This paper is focused on the positive aspects of ergonomics in improvement of the working environment. It consists of a part that studies the literature on success factors in the process towards higher productivity and...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Sanders, J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) is een onderzoek dat TNO verricht in samenwerking met het ministerie van VWS. De AVG is een longitudinaal studie met drie jaarlijkse metingen (in 2004, 2005 en 2006) onder werknemers. Het doel is te onderzoeken hoe het gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners van invloed is op de...
report 2006
document
Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op 19 januari 2005 werd tijdens de arbobeurs door de RAI de Arbo Innovation Award 2005 uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die op de arbobeurs staan met een innovatief product. Dat product moet een nieuwe technologie of een nieuw inzicht in zich hebben en een brede toepassing. De winnaar was de Solo liftmate van TAWI BV, gericht op...
article 2005
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
Vink, P. (author)
Er is nog veel werk voor productontwikkelaars op het gebied van professionele producten. Veel producten die tijdens het werk gebruikt worden zijn aan verbetering toe. Om er een aantal te noemen: kantoorstoelen zijn moeilijk instelbaar, software is lastig bedienbaar, medewerkers kunnen hun benen niet kwijt onder lopende banden, bediening van...
article 2004
document
Vink, P. (author), Stahre, J. (author), van Rhijn, G. (author), Christmansson, M. (author)
From 17-19 May 2004 the international IMS (Intelligent Manufacturing Systems) Forum was held in Italy about global challenges in manufacturing. One of the presented papers was 'A roadmap to intelligent manufacturing with healthy humans in 2020'. A special interest group (SIG) of the IMS network of excellence defined a roadmap to stimulate health...
conference paper 2004
document
TNO Arbeid (author), de Greef, M. (author), van den Broek, K. (author), Jongkind, R. (author), Kenny, L. (author), Shechtman, O. (author), Kuhn, K. (author)
The purpose of this working paper, prepared by the Topic Centre on Research - Work and Health of the European Agency for Safety and Health at Work, is to look at the link between a good working environment and productivity. A better understanding of positive effects of a good working environment would support the implementation of effective...
book 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Onder 'Slimmer Werken' wordt verstaan het economisch efficiënt produceren van producten of diensten en duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers. Doel van de checklist Slimmer Werken is het ondersteunen bij een organisatiediagnose met als doel aangrijpingspunten voor Slimmer Werken te benoemen. De checklist is een...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Korver, T. (author), Gründemann, R. (author)
De omschakeling van een kostwinnerssamenleving naar een samenleving met geïndividualiseerde arbeidsparticipatie is een langdurig proces. De omschakeling in Nederland is deels bereikt - overigens zonder veel beleidsinspanningen! - en deels ook niet. Nederland staat bekend als de enige "anderhalf-economie" ter wereld. Daar zijn we trots op. Is dat...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 183)

Pages