Searched for: subject%3A%22Human%255C%2Boperator%22
(1 - 20 of 575)

Pages

document
Kerstholt, J. (author), Smits-Clijsen-E.., (author)
Bij complexe en langdurige crises zoals de coronacrisis kan het perspectief van meerdere partijen nodig zijn om de oplossing te leveren. Want de gevolgen van zo’n crisis kunnen de grenzen van organisaties die niet gewend zijn om met elkaar samen te werken overstijgen. Het opbouwen van een gezamenlijk beeld van de crisis is een voorwaarde om tot...
article 2023
document
Stam, J. (author), Karsdorp, I. (author)
Veel criminele incidenten, zoals drugsproductie en wapenopslag, vinden plaats in sociale huurwoningen. De huurders van deze woningen zijn vaak geronseld door criminelen. Deze gebruiken de woningen; de huurders − katvangers zoals ze worden genoemd − zijn op papier aansprakelijk. Deze katvangers worden gekenmerkt door verschillende...
article 2022
document
Dimitrovski, T. (author), Chiscop, I. (author), Pileggi, P. (author), Panneman, J. (author)
Anticipating a highly customized and flexible virtual service portfolio of 6G networks, unprecedented complexity will challenge network manageability if left to human operators. Automation and autonomy are key enablers of next generation cloud networks. With this in mind, we present a demonstrator of ML-assisted user plane resource management...
conference paper 2022
document
van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Violent extremism is associated with an intricately linked network of variables. Existing psychological models and research tend to either focus on specific forms of violent extremism or take a broad perspective. We propose an abstract model for the path towards violent extremism that allows for specification when needed; the General Needs and...
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
Meessen, R. (author), van Berlo, M. (author)
De coronacrisis maakt duidelijk dat hybride dreigingen niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving. Ze manifesteren zich overal en in verschillende vormen, en zullen de komende tijd ook onder ons blijven. Alleen een weerbare samenleving kan deze dreigingen enigszins pareren.
article 2021
document
Huver-Rolff, R. (author)
Het Ondermijningslab in de regio Brabant-Zeeland probeert criminele netwerken in kaart te krijgen en te verstoren. Het project is een succes en wordt daarom nu landelijk uitgerold. Drie betrokkenen vertellen waarom het Ondermijningslab een nieuwe stap is in het bestrijden van criminaliteit. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak...
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), Lieve, N. (author)
In 4 stappen kunnen burgers worden gestimuleerd om vaker ondermijnende criminaliteit te melden. Het begint met het kunnen herkennen van signalen van ondermijning en burgers moeten het gevoel hebben dat ondermijning ook hen raakt. Wat er met een melding gebeurt moet helder zijn en burgers moeten vooral makkelijk kunnen melden. Interview met J...
article 2021
document
Boonstra, W. (author)
Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak ondermijnende criminaliteit. Het Ondermijningslab, dat in 2017 als proef van start ging als een samenwerking tussen TNO en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, is een succes en daarom vanaf dit jaar landelijk uitgerold. De hands-on werkwijze van het lab spreekt Regionale Informatie en Expertise...
article 2021
document
Boonstra, W. (author)
Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak ondermijnende criminaliteit.
article 2021
document
Dijkman, S. (author)
Een xtc-lab in een leegstaande boerenschuur, criminele sponsors bij sportclubs en ambtenaren die worden geïntimideerd. De grenzen tussen onder- en bovenwereld vervagen en dat is een grote bedreiging voor de maatschappij. Het ondermijningslab begon als pilot en in begin dit jaar landelijk uitgerold. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over...
article 2021
document
van der Kleij, R. (author), van 't Hoff-de Goede, S. (author), van de Weijer, S. (author), Leukfeldt, R. (author)
The aim of this research was to examine how Dutch citizens behave online and to explain their online behavior. The results of an experimental survey (N=2,426) show that unsafe behavior is highly prevalent. For example, nearly 40% of the respondents use a weak password. However, it appears that there are major differences between self-reported...
article 2020
document
Illing, B. (author), Westhoven, M. (author), Gaspers, B. (author), Smets, N. (author), Bruggemann, B. (author), Mathew, T. (author)
Despite advances regarding autonomous functionality for robots, teleoperation remains a means for performing delicate tasks in safety critical contexts like explosive ordnance disposal (EOD) and ambiguous environments. Immersive stereoscopic displays have been proposed and developed in this regard, but bring about their own specific problems, e...
conference paper 2020
document
Lam, J. (author), Steen, M.G.D. (author)
Burgers kunnen op allerlei manieren samenwerken met de politie en door burgerparticipatie in de veiligheid betrokken zijn. Daarvoor hebben ze verschillende motieven. Een beter inzicht in die motieven kan helpen om burgerparticipatie te verbeteren, maar ook om politieparticipatie te organiseren.
article 2020
document
van 't Hoff-de Goede, S. (author), van der Kleij, R. (author), van de Weijer, S. (author), Leukfeldt, R. (author)
Veel burgers zijn de hele dag door online actief, maar hoe veilig gedragen zij zich op het internet? Bijvoorbeeld met het gebruik van wachtwoorden en online delen van persoonlijke gegevens. Dat valt tegen, blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool en het NSCR. Mensen gedragen zich onveiliger dan dat ze zelf zeggen dat ze doen.
article 2020
document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wieland, F. (author)
Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven.
article 2020
document
Bal, E. (author), Steen, M.G.D. (author)
We worden omgeven door intelligente machines in allerlei soorten en maten. De opkomst van slimme machines stelt ons voor grote ethische vraagstukken en grijpt diep in op ons mens-zijn. Hoe kunnen menselijke waarden centraal komen te staan in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie?
article 2019
document
Eisele, C. (author), Seiffer, D. (author), Sucher, E. (author), Ullwer, C. (author), Kociok, T. (author), Sprung, D. (author), van Binsbergen, S. (author), Bijl, P. (author)
In the framework of a NATO research group Fraunhofer IOSB and partners conducted a field trial in an arid shrub land environment in southern New Mexico (USA). The group investigates environmental limitations of fielded EO-TDAs (Electro-Optical Tactical Decision Aids). Main objective of the trial was to study the impact of the atmosphere on...
conference paper 2019
document
de Jong, R.J. (author), Heiligers, M.J.C. (author), de Wit, J.J.M. (author), Uysal, F. (author)
Camera systems are widely used for surveillance in the security and defense domains. The main advantages of camera systems are their high resolution, their ease of use, and the fact that optical imagery is easy to interpret for human operators. However, particularly when considering application in the defense domain, cameras have some...
conference paper 2019
Searched for: subject%3A%22Human%255C%2Boperator%22
(1 - 20 of 575)

Pages