Searched for: subject%3A%22Huizen%22
(1 - 3 of 3)
document
Mulder, P. (author), Boonman, H. (author), Sterkenburg, R. (author)
Het plaatsen van meer windturbines op land is een belangrijk onderdeel van de strategie om de klimaatdoelstellingen in Nederland te halen. Maar windturbines geven overlast door geluid en slagschaduw en hebben impact op het landschapsbeeld. Deze ‘externe effecten’ van windturbines op hun directe omgeving hebben een aantoonbaar negatief effect op...
report 2022
document
Rovers, V. (author), Kooger, R. (author), Tigchelaar, C. (author)
De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) heeft als doel energiebesparing te stimuleren bij individuele eigenaar-bewoners en verenigingen van eigenaren (VvE’s). In dit onderzoek is op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de effectiviteit en vormgeving van de regeling voor beide doelgroepen...
report 2021
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
Dit rapport is opgesteld in het kader van een project over laagfrequent geluid van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. Het doel van het project is het vervaardigen van een handleiding voor het meten en beoordelen van laagfrequent geluid in de woonomgeving voor de afhandeling van klachten over binnenshuis optredend laagfrequent geluid. In dit...
report 1998