Searched for: subject%3A%22Huishoudelijke%255C%2Barbeid%22
(1 - 9 of 9)
document
Jettinghoff, K. (author), de Vroome, E. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of de werksituatie van vrouwen minder aantrekkelijk is dan die van mannen en of het hogere ziekteverzuim van vrouwen daaraan te wijten is. Hiervoor zijn secundaire analyses uitgevoerd op een databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met gegevens van een representatieve steekproef uit de...
article 2004
document
van Echtelt, P. (author), Smulders, P. (author)
Overwerk staat recentelijk volop in de maatschappelijke schijnwerpers. De vraag is waarom werknemers ervoor kiezen om over te werken en in hoeverre kenmerken van het werk daarbij een rol spelen.
article 2003
document
Reijneveld, K. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid heeft een set schoonmaakmaterialen ontwikkeld om het werk in de huishoudelijke zorg te verlichten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit systeem is bedacht en hoe het wordt getest. Ook worden de ervaringen van twee thuishulpen beschreven.
article 2003
document
van Echtelt, P. (author), Smulders, P. (author)
Dit artikel gaat over de vraag welke baan- en organisatiekenmerken van invloed zijn op de tijd die werknemers aan overwerk besteden. Hiertoe worden drie mechanismen gepresenteerd die kunnen verklaren waarom werknemers overuren maken, namelijk het 'werk-als-hobbymechanisme', het 'crisismechanisme' en het 'tijd-competitiemechanisme'. Daarnaast...
article 2003
document
Douwes, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
This article describes a new, short questionnaire on the amount of physical activity and its reliability and concurrent validity. The questions distinguish three parts- sports, other physical leisure activities and physical activities at work or at school. 111 volunteers filled in the questionnaire twice and afterwards they participated in an...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
In 1995 heeft de Arbeidsinspectie de sociale partners in de thuiszorg aanbevolen om een op de specifieke situatie binnen de thuiszorg afgestemd normenstelsel tot stand te brengen. Het OAT heeft NIA TNO opdracht verleend om in samenwerking met de sector tot uitwerking van voor de thuiszorg hanteerbare normen voor fysieke belasting te komen. De...
report 1999
document
de Feyter, M. (author), Moonen, C. (author)
Hoe krijg je zicht op de arbeidsomstandigheden van je personeel als dat op verschillende adressen werkt? Om dit probleem op te lossen heeft het NIA in opdracht van de sociale partners in de thuiszorg de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de Thuiszorg (RIET) ontwikkeld. Dit artikel gaat in op de minimumeisen voor arbobeleid in de thuiszorg....
article 1995
document
Weerdmeester, B.A. (author), Hudson, A. (author), Dul, J. (author), Gaillard, A.W.K. (author), Marinissen, A.H. (author), van der Meer, A. (author), Molenbroek, J.F.M. (author)
Dit tijdschrift heeft ergonomie als thema. Na een hoofdstuk betreffende de definiƫring van ergonomie, worden normen voor de cabine van de vrachtwagenchauffeur besproken. Daarna wordt stilgestaan bij ergonomie in de Arbowet. De volgende hoofdstukken gaan in op: antropometrie; staan, zitten, tillen en beeldschermergonomie; psychische belasting;...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Professionele kwaliteitszorg in het huishouden staat of valt met optimale werkcondities. Deze brochure is geschreven voor diegenen die binnen de organisatie van de thuiszorg verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de arbeid. De brochure poogt een praktisch hulpmiddel aan te reiken om bij de intake op systematische wijze de (on)geschiktheid...
book 1993
Searched for: subject%3A%22Huishoudelijke%255C%2Barbeid%22
(1 - 9 of 9)