Searched for: subject%3A%22Huidziekten%22
(1 - 13 of 13)
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
van Wendel de Joode, B. (author), Vermeulen, R. (author), van Hemmen, J.J. (author), Fransman, W. (author), Kromhout, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The authors recently developed a Dermal Exposure Assessment Method (DREAM), an observational semiquantitative method to assess dermal exposures by systematically evaluating exposure determinants using pre-assigned default values. Aim: To explore the accuracy of the DREAM method by comparing its estimates with quantitative dermal...
article 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author)
Doel van dit onderzoek was het inventariseren van nieuwe risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in relatie tot vijf typen gezondheidseffecten in Nederland. Nieuwe risico's zijn zowel feitelijk nieuwe risico's, als risico's die door nieuwe inzichten beter worden herkend. De typen gezondheidseffecten zijn: kanker, long- en...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
In dit onderzoek is getracht te achterhalen wat de omvang is van de problematiek van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen die leidt tot arbeidsongeschiktheid. Analyse van de WAO-cijfers van het Lisv wijzen uit dat gemiddeld 0,09 werknemers per jaar per 1000 verzekerden de WAO instromen vanwege een huidaandoening (0,6% van de totale WAO...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Jonkers, R. (author), de Weerdt, I. (author), Nijman, F. (author)
Op verzoek van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) hebben het NIA'TNO en ResCon een programma ontwikkeld, dat gericht is op bescherming van buitenwerkers tegen teveel UV-straling door de zon. Dat programma zou niet op zichzelf staan, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in het arbobeleid van het bedrijf of de instelling waar het zou worden...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Drift, D.W. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de relatie tussen blootstelling aan UV-straling uit zonlicht en het optreden van schadelijke gezondheidseffecten bij buitenwerkers. Zo mogelijk wordt ook een kwantitatieve schatting van het risico gemaakt. Eerst wordt de kennis over de mate waarin buitenwerkers aan UV-straling worden blootgesteld besproken....
report 1996
document
Meijers, L.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), Peer, A.T.M. (author)
Dit artikel gaat nader in op vragenlijsten als instrument voor risico-analyse van huidaandoeningen. Verschillende benaderingen ter voorkoming van eczeem worden vergeleken. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een beheersstrategie op basis van vroege symptomen bekeken. Centraal staat de opbouw en het gebruik van een vragenlijst.
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Verslag van een onderzoek dat het Adviescentrum voor Chemische Arbeidsomstandigheden van TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. Van 21 werkzame stoffen, die als bestrijdingsmiddel worden toegepast voor de bol- en grondontsmetting, is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke gezondheidsrisico...
book 1992
document
Moonen, C.L.M. (author), Meijers, L.P. (author), Peer, A.T.M. (author)
Het laboratoriumpersoneel van een groot chemisch concern volgde in 1990 een cursus met als doel kennis, bewustwording en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de eigenschappen en het gebruik van chemische stoffen. Deze cursus was onderdeel van de oplossing voor een steeds groter wordend probleem, namelijk de toename van het aantal...
article 1992
document
Peer, A.T.M. (author), Moonen, C. (author), Meijers, L.P. (author)
Huidaandoeningen als gevolg van omgang met chemische stoffen vormen een onderschat gezondheidsprobleem. Ernstige problemen worden veelal opgelost door overplaatsing of symptoombestrijding. In dit artikel wordt stilgestaan bij verschillende soorten contacteczeem, voorbeelden van contactsensibilisatoren, en bij cijfermateriaal omtrent...
article 1992
document
Rijksuniversiteit Groningen (author), Huppes, G. (author), Wiegersma, N. (author)
Metselaars hebben veel problemen met de huid van hun handen. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals de scherpte en ruwheid van de stenen, de irriterende werking van de specie, het werken in verschillende weersomstandigheden en de vaak agressieve schoonmakmiddelen die worden gebruikt om de handen te reinigen. De Stichting Arbouw...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Marquart, J. (author)
Op basis van gegevens uit de literatuur, uit werkplekbezoeken, en uit gesprekken met sleutelinformanten wordt een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico's van kappers en kapsters. De werkzaamheden, belastende factoren, voorzieningen en beleid worden beschreven. Aandacht wordt besteed aan reproduktiestoornissen, effecten op de huid, effecten...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Verspyck Mijnssen, G.A.W. (author)
In dit proefschrift zijn de resultaten van een onderzoek naar de pathogenese van de tulpenvinger en de aard van de schadelijke agens beschreven. In hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht van de tulpencultuur gegeven, waarbij ook aandacht is voor de anatomie van de tulpenbol en de bedrijfsvoering in de tulpencultuur. In hoofdstuk 2 wordt het...
doctoral thesis 1968
Searched for: subject%3A%22Huidziekten%22
(1 - 13 of 13)