Searched for: subject%3A%22Horecabedrijven%22
(1 - 11 of 11)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Eekert, P. (author), Cremer, R. (author)
In restaurant Fifteen, Amsterdam worden jaarlijks 15 tot 20 kansarmejongeren opgeleid tot kok, van de eerste twee lichtingen is vrijwel iedereen aan het werk. Verbonden met het restaurant is de Stichting Kookdroom die de opleiding verzorgt en financiert, deels uit de opbrengst van het restaurant, deels uit donaties en gemeentelijke subsidies....
article 2006
document
Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
In 2000, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Foundation) carried out the third European Survey on Working Conditions. In that survey, information was collected on the working conditions, health and wellbeing of employed and self-employed persons in the 15 Member States of the European Union. The...
book 2004
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author), Opperhuizen, A. (author)
Naar aanleiding van het beleid van de rijksoverheid om het tabaksgebruik te verminderen en de niet-roker te beschermen, wordt in dit rapport beschreven in welke mate ventilatie en luchtzuivering kunnen bijdragen aan vermindering van de blootstelling aan omgevingstabaksrook in de horeca. Allereerst is onderzocht hoe omgevingstabaksrook is...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
Cox-Woudstra, E. (author), Clarenbeek, J. (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is actueel. Een groot deel van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door medewerkers die met een te hoge werkdruk te maken hadden. Ook in de horecabranche is werkdruk een probleem. Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat meer dan éénderde van de werknemers (34%) in de horecabranche te maken heeft met een te hoge werkdruk Werkgevers- en...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In 1994 en 1998 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werkdruk in de contractcatering. Partijen hebben naar aanleiding daarvan besloten actie te ondernemen. In 2000 volgde dan opnieuw een onderzoek dat tot doel had de volgende vragen te beantwoorden: Hoe is de werkdruk in de contractcatering in 2000? Is de beoogde daling van klachten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit onderzoek is in opdracht van de Horecabond FNV uitgevoerd door TNO Arbeid (voorheen NIA TNO). Het werd mede mogelijk gemaakt door het Bedrijfschap Horeca en Catering en het Ministerie van SZW. Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvragen: Hoe is het gesteld met de werkdruk in de contract-catering?; Welke aspecten van de werksituatie...
report 1999
document
van Deursen, C. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit artikel worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim onder medewerkers in de contract-caterings branche. Het blijkt dat de belangrijkste oorzaken zijn: langdurig staan, werken in ongunstige houdingen, het maken van ongunstige bewegingen en beperkte leermogelijkheden. Aanbevolen wordt om de...
article 1996
document
van Deursen, C.G.L. (author), Houtman, I.L.D. (author)
De Bedrijfsvereniging Horeca en het Bedrijfschap Horeca hebben aan het NIPG opdracht gegeven een contrastonderzoek uit te voeren aangaande ziekteverzuim. Het betreft een vergelijkend onderzoek om na te gaan welke bedrijfsgebonden factoren de beste aangrijpingspunten vormen voor de aanpak van ziekteverzuim in de horeca. Het onderzoek is...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Haanstra, G.A. (author)
In dit onderzoek staat centraal het ziekteverzuim in horecabedrijven. Bedrijven met een hoog respectievelijk laag verzuim worden onderling vergeleken op arbeidssituatie, verzuimbeleid, en genomen maatregelen ter verbetering van de arbeidsituatie. Door middel van enquetes die gehouden zijn onder werkgevers (bedrijfsleiders en/of ondernemers) en...
report 1992
Searched for: subject%3A%22Horecabedrijven%22
(1 - 11 of 11)