Searched for: subject%3A%22Hoger%255C%2Bkader%22
(1 - 9 of 9)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author)
Employabilitybeleid bereikt vaak niet de laagopgeleide werknemers. Dat is jammer, want juist zij hebben vaak weerstand tegen scholing. Wil een organisatie laagopgeleiden aan het leren krijgen dan hebben leidinggevenden daarbij een belangrijke rol te vervullen. De auteur geeft terzake een vijftal adviezen: ontwikkel een visie; regel financiering;...
article 2006
document
de Bruin, M. (author), Willemsen, M. (author), Heemskerk, F. (author)
Het regelmatig analyseren van verzuimcijfers vormt een belangrijk onderdeel van een gericht Arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Aan de hand van een verzuimanalyse kunnen concrete verbeteracties, gericht op de specifieke problematiek binnen een organisatie, worden opgesteld. Vanzelf begint een goede verzuimanalyse met een...
article 2003
document
Vaas, F.S. (author)
Telewerken is een vorm van werken op afstand waarbij de medewerkers via een PC verbinding kunnen maken met de werkgever of de opdrachtgever. In 2000 werkte 6 procent van de Nederlandse werknemers 25 procent of meer van huis uit. Als men andere vormen van telewerken meetelt (bijv. telecentra), komt men uit op 18 procent van de werknemers in...
article 2002
document
Vink, P. (author), Pennock, H. (author), van Scheijndel, P. (author)
Wanneer bekend is wie en wanneer betrokken moeten worden bij een ontwerpproces, kan dat proces veel beter vorm krijgen. Om daar meer helderheid over te krijgen is uit de literatuur over participatieve ergonomie de theoretisch ideale situatie beschreven. Daarnaast is bij een aantal Nederlandse en Japanse ergonomen gepeild hoe zij in de praktijk...
article 2001
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author)
Om veilig gedrag in bedrijven te beoordelen en te verbeteren gebruiken arbodeskundigen verschillende methoden. Veel van dat instrumentarium wordt ingezet op de werkvloer. Maar gedragsbeïnvloeding is pas effectief als ook de organisatie en het gedrag van leidinggevenden verandert. In dit vierde artikel in een serie over gedrag staan het...
article 1999
document
van den Bos, A. (author), Streng-Rosenthal, N.L. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-normen is geen gemakkelijke opgave. De moeilijkheden die bedrijven ondervinden worden veelal veroorzaakt doordat men het kwaliteitsproject niet bewust als een veranderingsproces beschouwt. In dit boek is vanuit vele verschillende projecten een gefingeerd bedrijf beschreven, zodat...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Vuuren, T. (author)
Per 1 januari 1994 veplicht de Arbowet dat werkgevers een verzuimbeleid voeren. Onderzoek bij het Ministerie van VROM wijst uit dat als deze verplichting naar de letter en de geest wordt uitgevoerd, het ziekteverzuim vermindert. Wel dient hiervoor aan de implementatie van het verzuimbeleid de nodige aandacht te worden geschonken, door het nemen...
article 1995
document
Hoogendijk, L. (author)
Het Arbobesluit burgerlijke openbare dienst (Abod) is van toepassing op medewerkers bij de rijksoverheid en daaraan verbonden instellingen. De leidinggevenden bij de rijksoverheid zijn belast met het opzetten en uitvoeren van het arbo-beleid wat voortvloeit uit de Abod. In deze publikatie wordt gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van...
book 1992
Searched for: subject%3A%22Hoger%255C%2Bkader%22
(1 - 9 of 9)