Searched for: subject%3A%22Handen%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
van den Heuvel, S.G. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M. (author), van der Beek, A. (author), Bongers, P. (author)
The object of this study was to examine, in a working population, the preventive effects of several forms of physical activity in leisure time on neck and upper limb symptoms as well as absence from work due to these symptoms. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of three years. For this analysis a cohort of 1...
article 2007
document
Bot, S.D.M. (author), Terwee, C.B. (author), van der Windt, D.A.W.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Bouter, L.M. (author), Dekker, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To study work-related physical and psychosocial risk factors for sick leave among patients who have visited their general practitioner for neck or upper extremity complaints. Methods: Three hundred and forty two patients with neck or upper extremity complaints completed self-report questionnaires at baseline and after 3 months. Cox...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Pinder, A. (author), Yeomans, L. (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), Verjans, M. (author), Muylaert, K. (author), Broeck, V.de (author), Buffet, M.A. (author), Nevala, N. (author)
Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) are impairments of bodily structures, such as muscles, joints, tendons, ligaments, nerves or the localised blood circulation system. MSDs can interfere with activities at work, and can cause an increase in sickness absence, and chronic occupational disability. The aim of this report is to evaluate...
report 2007
document
van Hamberg - Reenen, H.H. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Blatter, B.M. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Aims: To investigate the longitudinal relation between physical capacity (isokinetic lifting strength, static endurance of the back, neck, and shoulder muscles, and mobility of the spine) and low back, neck, and shoulder pain. Methods: In this prospective cohort study, 1789 Dutch workers participated. At baseline, isokinetic lifting strength,...
article 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), Bonger, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Examination of the influence of physical exposure at work on neck and upper limb symptoms in office workers. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of 3 years. Independent variables were physical exposure at work, observed and self-reported. Outcome measures were neck–shoulder symptoms and elbow–wrist–hand...
article 2006
document
Visser, B. (author), Nielsen, P.K. (author), de Kraker, H. (author), Smits, M. (author), Jensen, B.R. (author), Veeger, D. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
The object of the current study was to determine whether static contraction of proximal musculature has an effect on the blood flow more distally in the upper extremity. Static contractions of muscles in the neck shoulder region at three levels (relaxed, shoulders elevated and shoulders elevated loaded with 4.95 kg each) were combined with...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Groenesteijn, L. (author), de Looze, M.P. (author), Vink, P. (author), TNO Arbeid (author)
To design comfortable hand tools, knowledge about comfort/discomfort in using hand tools is required. We investigated which factors determine comfort/discomfort in using hand tools according to users. Therefore, descriptors of comfort/discomfort in using hand tools were collected from literature and interviews. After that, the relatedness of a...
article 2004
document
Lindblad Berkhout, A. (author), Hendriksson-Larsén, K. (author), Bongers, P. (author), TNO Arbeid (author)
The objective of this study was to assess the effect of using a laptopstation and a laptop PC and how this difference in work set-up affected the mechanical load on the neck (C7-Th1 segment), the subjective evaluation of strain on the neck and productivity. Ten healthy male students at Umeå University, Sweden with an average of 10 years of PC...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van behandeling en sociaal-medische begeleiding bij werknemers met verzuim door arm-, nek- en schouderklachten (RSI). Werknemers met deze klachten en hun bedrijfsartsen vulden vragenlijsten in na insluiting in het onderzoek en 6 maanden daarna. De helft van de werknemers...
article 2004
document
Bongers, P.M. (author), Kremer, A. (author), ter Laak, J.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Een hoge werkdruk en stress kunnen op langere termijn een negatief effect hebben op de gezondheid. Zo wordt verondersteld dat deze factoren onder meer leiden tot Repetitive Strain Injuries (RSI). De relatie tussen stress en klachten aan het bewegingsapparaat is al vaak aangetoond. De meeste onderzoeken richten zich echter vooral op nek- en...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author)
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het ontstaan van Repetitive Strain Injury (RSI) komt door een combinatie van factoren. Dat de fysieke belasting op het werk een belangrijke rol speelt, staat buiten discussie. In het kader van het doelfinancieringsprogramma Arbeid en Gezondheid van het Ministerie van VWS heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar...
report 2003
document
de Kraker, H. (author), Smits, M. (author), Visser, B. (author), van Dieën, J.H. (author)
Een belemmerde bloedtoevoer naar werkende spieren wordt vaak genoemd als veroorzaker van RSI-klachten. Doel van het hier beschreven onderzoek was het bepalen van de invloed van knijpkracht en schouderbelasting op de bloedtoevoer naar de onderarm tijdens een intermitterende knijptaak. Tijdens de knijptaak en de daaropvolgende herstelperiode werd...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, R. (author), Miedema, E.P. (author)
De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten richt zich onder meer op de vraag of de...
report 2003
document
Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author)
The objectives of this study were to examine the association between work-related upper limb disorders (WRULDs) and duration of computer and mouse use, to investigate differences in these associations between men and women, and to examine whether a possible relationship between duration of computer use and WRULDs was explained by physical or...
article 2002
document
de Looze, M.P. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Veel kantoorbedrijven schaffen pauzesoftware aan , die computergebruikers aanzetten tot regelmatig pauzeren, eventueel met instructies voor werkonderbrekende lichaamsoefeningen. Voor het artikel werden twee experimentele groepen en een controlegroep computergebruikers gevolgd gedurende acht weken. Een van de conclusies is, dat mensen met RSI...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), de Ridder, G.M.T. (author), Douwes, M. (author), Houtman, I.L.D. (author), Thé, K. (author)
Onder de RSI-paraplu valt een aantal specifieke pees-, zenuw- en spiergerelateerde aandoeningen van de nek en armen. De grootste groep klachten zijn echter algemene symptomen (pijn, prikkeling, vermoeidheid) in de arm, schouder of nek. Voor een effectieve preventie van RSI is het van belang te weten wat de risicofactoren zijn, welke...
article 1999
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
TNO Voeding (author), de Vreede, J.A.F. (author), de Haan, M. (author), Brouwer, D.H. (author), van Hemmen, J.J. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
During 20 applications with a spray pistol of methomyl to chrysanthemums, inhalation exposure as well as potential and actual dermal exposure were monitored. Inhalation exposure during mixing, loading and application averaged 5.1 microgram/hour. Dermal exposure of the hands during mixing and loading, and application was 13.1 mg/hour, and 0.8 mg...
book 1994
document
TNO Centrum voor Arbeid (author), van Hemmen, J.J. (author), Brouwer, D.H. (author), Havenith, G. (author), Kaaijk, J. (author), Brouwers, A.A.F. (author)
In a joint of TNO-HUMAR, TNO-MBL, TNO-PML and the TNO Human Factors Research Institute, problems related to skin protection against pesticides for glasshouse workers were studied. An attempt was made to answer the following Questions: Which type of skin protection (gloves, garments) should be used dependent on the task to be performed? The type...
report 1994
Searched for: subject%3A%22Handen%22
(1 - 20 of 25)

Pages