Searched for: subject%3A%22HRM%22
(1 - 20 of 82)

Pages

document
Hamzah, N. (author), Höjer Holmgren, K. (author), Åstot, C. (author), van der Schans, M.J. (author), de Reuver, L.P.J. (author), Vanninen, P. (author)
The formation of chlorinated organic compounds in concrete debris exposed to reactive chlorine was studied to search for markers specific to chlorine gas exposure. Concrete materials of different origins were exposed to a range of species of reactive chlorine including bleach, humid and dry chlorine gas at different concentrations. Chlorinated...
article 2023
document
Verbiest, S. (author), Veltman, M. (author), Goudswaard, A. (author), Meulemans, W. (author), Ballafkih, H. (author)
public lecture 2020
document
Heringa, M.B. (author), Peters, R.J.B. (author), Bleys, R.L.A.W. (author), van der Lee, M.K. (author), Tromp, P.C. (author), van Kesteren, P.C.E. (author), van Eijkeren, J.C.H. (author), Undas, A.K. (author), Oomen, A.G. (author), Bouwmeester, H. (author)
Background: Titanium dioxide (TiO2) is produced at high volumes and applied in many consumer and food products. Recent toxicokinetic modelling indicated the potential of TiO2 to accumulate in human liver and spleen upon daily oral exposure, which is not routinely investigated in chronic animal studies. A health risk from nanosized TiO2 particle...
article 2018
document
Bal, P.M. (author), Dorenbosch, L. (author)
The current study aimed to investigate the relationship between individualised HRM practices and several measures of organisational performance, including the moderating role of employee age in these relationships. A large-scale representative study among 4,591 organisations in the Netherlands showed support for the relationships between...
article 2015
document
Peters, P. (author), Kraan, K. (author), van Echtelt, P. (author)
This study investigated the relationship between work conditions characterizing ‘New Ways of Working’ (NWW) and employees’ work-related exhaustion and dedication. NWW was conceptualized as a bundle of three working conditions which, in terms of the JobDemands-Resource Model, can be viewed as a work-related resource: (1) having access to...
article 2013
document
Taris, T. (author), Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten gelegen zijn in hetzij de werksfeer, hetzij de...
article 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), Schouteten, R. (author)
In deze ‘Proloog en epiloog’ vatten we eerst de hoofdlijnen van de zeven artikelen uit dit themanummer samen. Daarna proberen we een aantal conclusies te formuleren.
article 2013
document
Dorenbosch, L. (author), van Veldhoven, M (author)
Vitaliteit als eigenschap van een gezonde, actieve werknemer, wordt niet alleen vanuit een ARBO-kader aangekaart, maar ook vanuit een HRM-kader wordt verondersteld dat vitale werknemers een duurzaam productief potentieel hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de ‘High Performance’ HRM praktijken die relateren aan werknemervitaliteit en in...
article 2010
document
Pot, F. (author), Kraan, K. (author), van den Bossche, S. (author)
Innovatie is een belangrijk thema geworden in veel organisaties, van bedrijfsleven tot gezondheidszorg. Het meeste onderzoek naar welke factoren innovatie beïnvloeden gaat over markten, technologie en strategie. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar het innovatief gedrag van medewerkers en de factoren die daarmee samenhangen. In een...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
Huiskamp, R. (author), den Hoedt, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De CAO tafels primair en voortgezet onderwijs (po vo) oriënteren zich op de vraag op welke wijze CAO à la carte effectief kan worden ingezet voor medewerkers, organisaties en scholen van het po vo. Hoewel de uitgangspunten van à la carte systemen prima lijken te passen bij ontwikkelingen als flexibilisering, individualisering en de demografische...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Sociale innovatie gaan over vernieuwingen in het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat. In dit artikel wordt betoogd dat sociale innovatie de kern is van HRM, en dat het van de werkvloer moet komen, willen organisaties meer dan nu innovatieve producten en diensten leveren....
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Antwoord (dupliek) op het repliek 'Sociale innovatie: omgaan met sociale spanningen en organisatorische spanningsvelden' in het onderhavige nummer van Tijdschrift voor HRM (p. 72). Er worden door Nauta en Blokland een aantal vraagtekens en (goedkeurende) uitroeptekens bij met name de eindconclusies van de 'Sociale innovatie'. Zo betogen zij dat...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van de Ven, C. (author), Winthagen, T. (author)
Aan de hand van praktijkcases wordt ingegaan op de mogelijkheden om bij HR-beleid rekening te houden met diversiteit. Het gaat dan niet alleen om de erkenning van verschillen tussen groepen in het personeelsbestand. Ook moet er worden erkend dat veel verschillen niet gekoppeld zijn aan dat groepslidmaatschap, en dat mensen tot meerdere groepen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), El Marini, S. (author)
Oudere medewerkers worden vaak gezien als minder productief, minder innovatief, en minder gemotiveerd. Veel van deze beelden kloppen niet met de werkelijkheid maar zijn hardnekkig en moeilijk te veranderen. Als onderdeel van het kennisinvesteringsproject Vergrijzing zijn een literatuurstudie en projectenreview uitgevoerd om inzicht te verkrijgen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van der Wolk, J. (author)
Deze handleiding vertelt hoe men, met behulp van de HR-scan Diversiteit, binnen een organisatie het diversiteitsbeleid in beeld kan brengen. In de scan wordt beoordeeld hoe de organisatie werk maakt van diversiteit op negen HR-velden: 1. Werving & Selectie; 2. Personeel & Planning; 3. Arbeidsvoorwaarden & Beloning; 4. Feedback & Beoordeling; 5....
report 2007
document
Nauta, A. (author), Sanders, J. (author)
Elektronische portfolio's in human resource management is een (recent) instrument waarmee de wederzijdse behoeften van werknemers en werkgevers op elkaar afgestemd kunnen worden. Het portfolio geeft een overzicht van de inzetbaarheid van de medewerker inzake haar/zijn competenties, ambities, motivatie en handelen enerzijds en anderzijds wat de...
article 2006
document
van Dalen, E.J. (author)
Sinds enkele jaren genieten Shared service centers (SSC) een warme belangstelling. Veel organisaties hebben inmiddels een SSC ingericht of zijn van plan dat te doen. Men kan een SSC definiëren als: een resultaatverantwoordelijke eenheid in de organisatie die tot taak heeft het leveren van specifieke, specialistische diensten aan de operationele...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Een groeiende diversiteit op de internationale markt en een structurele krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt bedrijven de komende jaren de arbeidsproductiviteit en de flexibiliteit te verhogen om concurrentie aan te kunnen. In het najaar van 2005 voerden Vedior en TNO een arbeidsproductiviteitsmonitor uit onder 500 leidinggevenden van bedrijven...
article 2006
Searched for: subject%3A%22HRM%22
(1 - 20 of 82)

Pages