Searched for: subject%3A%22HOI%255C%2B%255C-%255C%2BHuman%255C%2BBehaviour%255C%2B%2526%255C%2BOrganisational%255C%2BInnovations%255C%2BSP%255C%2B%255C-%255C%2BSustainable%255C%2BProductivity%22
(1 - 3 of 3)
document
van der Kleij, R. (author), Kuipers, W. (author), Verbiest, S.E. (author)
Dit artikel richt zich op de vraag of er een relatie is tussen individuele drijfveren en attitudes van medewerkers en de mate waarin zij gebruik maken van activiteit-gerelateerde werkplekken. Bij activiteit-gerelateerd werken hebben werknemers niet langer een vaste werkplek, maar zoeken zij een werkplek die aansluit bij de activiteit die zij...
article 2015
document
van der Kleij, R. (author), Blok, M. (author), Aarts, O. (author), Vos, P. (author), Weyers, L. (author)
Het Nieuwe Werken (HNW) is een manier van werken en samenwerken, veelal ondersteund door technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit, werkplezier, werk-priv├ę-balans, concurrentievermogen en het reduceren van de milieudruk. HNW lijkt vooral geschikt voor kennisintensieve organisaties en kenniswerkers. Er is echter nog nauwelijks...
article 2013
document
de Vries, A. (author), Kooij, J.M. (author), Laloli, P. (author)
Binnen de sector Ontwikkelingssamenwerking (OS) wordt de behoefte onderkend om effici├źnter, transparanter en met meer accountability de onderlinge samenwerking tussen de verschillende actoren in het veld verder te optimaliseren. De inzet van moderne digitale middelen, zoals Werknetten kan hierbij een rol spelen. Werknetten maken een nieuwe...
report 2011