Searched for: subject%3A%22Grondverzetwerktuigen%22
(1 - 9 of 9)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Neve, M. (author), Vink, P. (author), Kanis, H. (author), Krause, F. (author)
This seventh chapter of the book 'Advanced cabin design : how to improve comfort and performance by progressive cabin design' explores whether a new way of steering has positive effects. Also controlling the speed of a movement versus the position of a movement is compared. The last 25 years the application of joysticks has increased. The use of...
bookPart 2005
document
Vink, P. (author), Bronkhorst, R. (author), Krause, F. (author), van der Grinten, M.P. (author)
In dit artikel worden kleine wijzigingen aan graafmachines beschreven gericht op comfortverbetering die TNO heeft geadviseerd aan twee fabrikanten. Deze zijn tot stand gekomen in nauw overleg tussen ontwerper, ergonoom, eindgebruiker en fabrikant. Het aardige van deze studie is dat ook achteraf aan de machinisten is gevraagd wat zij ervan vinden.
article 2004
document
de Neve, M. (author), Vink, P. (author), Kanis, H. (author), Krause, F. (author), Verlinden, J. (author)
Veel bestuurders van graafmachines zijn niet tevreden met de huidige wijze van besturen. Bij de huidige graafmachines wordt door de machinist een cirkelbeweging van de graafarm aangestuurd. Wanneer in de toekomst graafmachines met computers worden uitgerust, is het mogelijk nieuwe besturingssystemen te introduceren. In dit artikel wordt een...
article 2004
document
Vormer, L. (author), Vink, P. (author)
TNO Arbeid heeft de laatste jaren veel onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd om het comfort van graafmachines te verbeteren. Een onderdeel hiervan gaat over zicht. De hoofdpunten over de ontwikkelingen van een graafmachine van de toekomst met beter zicht worden in dit artikel beschreven. Drie concepten komen aan de orde: de 'longneck', de ...
article 2003
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Krause, F. (author), Vink, P. (author), TNO Arbeid (author)
Comfort plays an increasingly important role in interior design of earth moving equipment. Although research has been conducted on vehicle interiors of wheel loaders and excavators, hardly any information is known about the operator's opinion. In this study a questionnaire was completed by machine operators to get their opinion about aspects...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Krause, F. (author), Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
The operator's comfort more and more is recognized as a factor of importance in the design of cabins of all kinds of vehicles. This book addresses the comfort of cabins of earth moving machinery, as a result of a 2,5-years European project (1999-2002), known as 'Eurocabin'. In this project 3 manufacturers of earth moving machines joined their...
report 2003
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Gans, J.A. (author), Horstink, J.H. (author), van der Kam, H.D.J. (author), Kolkman, T. (author), Roebeling, A.L. (author), Visscher, G. (author)
Voor het transport van vloeibare of gasvormige stoffen wordt steeds meer gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen. Vaak gaat het om lange leidingen die gebieden met verschillen in bodemgesteldheid kruisen. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren zal bijvoorbeeld gewerkt moeten worden in een sleuf of een bouwput, die onder een veilig talud...
book 1990
document
TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze brochure van de Stichting Arbouw en het NIPG-TNO is een herziene en aangepaste versie van een eerdere uitgave over aanbevelingen en eisen betreffende een ergonomisch verantwoorde cabine van grondverzetmachines. De brochure beschrijft een in de praktijk uitvoerbaar model. De brochure behandelt de volgende onderwerpen: toegankelijkheid,...
report 1988
document
Richtlijnen gebaseerd op een onderzoek naar ergonomische aspecten van torenkraancabines, cabines van mobiele kranen en cabines van grondverzetmachines. Hiertoe zijn machinisten geïnterviewd, waarbij vooral gelet is op gezondheid, veiligheid en comfort. Deze brochure van de Stichting Arbouw en het NIPG-TNO is een herziene en aangepaste versie van...
book 1988
Searched for: subject%3A%22Grondverzetwerktuigen%22
(1 - 9 of 9)