Searched for: subject%3A%22Groenvoorziening%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Arbeid (author), Groenesteijn, L. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wijma, J. (author)
Dit werkboek is bedoeld voor personen binnen gemeentelijke organisaties die een initiërende, beleidsvormende of controlerende taak hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het boek beoogt handvatten te geven om de problemen ontstaan door fysieke belasting te herkennen, te weten welke grenzen daarvoor gelden en te helpen bij het kiezen van...
book 2003
document
van Middelkoop, M. (author), Gijsbertse-Lanting, J.H. (author), TNO Arbeid (author)
Projectgroep bestaat uit ir. J.C.A.M. Bervaes (Alterra), ir. NJ. Bosma (Ministerie van LNV), drs. A.J. van Golen (stichting Recreatie), dr. IJ.M. Hendriksen (T§O Arbeid), dr. V.H. Hildebrandt (TNO Arbeid) & dr.ir. M. van Middelkoop (Stichting Recreatie). Hoewel in sommige publiekstijdschriften en voorlichtingsmateriaal gunstige effecten worden...
book 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw (SOLLT). Het onderzoek betreft de ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening. De vraagstelling luidt: welke maatregelen gericht op verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, de...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author)
Met de bedoeling een toename van vrouwen in de groenvoorziening te bewerkstelligen, is een verkenning uitgevoerd van de structuur en de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfstak, gangbare personeelsvoorziening, functies en arbeidsomstandigheden.
report 1993
Searched for: subject%3A%22Groenvoorziening%22
(1 - 4 of 4)