Searched for: subject%3A%22Groei%22
(1 - 14 of 14)
document
van Dommelen, P. (author), van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Wit, J.M. (author), Beltman, M. (author)
Inleiding: Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een richtlijn voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals om aandoeningen die samenhangen met een kleine lengte (en/of trage groei) of een grote lengte (en/of snelle groei) vroegtijdig op te sporen. Methode: Op basis van literatuur en advies van een expertcommissie werd de vorige...
article 2021
document
van Dommelen, P. (author), van Buuren, S. (author), Roelants, M. (author)
article 2014
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vergert-Jordans, E.M.J. (author), Bocca-Tjeertes, I.F.A. (author), Kerstjens, J.M. (author), van Buuren, S. (author), de Winter, A.F. (author), Reijneveld, S.A. (author), Bos, A.F. (author)
article 2014
document
Schönbeck Y., (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author)
Groei is een afspiegeling van de gezondheidstoestand van kinderen, jongeren en de samenleving. Het meten en wegen van kinderen en het interpreteren van groeigegevens is dan ook van groot belang. Het biedt de mogelijkheid om afwijkende groei veroorzaakt door genetische aandoeningen of ziekten tijdig op te sporen. Tijdige opsporing en behandeling...
bookPart 2013
document
van Dommelen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
van Buuren, S. (author)
article 2008
document
Vaas, F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De arbeidsproductiviteit in Nederland is weliswaar hoog, maar de groei blijft achter bij die van andere landen. Dat doet afbreuk aan onze concurrentiepositie. De roep om verhoging van de arbeidsproductiviteit moet daarom niet worden afgedaan als werkgeversretoriek. Ook in de kenniseconomie moeten de mogelijkheden optimaal worden benut.
article 2003
document
Fredriks, A.M. (author), van Buuren, S. (author), Hirasing, R.A. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Wit, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2001
document
Fredriks, A.M. (author), van Buuren, S. (author), Hirasing, R.A. (author), Wit, J.M. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Alasoini, T. (author), Dhondt, S. (author), Oehlke, P. (author), Roma, G. (author), Rua, A. (author), de Sa, A. (author)
In recent years there has been discussion about whether the technologically most advanced industrial nations are changing to a new type op economic growth. Knowledge has become an increasingly important source of competitive strength for companies. The ability to learn rapidly and develop constantly has become a key success factor. ICT is the...
book 2001
document
van Buuren, S. (author), Fredriks, A.M. (author), Verkerk, P.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 1999
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Reïntegratie wordt door het kabinet in de Sociale Nota 1999 bestempeld als speerpunt van beleid, want 'hoe succesvoller de reïntegratie, hoe kleiner de kans dat de economische groei wordt afgeremd door knelpunten op de arbeidsmarkt'. Eén van de regelingen die de vorige regering hiervoor in het leven heeft geroepen is de Wet op de (re)integratie...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Herngreen, W.P. (author), van Noord-Zaadstra, B.M. (author), Schlesinger-Was, E.A. (author)
article 1986
document
de Wijn, J.F. (author), Postmus, S. (author)
conference paper 1966
Searched for: subject%3A%22Groei%22
(1 - 14 of 14)