Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(81 - 100 of 173)

Pages

document
den Butter, F.A.G. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Masurel, E. (author), Mossink, J. (author), TNO Arbeid (author)
In de leer van het producentengedrag wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat machines kapot kunnen gaan en dat zowel de productie-uitval die daardoor ontstaat als de reparatiekosten onderdeel van de productprijs dienen uit te maken. Vanuit kostenoogpunt is de uitval van de productiefactor arbeid in het productieproces nog veel...
article 1999
document
Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzetbaarheid van medewerkers van alle leeftijden in de zorgsector. Het onderzoek heeft zich gericht op de huidige inzetbaarheid van oudere medewerkers, op de mogelijkheden deze inzetbaarheid te behouden en te vergroten en op het draagvlak voor beleidsopties. In totaal zijn 16...
book 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Westhoff, M.H. (author), Hopman-Rock, M. (author), Rooij, E.H.C. (author)
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
In 1995 heeft de Arbeidsinspectie de sociale partners in de thuiszorg aanbevolen om een op de specifieke situatie binnen de thuiszorg afgestemd normenstelsel tot stand te brengen. Het OAT heeft NIA TNO opdracht verleend om in samenwerking met de sector tot uitwerking van voor de thuiszorg hanteerbare normen voor fysieke belasting te komen. De...
report 1999
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Treurniet, H.F. (author)
doctoral thesis 1999
document
Meijers, L.P. (author), Knibbe, N.E. (author), Beune, H.A.T. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In opdracht van de Stichting AWOB werd onderzoek verricht naar de in de literatuur en in de praktijk gehanteerde "ruimtelijke" maten voor de belangrijkste functionele werkruimtes in verzorgingshuizen, zoals de slaap- en woonkamer en natte cel voor bewoners, de keukens en de gangen. Het betreft de werkruimtes van zowel de verzorgende en...
book 1998
document
van Dijk, F. (author), Buijs, P. (author)
Een goed werkende gezondheidszorg, die snel en adequaat reageert op arbeidsgerelateerde problematiek, is voor werknemers en werkgevers door de privatisering in de sociale zekerheid van toenemend belang. Er doen zich daarbij een aantal knelpunten voor: (1) lange wachttijden voor bepaalde specialismen en behandelingen; (2) te weinig op werk...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Putten, D.J. (author)
Recent is in de Tweede Kamer met instemming gereageerd op het actieprogramma "Structurele Aanpak van Wachttijden in de Zorgsector: een bijdrage tot tijdigheid van adequate zorg, in het bijzonder in relatie tot patiënt en werk". De Tweede Kamer wil vijf jaar lang circa 130 miljoen gulden per jaar vrijmaken voor het uitvoeren van het programma om...
article 1998
document
NIA TNO (author), Broek, A. (author), Koene, M. (author), Halewijn, I. (author)
Dit Arbowenkenblad is een aanvulling op het handboek "De praktijkruimten van de huisarts : het boek voor huisarts en architekt". Het handboek geeft alle functionele eisen waaraan de ruimtelijke indeling van de huisartsenpraktijk moet voldoen, terwijl het wenkenblad de aanvullende eisen geeft t.a.v. de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van...
book 1998
document
Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Boshuizen, H.C. (author), van Herten, L.M. (author), Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
van der Maas, P.J. (author), Kramers, P.G.N. (author), van den Berg, J. (author), Konig-Zahn, C. (author), Schene, A.H. (author), van de Water, H.P.A. (author)
Dit rapport gaat specifiek in op manieren om met gegevens over (on)gezondheid, ziekte en sterfte een algemene graadmeter voor de toestand van de volksgezondheid te berekenen. Het gepresenteerde materiaal moet inspireren bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie op preventie en zorg in Nederland. Zo'n visie en het bijpassende beleid...
book 1997
document
Perenboom, R.J.M. (author), van Herten, L.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
van Herten, L.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Stouthard, M.E.A. (author), Essink-Bot, M.L. (author), Bonsel, G.J. (author), Berendregt, J.J. (author), Kramers, P.G.N. (author), van de Water, H.P.A. (author), Gunning-Schepers, L.J. (author), van der Maas, P.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van de Water, H.P.A. (author)
In november 1993 presenteerde het Rijksinstituut voor de Vol ksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) de eerste Volksgezondheid Toekomst Verkenni ng (VTV) onder de subtitel: de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in de periode 1950-2010. Het omvangrijke rapport - resultaat van een grootschalige samenwerking tussen RIVM en vele...
article 1997
document
Vergouw, E. (author), Bennink, T. (author)
Alle Nederlandse bedrijven moeten op 1 januari 1998 zijn aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Een meerderheid van de bedrijven heeft inmiddels een arbodienst gekozen. Daarom richten die arbodiensten zich nu op de uitbreiding van de dienstverlening. Naast de vier kernfuncties in de dienst (bedrijfsarts, veiligheidskundige,...
article 1997
document
Torenvliet, S. (author)
Op 1 januari 1998 moet elk Nederlands bedrijf een contract hebben afgesloten met een arbodienst. Voor veel bedrijven is het moeilijk om de juiste arbodienst te kiezen. In dit artikel worden criteria en een toelichting gegeven die een rol kunnen spelen bij de keuze van een bedrijf voor een bepaalde arbodienst. Ook wordt er gekeken naar de...
article 1997
document
Lorijsen, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
De overheid wil bedrijven stimuleren een preventief arbo- en verzuimbeleid te voeren. Daartoe is in opdracht van het Ministerie van SZW, het ministerie van VWS en de centrale arbeidsongeschiktheidsfondsen Aaf/Aof tussen 1989 en 1995 een aantal landelijke voorbeeldprojecten uitgevoerd. In dit artikel wordt verslag gedaan van het project 'Gezond...
article 1997
Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(81 - 100 of 173)

Pages