Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(21 - 40 of 173)

Pages

Project "verandering van spijs"
Project "verandering van spijs": deelrapportage 1 : Opzet van het project
Preventie in de curatieve sector en het nieuwe stelsel
Preventie in de curatieve sector en het nieuwe stelsel
Verandering van spijs doet eten
Verandering van spijs doet eten: verslag van een onderzoek naar determinanten van succesvolle loopbaanstappen in de sectoren zorg en welzijn
Slimmer werken in de Zorg
Slimmer werken in de Zorg: literatuuronderzoek naar nieuwe organisatievormen, veranderingen in personele inzet en gebruik van nieuwe technologie in ziekenhuizen en verpleeghuizen
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eindmeting stand van zaken een jaar na de invoering
Nieuwe vormen van arbodienstverlening
Nieuwe vormen van arbodienstverlening
De business case voor Integraal Gezondheids Management
De business case voor Integraal Gezondheids Management: ontwikkeling van een interactieve methodiek
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eerste meting : stand van zaken vóór de invoering en de eerste ontwikkelingen na de invoering
Nieuwe sociale zekerheid stelt eisen aan gezondheidszorg
Nieuwe sociale zekerheid stelt eisen aan gezondheidszorg
Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003
Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003
Agressieve klanten vergallen het werk
Agressieve klanten vergallen het werk
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : tussenrapportage : stand van zaken
Evaluatie van de leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' in de Thuiszorg en GGZ
Evaluatie van de leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' in de Thuiszorg en GGZ
Verzuimprotocol blijkt bruikbaar
Verzuimprotocol blijkt bruikbaar: leidraad aanpak verzuim om psychische redenen
Balanceren
Balanceren: trends, gezichtspunten en drie scenario's sociale zekerheid en zorg
Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming: Gastouderopvang Rotterdam en Savant
Procesbeschrijvingen EVC en loopbaanvorming: Gastouderopvang Rotterdam en Savant
Nieuwe materiaalset maakt huishoudzorg professioneler
Nieuwe materiaalset maakt huishoudzorg professioneler
Het relatief hoge ziekteverzuim en de stijgende WAO-instroom van vrouwen: Enkele gedachten over mogelijke verklaringen en oplossingen
Het relatief hoge ziekteverzuim en de stijgende WAO-instroom van vrouwen: Enkele gedachten over mogelijke verklaringen en oplossingen
Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen
Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen
Arts of advocaat: Nieuwe WAO verandert de rol van de verzekeringsarts
Arts of advocaat: Nieuwe WAO verandert de rol van de verzekeringsarts
Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(21 - 40 of 173)

Pages