Searched for: subject%3A%22Gezondheidsbevordering%22
(1 - 14 of 14)
document
van der Pal, S.M. (author), Wildeman, I. (author), Otten, W. (author)
Uit de laatste borstvoedingspeiling blijkt dat het advies om pasgeborenen ten minste zes maanden borstvoeding te geven niet altijd opgevolgd wordt. Op basis van diverse inzichten zijn tien ontwerpelementen ontwikkeld met adviezen voor de informatievoorziening over borstvoeding, zoals het aansluiten bij verwachtingen, borstvoedingswensen, de...
article 2021
document
Anraad, C. (author), van Keulen, H. (author), Lehmann, B. (author), Mollema, L. (author), Ruiter, R. (author), van Empelen, P. (author)
Introduction. We studied the information and care need of pregnant women regarding maternal pertussis vaccination (MPV). Methods. We conducted a cross-sectional study using an online survey among 202 pregnant women. They were asked what kind of information they would want to receive about the vaccination, at which moment and from whom, as well...
article 2020
document
Wolfers, M. (author), Watzeels, A. (author), de Koster, M. (author), van Empelen, P. (author)
Jongeren op het mbo zijn vroeger seksueel actief en ervaren meer problematiek op het gebied van seksuele gezond-heid dan hoger opgeleide leeftijdsgenoten. Lang waren er eigenlijk geen seksuele gezondheidsinterventies voor deze specifieke groep beschikbaar. Om in deze lacune te voorzien, heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond het evidence-based...
article 2019
document
van der Klauw, D. (author), van den Broek, E. (author), van Empelen, P. (author)
Healthy neighborhoods are an important mean to increase health and quality of life of citizens. Realization of healthy neighborhoods requires coalitions of different sectors. This research answers the question on what factors experts agree that they contribute to effective intersectoral coalitions. We aimed for consensus about (1) priorities to...
article 2015
document
Spook, J.E. (author), Paulussen, T. (author), Kok, G. (author), van Empelen, P. (author)
Background: Despite the growing body of research on complex lifestyle behaviors (eg, Dietary Intake [DI] and Physical Activity [PA]), monitoring of these behaviors has been hampered by a lack of suitable methods. A possible solution to this deficiency is mobile-based Ecological Momentary Assessment (mEMA), which enables researchers to collect...
article 2013
document
Looije, R. (author), Neerincx, M.A. (author), Paulissen, R.T. (author), Paulussen, T.W.G.M. (author), Rypkema, J.A. (author)
report 2013
document
Hendriks, A.M. (author), Jansen, M.W.J. (author), Gubbels, J.S. (author), de Vries, N.K. (author), Paulussen, T. (author)
article 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2013
document
Bessems, K. (author), van Assema, P. (author), Crutzen, R. (author), Paulussen, T.W.G.M. (author), de Vries, N.K. (author)
OBJECTIVE: The goal of the current study was to examine if the completeness of programme implementation and the completeness of implementation of specific programme elements of the Dutch school-based healthy diet promotion programme Krachtvoer are related to short- and longer-term changes in students' fruit, sweets and breakfast intakes.DESIGN:...
article 2012
document
Prins, R.G. (author), Brug, J. (author), van Empelen, P. (author), Oenema, A. (author)
Background: In this study the one and six months effects of the computer-tailored YouRAction (targeting individual level determinants) and YouRAction+e (targeting in addition perceived environmental determinants) on compliance with the moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) guideline and weight status are examined. In addition the use and...
article 2012
document
Tubbing, L. (author), Tjemkes, B. (author), Vos, P. (author), Keijsers, J. (author), Paulussen, T. (author)
report 2012
document
TNO Arbeid (author), Dijkstra, M. (author), Papp, E. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Hendriksen, I.J.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Bervaes, J.C.A.M. (author)
Lichamelijke inactiviteit is een belangrijk maatschappelijk probleem geworden. Een manier om meer bewegen bij werknemers te stimuleren is het bevorderen van wandelen tijdens de lunch, een laagdrempelige vorm van bewegen die structureel in de dagelijkse arbeidssituatie ingepast kan worden en die grote groepen werknemers kan aanspreken. Het hier...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Pijpers, F.J.M. (author), van Rijckevorsel, J.L.A. (author), Vogels, A.G.C. (author)
Onderzocht is of basisscholen te onderscheiden zijn naar schoolgezondheidsbeleid, dat wil zeggen naar de mate waarin gezondheidsbevordering prioriteit heeft en planmatig vorm krijgt. Uit interviews met directeuren van 78 basisscholen blijkt dat scholen uiteenlopende gezondheidbevorderende activiteiten uitvoeren. Van deze scholen onderscheiden er...
article 1999
Searched for: subject%3A%22Gezondheidsbevordering%22
(1 - 14 of 14)