Searched for: subject%3A%22Gezondheid%22
(1 - 20 of 1,380)

Pages

document
Souto Lima, E. (author), van Stokkum, R. (author), van der Klauw, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van de aanleiding, methoden en resultaten van het project “Machine Learning: A Data Driven Burnout Risk Analysis”, uitgevoerd in het voorjaar van 2019. In dit project zijn moderne machine learning (ML) algoritmes gebruikt om op een data gedreven manier oorzaken te vinden van burn-out symptomen in het...
report 2022
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W.E. (author)
Veel werknemers vinden dat hun werk verandert. Maar welke taken veranderen er precies? Want zo kunnen we trends en mogelijke nieuwe arborisico’s herkennen. TNO zet ze op een rij. Vakmedianet
article 2022
document
van den Burg, A. (author), Oude Hengel, K. (author), Robroek, S. (author), Erler, N. (author), van Bruchem van de Scheur, A. (author), Elshove, L. (author), de Man, R. (author)
Arbeidsparticipatie na een levertransplantatie is belangrijk voor de gezondheid van de patiënt. Bij 185 volwassenen die tussen 2006 en 2017 een levertransplantatie ondergingen is de mate van arbeidsparticipatie en geassocieerde factoren onderzocht.
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
Eind 2021 geeft 77 procent van de werknemers in Nederland aan dat hun werk en hun werkzaamheden veranderd zijn als gevolg van de coronapandemie. Vakmedianet
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
In 2021 zijn voor het eerst enkele vragen over de waarde van werk opgenomen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.In 2021 zijn voor het eerst enkele vragen over de waarde van werk opgenomen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Vakmedianet
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
Er zijn duidelijke verschillen in duurzame inzetbaarheid tussen werknemers. Daarbij gaat het niet alleen om nú gezond en vitaal aan het werk zijn, maar dat ook langere tijd vol kunnen en wíllen houden. Vakmedianet
article 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), de Wolff, M. (author), Hooftman, W. (author)
Ongeveer 1,8 miljoen vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar in Nederland hebben te maken met de overgang. De overgang begint meestal ergens tussen het 45ste en 55ste jaar. In de NHG standaard wordt de overgang gedefinieerd als de periode waarin het menstruatiepatroon van een vrouw verandert en de eerste menstruatievrije jaren. Naar schatting...
report 2022
document
van den Brink, W.J. (author), Schoone, M. (author), van de Geijn, T. (author), de Korte, E. (author)
Onregelmatige werktijden hebben grote gevolgen voor slaapkwaliteit, gezondheid en functioneren. Nieuwe technieken voor slaapmonitoring kunnen helpen om inzicht te krijgen in persoonlijke slaapkwaliteit en de effecten van interventies. Een pilotstudie met de Health Patch toont hoe ontwikkelen samen met gebruikers kan leiden tot producten die...
article 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), de Wolff, M. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
Denier van der Gonn, H. (author), Kooter, I. (author), Bronsveld, P. (author), Hartendorf, F. (author), Korstanje, T. (author), Wijngaard, M. (author), Dortmans, A. (author)
The air quality limit value for particulate matter currently used in the Netherlands is based on the mass of all particulate matter present in a cubic metre of air. There is a better way to do this. Not all particulate matter has the same impact on health. The health impact is related to the reactivity of the particles in the particulate matter,...
report 2022
document
van de Ven, H. (author), Hulsegge, G. (author), de Korte, E. (author)
Het werken in ploegendienst brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en kan het sociale leven verstoren. Inzicht in effectiviteit van interventies biedt HRM aanknopingspunten voor het bepalen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van ploegendienstmedewerkers. Een interventie is het roosteren volgens ergonomische aanbevelingen, al is nog...
article 2022
document
Kroese, E.D. (author), Fransman, W. (author), Dekkers, S. (author)
Op Europees niveau worden stoffen die C, M of R zijn door het agentschap ECHA1 op een autorisatielijst gezet met als doel ze op termijn te verbieden en wordt tot dat moment gebruik van de stof slechts beperkt toegestaan en/of enkel verleend op uitdrukkelijke verzoek voor specifieke toepassingen. In Nederland moeten bedrijven volgens het...
report 2022
document
Peijen, R. (author), Harakeh, Z. (author), Niks, I. (author), Brouwer, C. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K.M. (author)
In dit rapport onderzoeken we allereerst de effecten van langdurig thuiswerken op burnoutklachten en klachten aan arm, nek of schouder (KANS). Hierbij maken we onderscheid in de mate van thuiswerken (volledig thuisgewerkt, grotendeels, enigszins of afwisselend (meer of minder) thuis gewerkt tijdens de pandemie). In de tweede onderzoeksvraag...
report 2022
document
van den Bossche, S. (author), Dhondt, S. (author), Fransman, W. (author)
The world of work is changing at an ever-increasing rate. Digitalisation, with the COVID-19 pandemic as a catalyst, climate change and demographic developments are causing shifts in the labour market. Some jobs are changing, others are disappearing and new jobs are taking their place. These changes offer opportunities, but are at the same time...
other 2022
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 25 november 2021.
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
19 procent van de werknemers werkt wel eens in de hitte en 20 procent wel eens in de kou. Vakmedianet
article 2022
document
Douwes, M. (author)
other 2022
document
van Egmond, M. (author), Harakeh, Z. (author), Otten, W. (author), de Kraker, H. (author), Werkman, H.A. (author), Smits, S. (author), Wiezer, N. (author)
Doel: Ploegendienstmedewerkers hebben een verhoogd risico op Type 2 Diabetes (T2D). Gepersonaliseerde leefstijlinterventies kunnen de ziektelast van T2D verminderen. We voerden een haalbaarheidsstudie en procesevaluatie uit van de leefstijlinterventie Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Methode: 16 werknemers met T2D volgden een programma van 13...
article 2022
document
Douwes, M. (author)
other 2022
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author), in der Maur, M. (author)
In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de...
other 2022
Searched for: subject%3A%22Gezondheid%22
(1 - 20 of 1,380)

Pages