Searched for: subject:"Gevaarlijke%5C+stoffen"
(1 - 20 of 129)

Pages

document
Iedereen heeft baat bij gezonde en veilige arbeids omstandig­heden. Zowel werkgevers als werknemers en arbo professionals hebben er profijt van wanneer het werk op een gezonde en veilige manier gebeurt. Zeker wanneer in het bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat de juiste maatregelen en voorzieningen worden...
report 2020
document
Wat is de wegwijzer gevaarlijke stoffen. 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden doordat zij werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door het werken met gevaarlijke stoffen. Om werknemers gezond en duur zaam aan het werk te houden, is het van...
book 2019
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
Boeckhout, C.I. (author), Terwoert, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Hollander, A. (author), Visser, R. (author), Ustailieva, E. (author), Steijger, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Brekelmans, F.J.A.M. (author), Visser, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Visser, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2009
document
Houtman, I. (author), Douwes, M. (author), de Jong, T. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Jongen, M. (author), Brekelmans, F. (author), Nieboer-Op de Weegh, M. (author), Brouwer, D. (author), van der Bossche, S. (author), Zwetsloot, G. (author), Reinert, D. (author), Neitzer, I. (author), Hauke, A. (author), Flaspöler, E. (author), Zieschang, H. (author), Kolk, A. (author), Nies, E. (author), Brüggemann-Prieshoff, H. (author), Roman, D. (author), Karpowicz, J. (author), Perista, H. (author), Cabrita, J. (author), Corral, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
The aim of the report was to get a better understanding of the implications and interactions of the physical and psychosocial risks related to work and the workplace in order to identify whether legislative actions should be considered, and, if so, in which specific areas and/or for which specific groups (for instance age, gender, vulnerable...
book 2008
document
Hertsenberg, A.J. (author), Hollander, A.L. (author), Jongen, M.J.M. (author), Koval, I. (author), van Niftik, M.F.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Bij het reduceren van risico's van gevaarlijke stoffen wordt in eerste instantie gedacht aan het beheersen van blootstelling, het beheersen van emissie en het veiliger maken van het proces of van de installatie door technische- of managementmaatregelen, zoals het afschermen van de bron, toepassen van gerichte afzuiging, of het aanbieden van...
report 2008
document
Douwes, M. (author), van den Heuvel, S. (author), Sonneveld, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op verzoek van V&VN bracht TNO de blootstelling aan arbeidsrisico's in kaart van verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg, alsmede maatregelen en instrumenten om die risico's te verminderen. Achterliggend doel was om na te gaan in welke mate arbeidsrisico's kunnen leiden tot uitval of uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden en welke...
report 2008
document
Hertsenberg, S. (author), Brouwer, D. (author), Lurvink, M. (author), Rubingh, C. (author), Rijnders, E. (author), Tielemans, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Self-assessment of exposure (SAE) refers to any exposure assessment methodology wherein the worker takes an active role in establishing his or her exposure status. The objective of this study was to investigate the reliability and feasibility of SAE approaches among shoe repair workers collecting exposure data over a 3 month period. This study...
article 2007
document
Visser, R. (author), Hooftman, W. (author), Könemann, R. (author), Brouwers, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als...
report 2007
document
Visser, R. (author), Jongen, M.J.M. (author), Koval, I.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het Arbobesluit en de nieuwe Europese stoffenwetgeving verplichten bedrijven om bepaalde categorieën gevaarlijke stoffen te vervangen. TNO Kwaliteit van Leven heeft een leidraad ontwikkeld die bedrijven en brancheorganisaties helpt bij substitutie-projecten en aanbevelingen voor alle stappen bevat. Een onderdeel hiervan is een matrix van vragen...
article 2007
document
van Hemmen, J.J. (author)
Dermal exposure to industrial chemicals during work is of major concern in the risk assessment of chemicals. Current approaches in procedures for European legislation are not based on experimental data of dermal exposure in the workplace because they are lacking. A project was funded to overcome this problem. In this paper an overview is given...
article 2005
document
Noy, D. (author), Heussen, H. (author), Lefeber, M. (author), van der Schaaf, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het Midden- en Kleinbedrijf voor de omgang met gevaarlijke stoffen en preparaten. Het beoordeelt aard, mate, duur en frequentie van de blootstelling en genereert voor de ingevoerde handelingen een risico-overzicht. Versie 1.5 van de Stoffenmananger is te vinden op het Arbo Platform Nederland, aan de...
article 2005
document
Kremer, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 (NEA) uitgevoerd, waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. In de NEA zijn ook vragen opgenomen over gevaarlijke stoffen, maatregelen daartegen en benodigde arbo-maatregelen. Op verzoek van het ministerie...
report 2005
document
van Wendel de Joode, B. (author), Vermeulen, R. (author), van Hemmen, J.J. (author), Fransman, W. (author), Kromhout, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The authors recently developed a Dermal Exposure Assessment Method (DREAM), an observational semiquantitative method to assess dermal exposures by systematically evaluating exposure determinants using pre-assigned default values. Aim: To explore the accuracy of the DREAM method by comparing its estimates with quantitative dermal...
article 2005
document
Brouwer, D.H. (author), Gijsbers, J.H.J. (author), Lurvink, M.W.M. (author), TNO Voeding (author)
Recently, toxicological and epidemiological studies on health effects related to particle exposure suggest that 'ultrafine particles' (particles with an aerodynamic diameter of <100 nm) may cause severe health effects after inhalation. Although the toxicological mechanisms for these effects have not yet been explained, it is apparent that...
article 2004
document
Tielemans, E. (author), Heederik, D. (author), Kromhout, H. (author), van Hemmen, J. (author), Meijster, T. (author), Fransman, W. (author), Spaan, S. (author), TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
Dit artikel beschrijft een benadering om op branche niveau trends in blootstelling aan chemische en biologische agentia te onderzoeken. Hiervoor is de internationale literatuur over blootstellingstrends geïntentariseerd en beschreven. Hierbij is gebleken dat blootstellingsveranderingen in verschillende industrieën zijn onderzocht. Deze zijn...
article 2004
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Dit Hoofdrapport geeft de hoofdlijnen weer van de resultaten van de "Integrale Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG" en plaatst ze in de context van het denken over externe veiligheid (EV). Doel van het project Ketenstudies is het inventariseren en analyseren van de EV-problematiek rond ammoniak, chloor en LPG in Nederland en het selecteren van...
report 2004
Searched for: subject:"Gevaarlijke%5C+stoffen"
(1 - 20 of 129)

Pages