Searched for: subject%3A%22Geslacht%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Hulsegge, G. (author), Hummel, L. (author), Emmert, S. (author), Hooftman, W. (author)
Based on a large scale study among many employers, we aim to determine whether anonymous job applications contribute to more equal opportunities for candidates of different ages, migration backgrounds and genders. Approximately 1650 candidates were followed in both the control and intervention periods. The difference in chances to be invited was...
article 2023
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De TNO Arbeidssituatie Survey (TAS) is een tweejaarlijks onderzoek naar de arbeidssituatie in Nederland. De TAS is ontwikkeld door TNO om veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2000, 2002 en 2004. In deze brochure worden twaalf onderwerpen uit de TAS in meer detail besproken,...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Doel van deze analyses was om het vóórkomen van afwijkende werktijden in Nederland in kaart te brengen. Ook is onderzocht wat de relatie is tussen afwijkende werktijden enerzijds en gezondheid/welbevinden en arbeidsrisico's anderzijds. Daarnaast is bekeken hoe het aantal werkenden dat op afwijkende tijden werkt, zich over de tijd ontwikkelt....
report 2007
document
Sanders, K. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
This article tries to explain the relationship between characteristics of the employees as gender and working hours, and short-term absenteeism by examining the social cohesiveness of a team. Hypotheses are formulated concerning gender and working hours of employees, social cohesiveness, and short-term absenteeism. To test these hypotheses,...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
book 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Intimidatie en agressie op de werkplek hebben de afgelopen maanden meer media-aandacht gekregen dan ooit. Vooral de recente gebeurtenissen in het onderwijs trokken de aandacht. Ook verschenen er berichten over geweldsincidenten in het openbaar vervoer en geweld tegen brandweerlieden en medische hulpverleners. Voor velen is de conclusie helder:...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
report 2004
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Besseling, J.J.M. (author)
In dit artikel wordt van drie voorgenomen WAO-maatregelen het verwachte volume-effect op de WAO-instroom gepresenteerd. De analyses zijn uitgevoerd door een emancipatie-effectrapportage op de plannen van de commissie-Donner. Gebruik is gemaakt van statistische gegevens van het Lisv over 1999 en 2000. Invoering van een arbeidsverledeneis zoals in...
article 2003
document
Dikkers, J.S.E. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit artikel beschrijft een studie waarin de relatie van werk-thuisinterferentie (WTI; negatieve invloed van werkeisen op het functioneren thuis) met enerzijds werkkenmerken en anderzijds gezondheidsindicatoren werd bestudeerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij voltijds werkende mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen. Uit de resultaten...
article 2003
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Een hoge werkdruk wordt door werknemers en werkgevers gezien als één van de belangrijkste arbeidsrisico's van deze tijd. In een hoog tempo en onder tijdsdruk moeten werken zijn belangrijke ingrediënten hiervan. In 2000 geeft 40% van de Nederlandse beroepsbevolking aan in een hoog tempo te moeten werken, 35% geeft aan regelmatig onder hoge...
article 2002
document
Otten, F.W.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
In 2000 kampte ongeveer 15% van de Nederlandse beroepsbevolking met burn-outklachten. Meer vrouwen dan mannen verzuimden het werk vanwege ziekte. Bovendien waren meer vrouwen dan mannen blootgesteld aan psychische werkbelasting in de vorm van een hoge werkdruk en weinig controlemogelijkheden. De analyses die in dit artikel besproken worden laten...
article 2002
document
Urlings, I. (author), Hildebrandt, V. (author), van Rooy, K. (author), de Vroome, E. (author)
Uit onderzoek door TNO Arbeid is gebleken dat bijna 33% van de oorspronkelijke deelnemers na 6 jaar nog steeds meedoet met een destijds opgezet bedrijfsbewegingsplan (bbp), maar minder frequent dan voorheen. Uit het onderzoek blijkt verder dat een bbp slechts in geringe mate kan bijdragen aan de benodigde hoeveelheid lichaamsbeweging (nl. 3 keer...
article 2002
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author)
In Dutch health care and welfare institutions 75% of the employees are women. On the whole, women are more frequently absent because of illness than men. In the Dutch health care and welfare sector workplace absenteeism is in fact higher than the national average: in 1997 the national average was 5.1 per cent, compared to 8.2 per cent in health...
book 2001
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuurstudie die TNO Arbeid heeft verricht naar man-vrouwverschillen in aspecten van het verwerkingsvermogen en het belang hiervan voor het verklaren van man-vrouwverschillen bij uitval uit het werk en bij het ontwikkelen, dan wel hebben van diverse gezondheidsklachten. Aanleiding voor de studie...
book 2001
document
Smulders, P.G.W. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), TNO Arbeid (author)
Empirical results of earlier studies only marginally supported the relevance of Karasek's Job Demands-Job Control Model for absence behaviour. Since longitudinal studies with respect to these relations were largely lacking, a four-wave panel study was carried out using data from 1755 male employees of a technical maintenance firm in the public...
article 1999
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
document
Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzetbaarheid van medewerkers van alle leeftijden in de zorgsector. Het onderzoek heeft zich gericht op de huidige inzetbaarheid van oudere medewerkers, op de mogelijkheden deze inzetbaarheid te behouden en te vergroten en op het draagvlak voor beleidsopties. In totaal zijn 16...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), van Deursen, C.G.L. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author)
Binnen een groep van 1.412 werknemers is onderzocht in hoeverre het werk en de privé-situatie individuele verschillen in ziekteverzuim kunnen verklaren, en of dit voor mannen en vrouwen in dezelfde mate geldt. Wanneer mannen en vrouwen afzonderlijk worden geanalyseerd, kan een groter deel van het ziekteverzuim verklaard worden. Bij de mannen...
article 1999
Searched for: subject%3A%22Geslacht%22
(1 - 20 of 27)

Pages