Searched for: subject%3A%22Geological%255C%2BSurvey%255C%2BNetherlands%22
(1 - 20 of 1,810)

Pages

document
Berendrecht, W.L. (author), van Vliet, M.E. (author), Griffioen, J. (author)
Quality control of large-scale monitoring networks requires the use of automatic procedures to detect potential outliers in an unambiguous and reproducible manner. This paper describes a methodology that combines existing statistical methods to accommodate for the specific characteristics of measurement data obtained from groundwater quality...
article 2023
document
Boorsma, K. (author), Schepers, J.G. (author), Madsen, H.A. (author), Pirrung, G. (author), Sorensen, N. (author), Bangga, G. (author), Imiela, M. (author), Grinderslev, C. (author), Forsting, A.M. (author), Shen, W.Z. (author), Croce, A. (author), Cacciola, S. (author), Schafferczyk, A.P. (author), Lobo, B. (author), Blondel, F. (author), Gilbert, P. (author), Boisard, R. (author), Honing, L. (author), Greco, L. (author), Testa, C. (author), Branlard, E. (author), Jonkman, J. (author), Vijayakumar, G. (author)
Within the framework of the fourth phase of the International Energy Agency (IEA) Wind Task 29, a large comparison exercise between measurements and aeroelastic simulations has been carried out featuring three simulation cases in axial, sheared and yawed inflow conditions. Results were obtained from more than 19 simulation tools originating from...
article 2023
document
Mancini, S. (author), Boorsma, K. (author), Schepers, J.G. (author), Savenije, F.J. (author)
With the increase in rotor sizes, the implementation of innovative pitch control strategies, and the first floating solutions entering the market, the importance of unsteady aerodynamic phenomena in the operation of modern offshore wind turbines has increased significantly. Including aerodynamic unsteadiness in blade element momentum (BEM)...
article 2023
document
van Ooij, C.C.M. (author), Batenburg, A.E. (author), Nguyen, N.C. (author), Straver, K. (author)
De energiecrisis leidt tot een steeds groter aantal energiearme huishoudens in Europa Voor de energiecrisis waren er ongeveer 35 miljoen Europese huishoudens die in energiearmoede leven. Dat betekent dat 8% van de Europese burgers onvoldoende toegang had tot goede energievoorzieningen in huis (zoals elektriciteit, warmte). Dit komt door diverse...
report 2023
document
Dighe, V.V. (author), Peeringa, J.M. (author), Hermans, K.W. (author), Krishna Swamy, S. (author), Bulder, B.H. (author), Savenije, F.J. (author)
conference paper 2023
document
Cassamo, N. (author), Turrini, M. (author)
public lecture 2023
document
Vimalakanthan, K. (author), Bot, E.T.G. (author), Savenije, F.J. (author)
conference paper 2023
document
Barciela-Rial, M. (author), Saaltink, R.M. (author), van Kessel, T. (author), Chassagne, C. (author), Dekker, S.C. (author), de Boer, H.J. (author), Griffioen, J. (author), Wassen, M.J. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Dredged cohesive sediment is progressively being used for wetland construction. However, little is known about the effect of plant growth during the self-weight consolidation of this sediment. In order to check the feasibility of such a study, a new experimental setup has been constructed. As an example, the effect of Phragmites australis on the...
article 2023
document
Sprenkeling, M. (author), Uleman, F.C. (author), Bijvoet, J. (author)
Dit paper presenteert een profileringsaanpak voor de versnelling van de verduur zaming van bedrijventerreinen. Deze aanpak kan worden ingezet voor marktpartijen die op zoek zijn naar kansrijke locaties, voor overheden die regionale en nationale beelden van energietransitie opgaven willen vormen en voor andere betrokkenen bij collectieve...
report 2023
document
de Wildt, B.I.J. (author), Hers, J.S. (author), Sijm, J.P.M. (author)
De Nederlandse elektriciteitsproductie in 2020 werd voor ruim 25 procent opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Met de ambities in het Klimaatakkoord koerste Nederland af op ongeveer 75 procent hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030. Daarmee lijkt een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening in 2040 binnen handbereik. Dat zou bovendien sterk...
report 2023
document
Scheepers, M.J.J. (author), van Stralen, J. (author), Giraldo Chavarriaga, J.S. (author), Smekens, K.E.L. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert in het voorjaar van 2023 aan de Europese Commissie over de voortgang van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK). In deze tweejaarlijkse rapportage wordt onder meer een projectie van de broeikasgasemissies (BKG-emissies) gepresenteerd tot en met 2050 [1]. Tot 2040...
report 2023
document
Taminiau, F.L. (author), van den Brink, R.W. (author), Slingerland, S. (author), Paradies, G.L. (author)
Er zijn diverse opties voor beleid om de vraag naar CO2-belastende producten en diensten te verlagen. In het laatste IPCC-rapport wordt aan vraagbeperking een hoog potentieel voor het reduceren van CO2-emissies toegekend. Uit literatuuronderzoek blijkt dat vooral maatregelen op het gebied van reizen (beperken van autobezit, vliegen) en voeding ...
report 2023
document
Wang, M. (author), Wang, X. (author), Pan, B. (author), Yi, S. (author), Van Balen, R. (author), Zhao, Z. (author), Dong, X. (author), Vandenberghe, J. (author), Wang, Y. (author), Lu, H. (author)
The detailed evolution of valley-damming by glaciers on the southeastern Tibetan Plateau, including the large Gega paleolake, is reconstructed based on observed sediment sequences, and optically stimulated luminescence (OSL) dating. In total, six main lithofacies associations are inferred that represent three relevant sedimentary environments...
article 2023
document
Halstead, M.I. (author), van der Welle, A.J. (author), Taminiau, F.L. (author), Diran, D.D.D. (author)
The Netherlands has passed legislation that sets climate goals of 55% emission reductions by 2030 and climate neutrality by 2050, compared to 1990 levels. To achieve this ambition, the government has established increasing targets for sustainable energy: 14% by 2020, 16% by 2023, 42% by 2030, and almost 100% by 2050 (EZK, 2019). To meet these...
report 2023
document
Weeda, M. (author)
De energievoorziening in Nederland gaat veranderen. Maar hoe de energietransitie precies vorm krijgt, is nog onduidelijk. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de stromen aan waterstofrijke energiedragers die mogelijk in ons land ontstaan, met de transportmodaliteiten die daarvoor beschikbaar zijn en de mogelijke implicaties daarvan voor de...
report 2023
document
van Dam, J.A. (author), Mein, P. (author), Garcés, M. (author), van Balen, R.T. (author), Furio, M. (author), Alcalá, L. (author)
The number of late Neogene Spanish micromammal-containing continental sections with a correlation to the Geomagnetic Time Scale is steadily growing. Nonetheless, well-calibrated sections with dense micromammal records are still rare, biostratigraphic correlations between basins are not straightforward, and ages of uncalibrated sites are poorly...
article 2023
document
Nader, F.H. (author), van Unen, M. (author), Darnault, R. (author), Rudkiewicz, J.-L. (author), Matenco, L. (author)
The thermal evolution of collisional orogens is largely controlled by their kinematic and burial/exhumation history, where sedimentation and erosion rates, as well as shear heating and deep heat flow supply conditions for the temperature distribution, fluid flow and the associated fluid-rock interactions. The aim of our research is to understand...
article 2023
document
Dijkstra, J.J. (author)
Bentoniet is een natuurlijke zwelklei die wordt gebruikt om boorgaten af te dichten. Sommige bentonietproducten bevatten van nature verhoogde gehalten van metalen. De vraag die voorligt is of er terecht mag worden aangenomen dat er geen risico’s zijn voor de grondwaterkwaliteit wanneer bentoniet wordt gebruikt met gehalten van chroom (Cr) en...
report 2023
document
Bergua, R. (author), Robertson, A. (author), Jonkman, J. (author), Branlard, E. (author), Fontanella, A. (author), Belloli, M. (author), Schito, P. (author), Zasso, A. (author), Persico, G. (author), Sanvito, A. (author), Amet, E. (author), Brun, C. (author), Campana-Alonso, G. (author), Martin-San-Roman, R. (author), Cai, R. (author), Cai, J. (author), Qian, Q. (author), Maoshi, W. (author), Beardsell, A. (author), Pirrung, G. (author), Ramos-Garcia, N. (author), Shi, W. (author), Fu, J. (author), Corniglion, R. (author), Lovera, A. (author), Galvan, J. (author), Nygaard, T.A. (author), dos Santos, C.R. (author), Gilbert, Ph. (author), Joulin, P.A. (author), Blondel, F. (author), Frickel, E. (author), Chen, P. (author), Hu, Z. (author), Boisard, R. (author), Yilmazlar, K. (author), Croce, A. (author), Harnois, V. (author), Zhang, L. (author), Li, Y. (author), Aristondo, A. (author), Mendikoa Alonso, I. (author), Mancini, S. (author), Savenije, F. (author), Marten, D. (author), Soto-Valle, R. (author), Schulz, C.W. (author), Netzband, S. (author), Bianchini, A. (author), Papi, F. (author), Cioni, S. (author), Trubat, P. (author), Alarcon, D. (author), Molins, C. (author), Cormier, M. (author), Bruker, K. (author), Lutz, T. (author), Xiao, Q. (author), Deng, Z. (author), Haudin, F. (author), Goveas, A. (author)
This paper provides a summary of the work done within Phase III of the Offshore Code Comparison Collaboration, Continued, with Correlation and unCertainty (OC6) project, under the International Energy AgencyWind Technology Collaboration Programme Task 30. This phase focused on validating the aerodynamic loading on a wind turbine rotor undergoing...
article 2023
document
van Herk, N.R. (author), Westerga, R.S. (author), Ran, B.G. (author)
De verwachting is dat het aantal hybride warmtepompen bij huishoudens in Nederland zal groeien. Vanaf 2026 komen er hogere minimum eisen aan efficiëntie bij vervanging van de bestaande ketel1. Als resultaat wordt verwacht dat de hybride warmtepomp, een combinatie van warmtepomp met een gasgestookte ketel, de nieuwe standaard wordt bij vervanging...
report 2023
Searched for: subject%3A%22Geological%255C%2BSurvey%255C%2BNetherlands%22
(1 - 20 of 1,810)

Pages