Searched for: subject%3A%22Geneeskunde%22
(1 - 20 of 333)

Pages

document
van Ommen, B. (author)
Geneeskunde mist een enorme kans als leefstijl niet serieus genomen wordt. Bijna alle chronische ziekten ontstaan (mede) door ongezonde leefstijl. De huidige geneeskunde behandelt deze ziekten nu met pappen en nat houden, in plaats van met het tegengaan van de oorzaken. Maar alleen het ‘omdenken’ binnen de gezondheidszorg is niet voldoende. Met...
article 2021
document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Schulpen, T.W.J. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Jenniskens-Bruins, J.J. (author), Hoppenbrouwers, K.P.H. (author)
bookPart 2010
document
Groenewoud, C.L. (author), Schoen, E.D. (author), Malone, K.M. (author), Jonkers, E. (author), Hoedemaeker, D.M. (author), Hogema, J.H. (author)
Naturalistic driving observation is a relatively new method for studying road safety issues, a method by which one can objectively observe various driver- and accident related behaviour. Typically, participants get their own vehicles equipped with some sort of data logging device that can record various driving behaviours such as speed, braking,...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Chorus, A. (author), van Campen, C. (author), den Draak, M. (author)
De levensverwachting in ons land is de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Ruim 75% van de mannen en bijna 85% van de vrouwen bereikt tegenwoordig de leeftijd van 70 jaar. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen ouderen (65 jaar en ouder); dat is 15% van de bevolking. Hun aantal zal sterk blijven toenemen: volgens de bevolkingsprognose...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Meer volwassenen tussen de 18 en 64 jaar zijn de afgelopen jaren aan sport (minstens 40 weken per jaar) gaan doen: in 1991 39%, in 2007 opgelopen naar 46%. Vooral mensen die nu tussen de 46 en 64 jaar zijn, zijn meer gaan sporten dan voorgaande ohorten (zie hoofdstuk 3). In het volwassen leven beïnvloeden echter verschillende omstandigheden de...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Binnendijk, D. (author)
article 2008
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
document
TNO Arbeid (author), van der Molen, H.F. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Sluiter, J.K. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
Eén van de kerntaken van de bedrijfarts is het verstrekken van individuele en collectieve preventief medische adviezen aan werknemers en werkgevers. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre de adviezen werkzaam zijn en in hoeverre deze adviezen ook in de praktijk (kunnen) worden opgevolgd. Adviezen worden veelal gegeven om gedragsverandering...
article 2007
document
van Rhenen, W. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of two brief preventive stress reduction programs - a cognitive focused program and a combined intervention of physical exercise and relaxation - on sickness absence in stressed and non-stressed employees working in various jobs in a telecom company. Methods: The study was...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), Tissen-Raaphorst, A. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO Kwaliteit van Leven en het W.J.H. Mulier Instituut. In de nota staan drie thema's centraal: bewegen, meedoen en presenteren.
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D.J. (author)
Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het werk, de beperkingen, gepercipieerde oorzaken, behandelingen en veranderingen na werkhervatting van ME/CVS-patiënten in Nederland. Een vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd bij 1035 ME/CVS-patiënten, via drie uitvoeringsinstellingen, de ME-patiëntenvereniging en belangenvereniging. Van de ME...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), van der Meulen, R. (author), Hildebrandt, V. (author), Harms, L. (author), Goossens, R. (author), Lucassen, J. (author), Ooijendijk, W. (author), Stiggelbout, M. (author), van der Poel, H. (author), van Bottenburg, M. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO, de Universiteit van Tilburg en het W.J.H. Mulier Instituut. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de ontwikkelingen beschreven op het terrein van het sportbeleid, de sportdeelname, vrijwilligerswerk,...
book 2003
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Wijnands, M.V.W. (author)
doctoral thesis 2003
document
Jonker, D. (author)
doctoral thesis 2003
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Sierksma, A. (author)
doctoral thesis 2003
document
Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In de media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zogenaamde "repetitive strain injuries" (RSI). In dit artikel worden de beschikbare gegevens over het vóórkomen van RSI (of RSI-klachten), risicofactoren en risicoberoepen op een rijtje gezet. Tevens wordt ingegaan op de ontstaansmechanismen, de diagnostiek en de (on)mogelijkheden...
article 2002
document
Smit, E. (author)
doctoral thesis 2002
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Jansen, M.C.J.F. (author)
doctoral thesis 2001
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Vermunt, S.H.F. (author)
doctoral thesis 2001
Searched for: subject%3A%22Geneeskunde%22
(1 - 20 of 333)

Pages