Searched for: subject%3A%22Gehoorbescherming%22
(1 - 19 of 19)
document
de Lijster, G.P.A. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
Doel van dit project is nagaan of jongeren aangezet kunnen worden tot het dragen van oordoppen om gehoorschade tijdens het uitgaan te voorkomen. Het project is uitgevoerd via de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland. Om de jongeren op een actieve manier te betrekken bij het project is samengewerkt met het bestuur van...
report 2015
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Berg, R. (author), Crijns, H. (author)
Het rapport beschrijft de ontwikkeling van twee methoden om snel en betrouwbaar de demping te bepalen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, zoals deze door de individuele werknemers in praktijksituaties gedragen worden. De methoden kunnen worden uitgevoerd in een kleine cabine van een audiomobiel die geschikt is voor de in de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping van...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen. Dit rapport betreft fase 2, het eerste veldonderzoek. In dit deelonderzoek is de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
This report contains an overview of and considerations about the Working Draft of a future EEC Directive Physical Agents (draft 1991). The overview in this report is limited to noise exposure. The Draft gives minimum regulations concerning the protection of workers and prevention against the risks to their health and safety from exposure to...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
Verslag van een pilot-studie van een project dat gericht is op ondersteuning van BDG-en met betrekking tot de preventie van gehoorschade door lawaai bij werknemers in de bouwnijverheid. Een doelstelling is om een werkwijze te ontwikkelen zodanig dat, ten behoeve van een centrale verwerking en analyse van gegevens, in samenwerking met BGD-en op...
report 1992
document
Pennekamp, E. (author)
Dit artikel behandelt meningen in Nederland omtrent otoplastieken. Het idee om het complete proces van aanmeten tot en met de after-sales service aan kwaliteitseisen te onderwerpen wordt voorgelegd aan producenten van otoplastieken, vakbonden en deskundigen. Geen van de ondervraagden beoordeelt de instelling van een kwaliteitscommissie als...
article 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Smoorenburg, G.F. (author), Geurtsen, F.W.M. (author)
De invloed van het dragen van oordoppen en van een oorkap op het richtinghoren werd onderzocht bij proefpersonen met een vrijwel normaal gehoor en bij personen met een gehoorverlies ten gevolge van lawaai oplopend tot ongeveer 50 dB, gemiddeld over de waarden voor 2 en 4 kHz gemeten aan beide oren. De richtingwaarneming werd gemeten op basis van...
book 1992
document
Passchier, W. (author), van den Berg, R. (author), Jurriens, A. (author), van der Ree, D. (author)
Op 1 augustus 1987 is Artikel 179a van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 in werking getreden. In dat artikel zijn regelingen opgenomen om schadelijk geluid op de arbeidsplaats zoveel mogelijk te beperken. De inwerkingtreding van het artikel is vergezeld gegaan van een uitvoerige voorlichtingscampagne en tevens zijn er...
article 1991
document
Pennekamp, E. (author)
Eind maart overhandigde Directeur Generaal van Arbeid ir. A.J. de Roos de videoband "De harde feiten over geluid" aan de heren Blankert van de FME en Van der Weg van de Industriebond FNV. Hij luidde daarmee de volgende fase in van de voorlichtingscampagne die in februari 1988 van start ging onder het motto "teveel lawaai op het werk maakt doof"....
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van den Berg, R. (author)
Deze publikatie is bedoeld voor diegenen die zich uit hoofde van hun functie met lawaaibestrijding op de arbeidsplaats bezighouden, zonder een gespecialiseerde opleiding te hebben gevolgd, maar met kennis van de grondbegrippen van de akoestiek. De publikatie kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan,...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Berg, R. (author), Rövekamp, A.J.M. (author)
Deze handleiding is opgesteld in het kader van het project preventie gehoorschade (project LA-06-01 van het onderzoekprogramma "Lawaai op de Arbeidsplaats" van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder), waarin integrale gehoorbeschermingsprogramma's zijn gestart en ten dele uitgevoerd in een 35-tal industriële bedrijven. De handleiding...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Rövekamp, A.J.M. (author), Passchier-Vermeer, W (author)
report 1988
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Passchier-Vermeer, W (author)
report 1986
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Passchier-Vermeer, W (author)
report 1986
document
Passchier-Vermeer, W. (author)
Het rapport geeft regelingen en aanbeveleingen voor de aanpak van lawaaiproblematiek in bedrijven ter voorkoming van gehoorschade door lawaai op de arbeidsplaats. Er wordt geen gedetailleerde uitwerking gegeven, en evenmin een dwingend model van regels of procedures. De mogelijkheden van aanpak van de lawaaiproblematiek binnen de bestaande...
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Berg, R. (author)
In deze publikatie wordt aan de hand van praktische voorbeelden inzicht in verschillende aspecten van lawaaibestrijding gegeven. De meest voorkomende uitdrukkingen en termen uit de akoestiek, de invloed van geluid en de voor Nederland geldende wettelijke basis met betrekking tot lawaai op de arbeidsplaats komen aan de orde. Tenslotte wordt...
report 1985
Searched for: subject%3A%22Gehoorbescherming%22
(1 - 19 of 19)