Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(81 - 100 of 260)

Pages

document
Kerstholt, J.H. (author), Paradies, G. (author)
Eén van de centrale gevolgen van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is dat burgers een actievere bijdrage aan het publieke belang moeten leveren. Is dit een haalbaar streven?
article 2014
document
Douwes, M. (author), Hendriksen, I. (author)
public lecture 2014
document
Kerstholt, J.H. (author)
Wat motiveert burgers om iets voor hun omgeving te doen? En wat is de motivatie van gemeenten om burgerparticipatie in te zetten? Met José Kerstholt terug naar de basis om burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven effectief te benutten.
article 2014
document
van Maanen, P.P. (author), Wijn, R. (author), Boertjes, E. (author)
In this paper, the influence of interventions on Twitter users is studied. We define influence in (a) number of participants, (b) size of the audience, (c) amount of activity, and (d) reach. Influence is studied for four different target groups: (a) politicians, (b) journalists, (c) employees and (d) the general public. Furthermore, two types of...
article 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
The ‘Behaviour and Innovation’ Enabling Technology Programme (ETP) was set up in 2011 with the object of developing generic knowledge concerning the explanation and modification of human behaviour, organizations and systems. A multidisciplinary, multi-level approach embracing the whole of TNO is used to develop models, methods and toolboxes that...
report 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
Het Enabling Technology Programma (ETP) ‘Gedrag en Innovatie’ is per 2011 gestart en ontwikkelt generieke kennis over de verklaring en verandering van menselijk gedrag, bedrijven en systemen. Met een TNO-brede multidisciplinaire en multi-level benadering worden modellen, methoden en toolboxes ontwikkeld voor effectieve gedragsbeïnvloeding, ...
report 2014
document
Schokker, D. (author), van Keulen, H.M. (author), Vlasblom, E. (author), Peters, L. (author), Schelvis, R. (author), Jansen, J. (author), Paulussen, T. (author)
Een Gezonde School stimuleert op een integrale en structurele manier de gezondheid van studenten en werknemers. MBO-studenten vormen een belangrijke doelgroep voor preventie vanwege de relatief hoge prevalentie van ongezond gedrag. Met het oog op de vergrijzing en bijkomende aandacht voor duurzame inzetbaarheid groeit ook de behoefte aan...
report 2014
document
van Erp, J.B.F. (author), van Maanen, P.P. (author), Venrooij, W. (author), Calvert, S.C. (author), van Beurden, M.H.P.H. (author)
Intuitive User Interaction aims to develop the next generation user interfaces required to grant experts and laymen access to complex models and large amount of data in design and decision processes and therewith to contribute to the ambition to broaden the applicability of models. Important topics include advanced methods to visualize...
report 2014
document
Preenen, P.T.Y. (author), Liebregts, W.J. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P.R.A. (author), van der Meulen, F.A. (author)
In hoofdstuk 1 en 2 van dit rapport wordt het belang van intrapreneurship voor Nederland, organisaties en individuen kort toegelicht. In hoofdstuk 3 komt de onderzoeksmethode en het –proces aan bod. In Hoofdstuk 4 wordt het intrapreneurial klimaat (beïnvloedende factoren van intrapreneurship) behandeld. In hoofdstuk 5 is verslag gedaan van een...
report 2014
document
Ooms, M. (author)
book 2014
document
Kerstholt, J.H. (author)
Participatiesamenleving Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen Waar was de bank van de dode buurvrouw? De sekte van de burgerkracht Al het werk is zingevend, ook het vrijwillige De ondernemende burger rukt op, schort het oordeel even op Blij met het luide debat over de participatiesamenleving Hoe ambtenaren burgerinitiatieven...
article 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
De elektriciteitsvoorziening verkeert in een overgangssituatie. Fossiele energie wordt vervangen door duurzame energie, planbare productie door onstuurbare installaties, grootschalig door kleinschalig en kleinverbruikers worden actief in plaats van louter passief. Dit zijn ingrijpende veranderingen. De relaties tussen de partijen moeten herzien...
other 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
article 2014
document
Kerstholt, J.H. (author)
Een weerbare samenleving is in staat om allerlei verstoringen als een overstroming, brand of aanslag op te vangen. Burgers spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen omdat zij bij een incident als eerste ter plekke zijn, maar ook omdat het om hún community gaat en zij er samen met overheid en bedrijfsleven voor moeten zorgen dat zij zo snel...
article 2014
document
Smit, S.K. (author)
Misschien wel de beste oplossing tegen overlast in woonwijken: een computermodel om overlastsituaties te voorspellen. Selmar Smit van TNO ziet reële kansen voor zo’n model. Daarmee kan een wijk overlastbestendig worden ontworpen. Bijvoorbeeld door een buurthuis te bouwen, of een park aanleggen.
article 2014
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
Deregulation of labour markets and modest wage increases lead to significantly lower rates of labour productivity growth. In this paper theoretical arguments of why 'rigid' European labour markets can be useful for innovation are discussed. The arguments are supported by empirical evidence. The argument that high levels of labour turnover are...
article 2013
document
Meerkerk, I.F. (author), van Buuren, A. (author), Edelenbos, J. (author)
In this paper, we explore how managing actors’ boundary judgments influence the adaptability of water governance. We approach this question by examining the relationship between the way water managers frame, and act in, complex water issues on the one hand and develop adaptive water governance strategies on the other. We define four categories...
article 2013
document
de Bruin, T.A.M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author)
In regelgeving voor veiligheid ligt een spanningsveld besloten. De behoefte van de overheid en management om werkwijzen voor te schrijven, leidt tot procedures en regels die niet altijd passen in de operationele realiteit. Uitvoerende medewerkers komen dan voor een keuze te staan: handelen volgens de regels of zelf de beste oplossing kiezen, ook...
article 2013
document
Design expertise is increasingly being applied to bring about positive social change and to promote people’s wellbeing. Relatively little, however, is known about ways to organize such design-for-wellbeing (DfW) projects appropriately. This paper sets out to explore this topic. First, we explore how DfW projects differ from ‘normal’ design...
other 2013
Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(81 - 100 of 260)

Pages