Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(41 - 60 of 260)

Pages

document
Baar, P. (author), Goosens, F. (author), Kocken, P.L. (author), van der Meulen, M. (author), Wienke, D. (author)
report 2018
document
Young, H.J. (author), Wijn, R. (author), van Rijk, R. (author)
Net als voor fysieke beveiligingsmaatregelen geldt voor cyberveiligheid dat de techniek nog zo goed op orde kan zijn, als mensen klikken op links in phishing mails of gebruik maken van openbare WiFi-netwerken kan gevoelige data worden gelekt of kunnen computers worden besmet met ransomware. Bedrijven en organisaties proberen dit te voorkomen...
article 2018
document
Young, H.J. (author), van Rijk, R. (author)
Bedrijven, overheden, werkgevers en burgers hebben er allemaal baat bij dat we op IT-systemen kunnen vertrouwen voor administratie, financiële transacties, communicatie en vermaak. Steeds vaker wordt echter duidelijk dat IT-systemen niet zo veilig zijn als we denken. Cybercriminelen kunnen meekijken en zo gegevens buitmaken. Niet elk systeem is...
article 2018
document
Goldbach, R.E. (author), Boermans, S.M. (author), Kranenborg, K. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Werkzoekenden op een zo goed mogelijke manier begeleiden in hun zoektocht naar een baan. Dát is wat klantmanagers bij gemeenten drijft. Om een werkzoekende op een zo goed mogelijke manier te begeleiden moet steeds weer de volgende vraag beantwoord worden: bij welke ondersteuning heeft deze persoon op dit moment het meeste baat? Voor...
report 2018
document
Kocken, P.L. (author), de Lijster, G. (author), de Ridder, J. (author)
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in onder andere de amusementswereld doet al enkele maanden stof opwaaien. Vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld of ongewenst gedrag, geven met #MeToo op Twitter en Facebook een statement af dat grenzen zijn bereikt en overschreden. Al op jonge leeftijd is het geven van aandacht aan het...
article 2018
document
Schuller, A.A. (author), Vermaire, J.H. (author), van Kempen, C.P.F. (author), van Dommelen, P. (author), Verrips, G.H.W. (author)
Het doel van het onderzoek, dat in opdracht van Zorginstituut Nederland werd uitgevoerd, was het schetsen van een actueel en representatief beeld van zowel de mondgezondheid als het preventief tandheelkundig gedrag van 5-, 11-, 17- en 23-jarigen in Nederland en het vaststellen van eventuele veranderingen daarin ten opzichte van eerdere metingen....
report 2018
document
Blonk, R.W.B. (author)
Vertrouwen in eigen kunnen en een sterke motivatie zijn de belangrijkste succesfactoren bij het vinden van een baan bij werkloosheid of bij re-integratie. Trainingen die zich enkel op vaardigheden richten (goed presenteren, goed zoeken) blijken niet voldoende. Hoewel de economie weer op volle toeren draait, daalt de langdurige werkloosheid amper...
public lecture 2018
document
de Vries, A. (author)
Op het internet duiken steeds meer spookaccounts op, die nepnieuws verspreiden. Deze internettrollen zijn ook verantwoordelijk voor online haatuitingen en kunnen de rechtsorde bedreigen. Hoe kunnen online veiligheid en leefbaarheid gewaarborgd worden in de 21ste eeuw?
article 2018
document
Hazelzet, A. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), van de Ven, H. (author)
Met dit hoofdstuk willen we een impuls geven aan inclusief werkgeversgedrag door werkgevers hierover adviezen te geen op basis van empirische gegevens.
bookPart 2018
document
van Straalen, IJ.J. (author), Gallis, H.R. (author)
public lecture 2017
document
Hopman-Rock, M. (author)
In het algemeen bewegen ouderen (65+) niet genoeg en zitten zij te veel. Voldoende beweging en minder lang zitten zijn belangrijk om gezond te blijven en vallen te voorkomen. De fysiotherapeut komt veel in contact met ouderen. Wat kan zij of hij doen om ouderen te helpen de leefstijl (meer bewegen, minder zitten) te veranderen? Is de...
article 2017
document
Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Hazelzet, A. (author)
public lecture 2017
document
Oeij, P.R.A. (author)
Innovatieprojecten zijn vaak complex door vele interacties tussen stakeholders, onverwachte inhoudelijk-technische situaties, wijzigingen in budgetten en specificaties, en intermenselijke belangen en machtsverhoudingen. Anders dan routineprojecten zijn dergelijke projecten moeilijk voorspelbaar en bestuurbaar. Mislukking ligt op de loer. Mijn...
article 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Goudswaard, A. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Onder inclusief werkgeverschap verstaan we in dit rapport het in dienst hebben of aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel onderzoek gedaan naar afzonderlijke factoren die samenhangen met het al dan niet in dienst nemen van kwetsbare groepen. We missen echter een samenhangend denkmodel dat een meer integraal inzicht...
report 2017
document
Otten, W. (author), van Keulen, H. (author), van Empelen, P. (author)
Leefstijl is pas een medicijn voor een ziekte als het huidige gedrag van mensen op duurzame wijze verandert. Wilma licht toe welke gedragsveranderingstechnieken belangrijk zijn bij duurzame gedragsverandering en hoe gedragsveranderingstechnieken in digitale applicaties toegepast kunnen worden.
public lecture 2017
document
Anonymous, (author)
other 2017
document
Detmar, S. (author)
other 2016
document
Een op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Ongewenst gedrag in combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt de kans op burnout klachten.
other 2016
document
In deze factsheet staan recente Nederlandse en Europese cijfers op een rij. Nederlanders zitten veel, in vergelijking met andere EU-landen zelfs het meest. Een derde tot de helft van het zitten gebeurt op het werk. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid.
other 2016
document
Douwes, M. (author)
Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven tot aan je pensioen; hoe doe je dat bij fysiek zwaar werk? Is het werk te zwaar? Welke verbeteringen zijn mogelijk? TNO zet ergonomische kennis in om branche organisaties en bedrijven te ondersteunen in de aanpak van fysieke arbeid. Dit betreft zowel fysieke overbelasting (‘zwaar werk’) als...
other 2016
Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(41 - 60 of 260)

Pages