Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(241 - 260 of 260)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kemper, H.C.G. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author)
In dit artikel worden richtlijnen geformuleerd over de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor de instandhouding en verbetering van de gezondheid.
article 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed. De bedrijfstak bestaat uit zeer veel kleine, administratieve bedrijfjes. Als gevolg van de grote veranderingen op met name de woningmarkt, in de laatste tien jaar, komen er regelmatig reorganisaties,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Wiezer, N.M. (author)
De vraagstelling van dit proefschrift is hoe gedrag van medewerkers het beste georganiseerd kan worden. Bij 52 organisaties opererend in de elektrotechnische branche is de invloed van de wijze van sturing op de resultaten van de organisaties onderzocht. Sturing is in zeven dimensies uiteengelegd: de mate van standaardisatie; de mate van...
doctoral thesis 1999
document
Droes, R.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1997
document
Nielsen, J.D. (author), Boom, E.V. (author), Evers, G.E. (author)
Na een ernstig incident met burgers, waarbij sprake was van fysieke agressie en bedreiging, en beleidsmatige interesse van de afdeling Sociale Zaken, heeft een kleine gemeente in de randstad een nota 'Agressie' opgesteld. In dit artikel wordt die nota besproken. De bedoeling was medewerkers duidelijkheid te verschaffen over hun taakuitvoering in...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kalsbeek, H. (author), Eijkman, M.A.J. (author), Poorterman, J.H.G. (author), Verrips, G.H. (author), Kieft, J.A. (author)
report 1997
document
Boom, E.V. (author), Plug, C. (author), Evers, G.E. (author)
Medewerkers op EHBO-posten worden regelmatig geconfronteerd met agressieve patiënten. Dit kan ten koste gaan van de arbeidsvreugde, en op langere termijn zou dit soort negatieve ervaringen kunnen leiden tot psychische klachten. Om de medewerkers te beschermen tegen geweld dient de werkgever preventief beleid te voeren. In dit artikel worden de...
article 1995
document
Hopstaken, L. (author)
Hoewel ziekteverzuim inmiddels vanuit allerlei invalshoeken is benaderd, is het in Nederland nog niet eerder opgevat als mogelijk resultaat van een afwegingsproces. Zoals: Wat levert ziekmelden mij op en welke nadelen ondervind ik ervan? En ook: Wat zijn de opbrengsten en de nadelen van toch maar gaan werken? In dit artikel, gebaseerd op het...
article 1995
document
Kalsbeek, H. (author), Schalk-van der Weide, Y. (author), Truin, G.J. (author)
bookPart 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L.E.M. (author)
Dit proefschrift richt zich op de achtergronden van ziekteverzuim in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Er lijkt reden te bestaan om te veronderstellen dat het werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke invloed heeft op de lichamelijke en psychische vitaliteit van werknemers in deze sector en zodoende het...
doctoral thesis 1994
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Bloemhoff, A. (author), Dhondt, S. (author), Terwee, C. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de relatie tussen welzijnsrisico's in het werk, gezondheid en welbevinden. De hoofddoelstelling van het onderzoek is de relatie te onderzoeken tussen welzijnsrisico's in de inhoud en organisatie van het werk en indicatoren voor gezondheid (gezondheidsklachten,...
report 1994
document
Evers, G.E. (author), van der Velden, P.G. (author)
Steeds meer werknemers worden geconfronteerd met agressie en geweld van cliënten. Uit cijfers van de Centrale Recherche Informatiedienst blijkt dat alleen al in 1991 1530 overvallen op bedrijven in Nederland zijn gepleegd. Tot de top drie behoren banken en postkantoren, benzinestations, en juweliers. Maar ook hotels, pensions, supermarkten,...
article 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Danz, M.J. (author), Vogels, T. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Janssen, W.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Hoekstra, W. (author)
Wisselbewegwijzering is een middel om verkeersstromen van een oorspronkelijke route te doen divergeren naar een alternatief. De geneigdheid bij bestuurders om te divergeren zal afhangen van de wijze waarop het wisseladvies wordt gepresenteerd. In een simulatorstudie zijn diverse uitvoeringsvormen met elkaar vergeleken in termen van keuzegedrag...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Vogels, T. (author), van der Vliet, R.W.F. (author), Danz, M.J (author)
Peilstations Jeugdgezondheidszorg voor Schoolgaanden.
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek (author), Visser, A. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Enkele resultaten uit het Peilstationonderzoek Gezondheid, gedrag en relaties, ten behoeve van leerkrachten en leerlingen.
other 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Guttinger, V. (author)
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), de Jong, R.G. (author), Knottnerus, T.R. (author), Altena, K. (author)
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Merkx, J.A.M. (author)
doctoral thesis 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), ter Haar Romeny-Wachter, C.C. (author)
report 1976
Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(241 - 260 of 260)

Pages