Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(1 - 20 of 260)

Pages

document
Paradies, G. (author), van der Brink, R. (author)
Anders consumeren is een van de puzzelstukken om de klimaatdoelstellingen te halen, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. In dit paper zoeken we op basis van recente literatuur uit waarom consumptieverandering en -vermindering zo moeilijk is en verkennen we mogelijkheden om het makkelijker te maken. We hebben op basis van onze kennis van...
report 2023
document
Stam, J. (author), Karsdorp, I. (author)
Veel criminele incidenten, zoals drugsproductie en wapenopslag, vinden plaats in sociale huurwoningen. De huurders van deze woningen zijn vaak geronseld door criminelen. Deze gebruiken de woningen; de huurders − katvangers zoals ze worden genoemd − zijn op papier aansprakelijk. Deze katvangers worden gekenmerkt door verschillende...
article 2022
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Hummel, L. (author)
public lecture 2022
document
van der Kleij, R. (author)
Mensen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van cybersecurity-incidenten. Sommigen beweren zelfs dat de mens de primaire aanvalsvector is voor cybercriminelen. De medewerker vormt dan ook een groot risico voor organisaties. Oplossingen zijn veelal gericht op het voorkomen van ongewenste voorvallen door het implementeren van...
public lecture 2022
document
van Bezouw, M.J. (author), Koen, J. (author), Langerak, J.B. (author)
In a labor market characterized by growing numbers of temporary contracts and job insecurity, staying proactive regarding one’s career is crucial. Unfortunately, experiencing job insecurity tends to obstruct such proactive career behavior. In this study, we examined whether and how future work self (FWS) salience can mitigate this negative...
article 2022
document
Langerak, J.B. (author), Koen, J. (author), van Hooft, E.A.J. (author)
Across the world, the share of temporary employment is increasing. At the same time, we know that temporary workers experience relatively high levels of job insecurity and that job insecurity is detrimental to mental and physical health and work performance. In this study, we look for ways in which temporary workers can minimize the negative...
article 2022
document
van de Ven, H.A. (author), van der Torre, W. (author)
“Hoe is het gesteld met de leercultuur bij gemeenten?” is de centrale vraag van deze notitie. Deze vraag beantwoorden we door de ervaringen van werknemers bij gemeenten te vergelijken met de rest van Nederland op een diverse set aan indicatoren ontleend aan de Monitor Leercultuur van de SER en TNO. In deze monitor houdt een leercultuur in dat ...
report 2022
document
Vermaire, J.H. (author), Elhorst, J.H. (author), Algra, H. (author), Schuller, A.A. (author)
Introduction: the aim was to assess whether adolescents with mild intellectual disabilities (MID) differ from their peers in oral health and oral health behaviour. Methods: a total of 97 adolescents with MID participated in this comparative study. Outcomes were compared to data of 17-year-old Dutch adolescents (n = 581) from a national...
article 2021
document
de Korte, E. (author)
Persuasive technology heeft nu al invloed op de werkplek en dat zal in de toekomst nog meer zijn. In het kader van haar promotie deed Elsbeth de Korte onderzoek naar persuasive technology. Is het zinvol dat in te zetten voor gezondheid op het werk? Bijvoorbeeld voor werkgerelateerde stress? Vakmedianet
article 2021
document
Dijkhuizen, J. (author), Gorgievski, M. (author), Preenen, P. (author), van den Tooren, M. (author)
Voor organisaties is het cruciaal kansen te zien en te blijven innoveren. Het stimuleren van ondernemend werkgedrag binnen organisaties kan hierbij helpen. Dit artikel verschaft inzicht in relevante factoren voor leidinggevenden en organisaties om ondernemend werkgedrag te stimuleren en laat zien wat de gevolgen van ondernemend werkgedrag zijn...
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
van de Ven, H.A. (author), van den Tooren, M. (author), Hazelzet, A. (author)
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren bij het in de praktijk brengen van inclusief ondernemen bij grote bedrijven. Hiervoor zijn in het voorjaar van 2019 de voor inclusie verantwoordelijke HR-medewerkers geïnterviewd van zeven veelal kennisintensieve bedrijven met meer dan 1000...
report 2021
document
Andriessen, S. (author), van den Tooren, M. (author), Hazelzet, A. (author)
Mede door de coronacrisis is het niet voor alle bedrijven financieel en/of praktisch mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt1 een werkplek te geven in hun organisatie. Dit betekent echter niet dat zij geen verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een inclusieve samenleving (van den Tooren & Hazelzet, 2020). Ieder bedrijf...
report 2021
document
Koppen, V.C. (author), Holster, A.F.F. (author), Wijn, R. (author)
In opdracht van het Gedragsteam DG Samenleving en COVID-19 (Ministerie van Justitie en Veiligheid) hebben we in dit project onderzocht op welke wijze café-eigenaren en -personeel ondersteund zouden kunnen worden in het naleven van de coronamaatregelen door gasten. We hebben daarbij gefocussed op ondersteuning middels een digitale applicatie die...
report 2021
document
de Kraker, H. (author)
Dit document bevat een handleiding voor de leefstijlaanpak “Diabetes Omkeren in de Ploeg” (DOP). De aanpak is ontwikkeld en geëvalueerd in een project waarin TNO, Zorg van de Zaak en Tata Steel samenwerkten. Deze handleiding beschrijft de verschillende programmaonderdelen van de aanpak, inclusief de activiteiten die als onderdeel van de aanpak...
report 2021
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Rosenkrantz, N. (author), van den Tooren, M. (author), Preenen, P. (author)
Intrapreneurship is een belangrijke factor voor het stimuleren van innovatiekracht binnen organisaties. Het biedt organisaties de mogelijkheid mee te veranderen met een dynamische omgeving en zo de kans op een lang en succesvol bestaan te vergroten. Maar wat is intrapreneurship eigenlijk? De definitie van een intrapreneur die wij hanteren is een...
report 2021
document
de Wolff, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Theunissen, M. (author), Vanneste, Y. (author)
Inspiratiedocument behorend bij de REFLECTIETOOL JONGEREN IN DE JGZ. In dit inspiratiedocument lees je over de totstandkoming van deze Reflectietool Jongeren in de JGZ. Ook beschrijft het de toepassingen van deze tool in de JGZ en over wat het jou als JGZ-professional, -team en -organisatie oplevert. Daarnaast vind je informatie over het gebruik...
book 2021
document
van der Kleij, R. (author), Hof, T. (author)
Herkenbaar? Je ontvangt een Engelstalige e-mail en om de inhoud iets sneller te begrijpen kopieer je de tekst en plak je deze in Google Translate. Op basis van de Nederlandse vertaling die direct in jouw scherm verschijnt, kun je makkelijker een antwoord naar de afzender formuleren. Maar wist je dat veel bedrijven een protocol hebben opgesteld...
article 2021
document
Evers, A. (author), van Empelen, P. (author), Adriaanse, M. (author), Brombacher, A. (author), Burdorf, L. (author), van Gemert-Pijnen, L. (author), Kremers, S. (author), Roefs, A. (author), Seidell, J. (author), Soedamah-Muthu, S. (author), Stronks, K. (author), de Vet, E. (author)
Lifestyle4Health streeft ernaar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Lifestyle4Health is op 3 juli 2018 opgericht, op initiatief van TNO en LUMC. Vanaf het...
report 2021
document
Huver-Rolff, R. (author)
Het Ondermijningslab in de regio Brabant-Zeeland probeert criminele netwerken in kaart te krijgen en te verstoren. Het project is een succes en wordt daarom nu landelijk uitgerold. Drie betrokkenen vertellen waarom het Ondermijningslab een nieuwe stap is in het bestrijden van criminaliteit. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak...
article 2021
Searched for: subject%3A%22Gedrag%22
(1 - 20 of 260)

Pages