Searched for: subject%3A%22Gedenkboek%22
(1 - 13 of 13)
document
TNO Kwaliteit van Leven Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author)
ln 2018 komt er een einde aan de aanwezigheid van TNO aan de Utrechtseweg 48 in Zeist. Duizenden TNO'ers (en bezoekers) zijn gedurende vele jaren het markante gebouw met de nog markantere trap binnengekomen en hebben gedurende die jaren daar hun beste krachten gegeven. Wanneer het gebouw kon spreken, dan zouden we wellicht versteld staan wat er...
book 2017
document
Stichting Pensioensfonds TNO (author), Loeven, H. (author)
book 1991
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Hoppen, W.F. (author)
book 1989
document
van Trier, A.A.T.M. (author)
book 1987
document
book 1977
document
Instituut voor zintuigfysiologie TNO (author)
book 1974
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
book 1965
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author)
book 1965
document
Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek TNO Werkgroep onderzoek bestrijding aardappelcystenaaltje Organisch Chemisch Instituut TNO (author)
De berichten over de aardappelmoeheid hebben gelukkig hun alarmerend karakter verloren. Dank zij strenge overheidsbepalingen en scherpe controle, is deze vijand meer en meer in het defensief gedrongen. Waakzaamheid blijft echter geboden en voortzetting van het onderzoek is dringend nodig.
report 1960
document
Rijksverdedigingsorganisatie TNO (author)
book 1957
document
Nederlandse organisatie TNO (author)
Übersetzung im Auftrage des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau zum Dienstgebrauch durchgeführt von Luise Ziegler
book 1957
document
Rijksverdedigingsorganisatie TNO (author)
book 1957
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Bijl, J.P. (author)
book 1954
Searched for: subject%3A%22Gedenkboek%22
(1 - 13 of 13)