Searched for: subject%3A%22Gebouwen%22
(1 - 15 of 15)
document
Spiekman, M.E. (author)
Het is bekend dat bewoners invloed hebben op het energiegebruik van hun huis, en ook op het comfort- en gezondheidsniveau van hun woning. Zo zorgt het openen van ramen in de winter voor extra energieverlies, kan het behoorlijk warm worden in de zomer als de zonwering niet op tijd wordt dichtgedaan en kan koken zonder afzuigkap tot ongezonde...
article 2020
document
Niessink, R.J.M. (author)
public lecture 2018
document
Verheij, F. (author)
Het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet is een belangrijke stap in de energietransitie. Aardgasvrij verwarmen in bestaande woningen en gebouwen is echter een enorme opgave. TNO inclusief de unit ECN part of TNO draagt op uiteenlopende gebieden bij aan het realiseren van een CO2- neutrale toekomst: technologie voor energie...
other 2018
document
van Straalen, IJ.J. (author), Gallis, H.R. (author)
public lecture 2017
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Leegwater, A. (author)
De overheid en de sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben in april 2003 een arboconvenant ondertekend. Dit is erop gericht om fysieke belasting, werkdruk en blootstelling aan oplosmiddelen te verminderen en mede daardoor ziekteverzuim en WAO-instroom terug te dringen. Eén van de oorzaken van hoge fysieke belasting...
report 2003
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Gilijamse, W. (author), Jablonska, B. (author)
-
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Bootsveld, N.R. (author), van Ingen, M.M. (author)
report 2002
document
Reijneveld, C.N. (author), de Looze, M.P. (author), Hoozemans, M.J.M. (author), van der Grinten, M.P. (author), de Korte, E.M. (author), Kingma, I. (author)
Voor de glazenwasser die werkt met staande ladder, is een goede ladder zeer belangrijk. Hij loopt en werkt op en verplaatst de ladder veelvuldig. Er is veel discussie over ladders en de optimale sportafstand bij staande ladders. De meeste glazenwassers geven de voorkeur aan een sportafstand van 35 centimeter. De Arbeidsinspectie beveelt echter...
article 2002
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Römer, J.C. (author), Bakker, F.P. (author), Cnubben, P.A.J.P. (author), de Wilde, H.P.J. (author), d. Jong, P. (author)
-
report 2001
document
Venema, A. (author), Hijmans, R. (author), Simons, J.G. (author), TNO Arbeid (author)
Scholen voor basisonderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van OC en W een vergoeding voor materiële instandhouding (MI). Aan deze vergoeding liggen programma's van eisen ten grondslag die van jaar tot jaar worden vastgesteld. Vanwege veranderingen in de arboregelgeving en het Bouwbesluit die sinds de totstandkoming van het huidige...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche overige zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn ca. 190 duizend werknemers werkzaam in een veelheid aan verschillende kleinere bedrijfstakken als schoonmaak- en glazenwasbedrijven,...
report 2000
document
Scholten, N.P.M. (author), Lanting, R.W. (author)
In veel gevallen blijkt dat gebruikers, eigenaren en beheerders van bouwwerken en objecten niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest. Hoewel in veel gevallen de aanwezigheid van hechtgebonden asbest op zich geen of nauwelijks gezondheidsrisico's met zich mee brengt, kunnen door onderhoud aan, vernieuwing of sloop van gebouwen of...
book 1999
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author), Scholten, N.P.M. (author)
report 1995
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author)
In NEN 6702:1991, (TGB 1990 Belastingen en Vervormingen) zijn de voorschriften voor windbelasting op constructies op een aantal aspecten gewijzigd ten opzichte van de NEN 3850:L972 (TGB 1972). De achtergronden van de wijze, waarop de windbelastingen in NEN 6702:L991. in rekening zijn gebracht komen in de norm zelf niet aan de orde. Het nu...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Urlings, I.J.M. (author), van der Grinten, M.P. (author)
Dit rapport beschrijft een inventarisatie van arbeids-, gezondheids- en gedragsfactoren die van belang geacht worden voor de preventie van rugaandoeningen bij schoonmaakpersoneel. In het kader van een aanzet tot de ontwikkeling van een methode voor voorlichtingskundig onderzoek heeft een toepassing van die methode plaatsgevonden bij...
report 1990
Searched for: subject%3A%22Gebouwen%22
(1 - 15 of 15)