Searched for: subject%3A%22GVO%22
(1 - 20 of 60)

Pages

document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A.M.J. (author), Stubbe, J.H. (author)
Dit Trendrapport geeft een overzicht van de meest relevante onderzoeksresultaten op het terrein van bewegen, gezondheid en blessures. Er zijn bijdragen opgenomen van een groot aantal organisaties die op dit onderzoeksterrein actief zijn. De lezer krijgt een breed en actueel beeld van de huidige kennis op dit terrein en de beleidsmatige...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Chorus, A. (author), van Campen, C. (author), den Draak, M. (author)
De levensverwachting in ons land is de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Ruim 75% van de mannen en bijna 85% van de vrouwen bereikt tegenwoordig de leeftijd van 70 jaar. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen ouderen (65 jaar en ouder); dat is 15% van de bevolking. Hun aantal zal sterk blijven toenemen: volgens de bevolkingsprognose...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Meer volwassenen tussen de 18 en 64 jaar zijn de afgelopen jaren aan sport (minstens 40 weken per jaar) gaan doen: in 1991 39%, in 2007 opgelopen naar 46%. Vooral mensen die nu tussen de 46 en 64 jaar zijn, zijn meer gaan sporten dan voorgaande ohorten (zie hoofdstuk 3). In het volwassen leven beïnvloeden echter verschillende omstandigheden de...
bookPart 2010
document
Breucker, G. (author), Sochert, R. (author), Kiesewetter, E. (author), van den Broek, K. (author), Gründemann, R. (author), Dijkman, A. (author), Haratau, T. (author), Leitgöb, H. (author), Sebinger, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Since its formal founding in 1996, the European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) has become one of leading European institutions in the field of Workplace Health Promotion (WHP) in Europe and can be characterised as an informal network consisting of national occupational health and safety institutes, as well as public health,...
book 2009
document
Hildebrandt, V. (author), Simons, M. (author)
Leefstijlbeleid en bewegen zijn "hot". Het percentage bedrijven dat actief is op dit terrein, is in de periode 2006-2008 met tien procent gestegen. Ruim twee op de vijf bedrijven heeft een beleid op het gebied van leefstijl en beweging. De aandacht voor overgewicht blijft beperkt: slechts één op de zeven bedrijven zegt activiteiten te ondernemen...
article 2009
document
Hildebrandt, V. (author), Redeker, M. (author), Mol, P.J. (author)
Artikel besteed aandacht aan een onderzoek van TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) naar de vraag of het aanbod aan bewegingsprogramma's voldoende aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Vakmedia
article 2009
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
report 2008
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), Schrama, J. (author), Commissaris, D. (author), Koningsveld, D. (author)
Door automatisering en succesvolle interventies tegen fysieke overbelasting zijn veel functies de laatste decennia bewegingsarm geworden. Ruim vijf miljoen Nederlanders voeren hun werk zittend of staand uit. Vaak zijn dit computer- of productietaken, waarbij spieren in het nek- en schoudergebied langdurig eenzijdig worden belast. De...
article 2008
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hämäläinen, R.M. (author), Dijkman, A. (author), Guobjörg Asgeirsdóttir, A. (author), van den Broek, K. (author), Haratau, T. (author), Kuhn, K. (author), Masanotti, G. (author), Pyzalski, J. (author), van Scheppingen, A. (author), Solé, M.D. (author), Ylikoski, M. (author)
This publication is an outcome of the project Workplace Health Promotion (WHP): National Health Policies and Strategies in an Enlarging Europe, carried out during 2005-2007. The guideline aims to offer ideas and ways to build partnerships by providing background for partnership building, a brief description of the situation of WHP in some...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Simons, M. (author), Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Werkgevers bieden werknemers steeds vaker bewegingsprogramma's aan, blijkt uit een enquête onder krap 1000 bedrijven en instellingen. Vorig jaar deed 32 procent van de organisaties met 500 of meer werknemers aan bewegingsstimulering. In 2003 lag dat percentage nog op 14 procent. Actieve aandacht voor overgewicht komt echter relatief nog weinig...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Veel grote bedrijven stimuleren hun werknemers om tijdens en na het werk te sporten of bewegen. In het MKB gebeurt dat veel minder. Gebrek aan tijd en geld zijn hiervoor belangrijke oorzaken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan methoden om dit te veranderen. Vakmedia
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Artikel besteed aandacht aan de resultaten van de 'Monitor bewegen en gezondheid' van TNO welke een onderdeel vormt van de continue cross-sectionele gegevensverzameling 'Ongevallen en bewegen in Nederland'. Nederlandse werknemers leven niet echt gezond: 43 procent beweegt te weinig, 37 procent is te zwaar, 32 procent rookt en 17 procent drinkt...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Paulussen, T. (author), Wiefferink, K. (author), Mesters, I. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Proper, K.I. (author), Bergstra, B. (author), Bakker, I. (author), van Mechelen, W. (author)
Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit artikel gaat in op het leefstijlthema "bewegen". Op basis van literatuuronderzoek is geconcludeerd dat...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Wouwe, J.P. (author), Lanting, C.I. (author)
report 2006
Searched for: subject%3A%22GVO%22
(1 - 20 of 60)

Pages