Searched for: subject%3A%22Fysiotherapie%22
(1 - 7 of 7)
document
Weuring, I.I. (author), van Peppen, R.P.S. (author), van Meeteren, N.L.U. (author)
article 2010
document
Oosting, E. (author), Hoogeboom, T.J. (author), Elings, J. (author), van der Sluis, G. (author), van Meeteren, N.L.U. (author)
Doel De inhoud beschrijven van protocollen die richting geven aan de perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij patienten die een totale knieartroplastiek krijgen (TKA) en deze toetsen aan de methodologische kwaliteitscriteria voor internationale richtlijnen. Methode Protocollen van 8 algemene en 2 academische ziekenhuizen in Nederland zijn...
article 2009
document
van Meeteren, N.L.U. (author), Schmitt, M.A. (author), Stenneberg, M.S. (author)
In toenemende mate maken wij ons zorgen over de kwaliteit en het niveau van met name de afgestudeerde basisfysiotherapeuten die onlangs de bacheloropleiding fysiotherapie (BaFt) afrondden. Die verontrusting wordt ingegeven door het volgende.
article 2009
document
Anema, J.R. (author)
What is the role of treating physicians and therapists with respect to return-to-work when they are treating with chronic LBP? Do workers with ergonomic interventions return to work more quickly for a long-lasting period compared to workers without these interventions? We are going to conduct a study on the effectiveness of four treatment option...
doctoral thesis 2004
document
TNO Arbeid (author), Jans, M.P. (author), Heinrich, J. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project "Arbeidsrelevante paramedische zorg in de reguliere eerste lijn: de stand van zaken". Het project is in december 2002 gestart in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. In het rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de omvang en aard van arbeidsrelevante...
report 2003
document
Hildebrandt, V.H. (author), Proper, K.I. (author), van den Berg, R. (author), Douwes, M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Buuren, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Objective. To determine the effectiveness of a special form of exercise therapy ('Cesar therapy') on self reported recovery and improvement of posture amongst patients with chronic aspecific lower back pain. Design. Prospective randomized controlled and blinded investigation. Method. After informed consent had been obtained, patients with...
article 2000
document
TNO Arbeid TNO Preventie en Gezondheid (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), Urlings, I. (author)
Op verzoek van NOC*NSF en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) heeft TNO Preventie en Gezondheid een onderzoek uitgevoerd waarbij de volgende vragen centraal stonden. Aan hoeveel FysioSport-centra en bijbehorende consultants is er behoefte in Nederland en welke mogelijkheden heeft FysioSport om ingezet...
report 1999
Searched for: subject%3A%22Fysiotherapie%22
(1 - 7 of 7)