Searched for: subject%3A%22Fysieke%255C%2Barbeidsbelasting%22
(1 - 20 of 216)

Pages

document
Janse, E. (author)
Voor ambulancepersoneel staat alles in het teken van de patiënt: die moet zo snel mogelijk worden behandeld en vervoerd. Maar patiënten veranderen, protocollen veranderen en ambulancepersoneel moet langer doorwerken. Hoe houden ambulancediensten de fysieke belasting binnen de perken? Vakmedianet
article 2019
document
Douwes, M. (author), Könemann, R. (author)
Duwen en trekken in het werk is een onderbelicht thema binnen de fysieke belasting. Onterecht, want dit type belasting komt veel voor en verhoogt de kans op schouderklachten. De nieuwe Duw en Trek Check (DUTCH) maakt duidelijk of de belasting te hoog is en welke maatregelen er mogelijk zijn. Vakmedia
article 2019
document
Douwes, M. (author)
De noodzaak van preventie. Klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en banden) zijn nog steeds één van de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze klachten zorgen voor 27% van alle verzuimdagen in Nederland (Arbobalans 2016). Van alle werknemers met een door een arts vastgestelde beroepsziekte heeft...
article 2017
document
Smulders, P.G.W. (author)
Nieuwe processen en technologieën worden in Europa vaker ingevoerd op de werkplekken waar fysieke arbeidsbelasting hoog is. Het zijn echter vooral de werkplekken waar hogeropgeleiden complexe taken uitvoeren, die onderhevig blijken aan techno-logische verandering. Dit betreft met name beroepen waar het computergebruik intensief is, zoals in de...
article 2015
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van der Beek, A.J. (author), Bongers, P.M. (author), van Mechelen, W. (author)
Determine whether there are gender differences in the effect of exposure to work-related physical and psychosocial risk factors on low back, neck, shoulder, or hand–arm symptoms and related sickness absence was the objective. Data of a prospective cohort with a follow-up period of three years were used. Questionnaires were used to assess...
article 2009
document
van Ruysseveldt, J. (author), Smulders, P. (author), Taverniers, J. (author)
De kosten van psychosociale arbeidsbelasting in Nederland worden op 4 miljard euro per jaar geschat. Een goed inzicht in de werkkenmerken die uitputting en bevlogenheid (en daarmee samenhangend arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en personeelsverloop) beïnvloeden is daardoor relevant. In dit onderzoek is via het JD-R-model (Job Demands...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), van den Heuvel, S. (author), Sonneveld, H. (author)
Op verzoek van V&VN bracht TNO de blootstelling aan arbeidsrisico's in kaart van verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg, alsmede maatregelen en instrumenten om die risico's te verminderen. Achterliggend doel was om na te gaan in welke mate arbeidsrisico's kunnen leiden tot uitval of uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden en welke...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In een representatieve steekproef onder ruim 23.000 werknemers is nagegaan in welke mate werkkenmerken evenals kenmerken van de persoon en diens thuissituatie voorspellen of werknemers door kunnen werken in hun huidige werk tot hun 65-jarige leeftijd én door willen werken tot hun 65-jarige leeftijd. Uit de analyses die zijn uitgevoerd op de...
article 2008
document
Houtman, I.L.D. (author)
book 2007
document
Huysmans, M.A. (author), de Looze, M.P. (author), Hoozemans, M.J.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The study was designed to determine the effect of joystick handle size and (display-control) gain at two levels of required task precision on performance and physical load on crane operators. Eight experienced crane operators performed a simulated crane operation task on a computer by use of a joystick with either a short or a large handle. The...
article 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), Bonger, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Examination of the influence of physical exposure at work on neck and upper limb symptoms in office workers. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of 3 years. Independent variables were physical exposure at work, observed and self-reported. Outcome measures were neck–shoulder symptoms and elbow–wrist–hand...
article 2006
document
Visser, B. (author), Nielsen, P.K. (author), de Kraker, H. (author), Smits, M. (author), Jensen, B.R. (author), Veeger, D. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
The object of the current study was to determine whether static contraction of proximal musculature has an effect on the blood flow more distally in the upper extremity. Static contractions of muscles in the neck shoulder region at three levels (relaxed, shoulders elevated and shoulders elevated loaded with 4.95 kg each) were combined with...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Eikhout, S.M. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author)
De metseltroffel ziet er sinds jaar en dag qua vormgeving hetzelfde uit. Hoewel metselaars beduidend meer klachten aan schouders, armen, polsen, handen en vingers hebben dan het gemiddelde van de bouwvakkers, is er in Nederland nauwelijks aandacht geweest voor het gereedschap van de metselaar. In opdracht van het arboconvenant bouw is dan ook...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hamberg-Reenen, H.H. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives: This study investigates whether an imbalance between physical capacity and exposure to work-related physical factors is associated with low-back, neck, or shoulder pain. Methods: Data of the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress, and health (SMASH), with a follow-up of 3 years (N=1789), were used. At...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F. (author), Buffinga, J. (author)
Vorkheftruckchauffeurs ondervinden veelvuldig klachten aan het bewegingsapparaat. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat heftruckchauffeurs uit veiligheidsoverwegingen veel achteruit rijden (zelfs iets meer dan de helft van hun werktijd). In combinatie met langdurig zitten en blootstelling aan lichaamstrillingen levert dit een situatie...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M.M. (author), Huysmans, M.A. (author)
In allerlei beroepen komt precisiewerk voor, zoals bijv. bij CAD-tekenaars, chirurgen en laboranten. Zij moeten hun handen of instrumenten heel precies plaatsen of bewegen. In dit artikel is via een literatuuronderzoek in de database PubMed nagegaan wat dit betekent voor de fysieke belasting en de taakpresentatie, en welke consequenties dit...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Berg, R. (author)
Om omvang en trends in werkdruk in Europa te beschrijven, Nederland hierop in Europa te positioneren, en oorzaken van werkdruk in Europa te identificeren is een gegevensbestand geanalyseerd met informatie over arbeid en gezondheid van een representatieve steekproef werkenden uit de Europese lidstaten anno 1990, 1995 en 2000. Per lidstaat ging...
article 2006
document
Koningsveld, E. (author), van der Grinten, M. (author), Krause, F. (author), van der Molen, H.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ground surface conditions on construction sites have an important influence on the health and safety of workers and their productivity. The development of an expert-based ‘working conditions evaluation’ system is described, intended to assist site managers in recognising unsatisfactory ground conditions and remedying these. The system was...
article 2005
document
Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op 19 januari 2005 werd tijdens de arbobeurs door de RAI de Arbo Innovation Award 2005 uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die op de arbobeurs staan met een innovatief product. Dat product moet een nieuwe technologie of een nieuw inzicht in zich hebben en een brede toepassing. De winnaar was de Solo liftmate van TAWI BV, gericht op...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This is a study of the effectiveness of interventions to reduce the physical work demands associated with manual (materials) handling in the work situation and musculoskeletal symptoms in the longer term. A systematic electronic literature search between 1990 and February 2003 was performed in 5 databases: Embase, Medline, HSE-line, Nioshtic,...
article 2005
Searched for: subject%3A%22Fysieke%255C%2Barbeidsbelasting%22
(1 - 20 of 216)

Pages