Searched for: subject%3A%22Fungiciden%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
TNO Voeding (author), de Vreede, J.A.F. (author), de Haan, M. (author), Brouwer, D.H. (author), van Hemmen, J.J. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
During 20 applications with a spray pistol of methomyl to chrysanthemums, inhalation exposure as well as potential and actual dermal exposure were monitored. Inhalation exposure during mixing, loading and application averaged 5.1 microgram/hour. Dermal exposure of the hands during mixing and loading, and application was 13.1 mg/hour, and 0.8 mg...
book 1994
document
TNO Centrum voor Arbeid (author), van Hemmen, J.J. (author), Brouwer, D.H. (author), Havenith, G. (author), Kaaijk, J. (author), Brouwers, A.A.F. (author)
In a joint of TNO-HUMAR, TNO-MBL, TNO-PML and the TNO Human Factors Research Institute, problems related to skin protection against pesticides for glasshouse workers were studied. An attempt was made to answer the following Questions: Which type of skin protection (gloves, garments) should be used dependent on the task to be performed? The type...
report 1994
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Kaaijk, J. (author), Lalleman, M.J.T. (author)
In de glastuinbouw kan huidblootstelling aan bestrijdingsmiddelen plaatvinden, zowel tijdens het toepassing als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het behandeld gewas. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar de beschermende werking van diverse handschoen- en kledingmaterialen die commercieel verkrijgbaar zijn. Er is een...
report 1994
document
TNO Voeding (author), Veerman, M.C. (author), van de Vijver, L. (author), de Haan, M. (author), Brouwer, D.H. (author), van Hemmen, J.J. (author)
In 12 greenhouses for chrysanthemum culture in the Netherlands, dermal exposure to hand and forearms, and respiratory exposure to chlorothalonil during harvesting activities have been measured. Two harvesting techniques were compared, during which respectively the highest and lowest levels of exposure were expected. The difference between both...
book 1994
document
Brouwer, R. (author), van Maarleveld, K. (author)
Bloemen worden regelmatig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Hierdoor kunnen naar schatting 25 000 werkers die bloemen oogsten, worden blootgesteld aan deze middelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op nadelige effecten voor de gezondheid. De risicoschatting is echter gebaseerd op globale...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Verslag van een onderzoek dat het Adviescentrum voor Chemische Arbeidsomstandigheden van TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. Van 21 werkzame stoffen, die als bestrijdingsmiddel worden toegepast voor de bol- en grondontsmetting, is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke gezondheidsrisico...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In a series of reviews the exposure data available in the literature on mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases to be used for a specific case (e.g. a new pesticide) in estimating...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In this series of reviews the exposure data available in the published literature for mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases with which for a specific case (e.g. a new pesticide)...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Emmen, H.H. (author), Hooisma, J. (author), Kullig, B.M. (author), Brouwer, E.J. (author)
The purpose of the present study was to evaluate the possible effects of occupational exposure to pesticides on central nervous system (CNS) function. A variety of neurobehavioral functions were assessed in a group of 129 workers in the bulb growing industry with at least ten years occupational exposure to pesticides and a group of 64 controls...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, E.J. (author), Brouwer, D.H. (author), Bruynzeel, D.P. (author), Emmen, H.H. (author), van Hemmen, J.J. (author), Hooisma, J. (author), Jonkman, E.J. (author), Ruijten, M.W.M.M. (author), Salle, H.J.A. (author), Sjardin, W. (author), Verberk, M.M. (author), Vermeulen, N.P.E. (author), de Weerd, A.W. (author), van Welie, R.T.H. (author), Zielhuis, R.L. (author), de Wolff, F.A. (author)
In the Dutch flower bulb culture a large number of pesticides is used for different applications : weed control, crop protection, disinfection of barns (stock protection) and soil, and bulb disinfection. A study was therefore carried out in order to investigate : (1) the type and extent of exposure to pesticides in the flower bulb culture, and ...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, D.H. (author), Brouwer, E.J. (author), Hemmen, J.J. (author)
As a part of an epidemiological study with a cross-sectional design aiming at the establishment of possible health effects due to the exposure to pesticides in the flower bulb culture, an occupational hygiene study has been conducted in order to discriminate or to rank participants according to the level of exposure. For the purpose of this...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), de Weerd, A.W. (author), Jonkman, E.J. (author), Poortvliet, D.C.J. (author), Veldhuizen, R.J. (author), Adriaansche, C. (author)
As a part of the Dutch study on occupational exposure to pesticides in the bulb-growing industry, two subgroups consisting of 76 bulb-growers and 34 controls were examined neurologically and neurophysiologically for disorders of the central nervous system. Some minor clinical abnormalities were found in both groups but these were probably not...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In a series of reviews the exposure data available in the literature on mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases to be used for a specific case (e.g. a new pesticide) in estimating...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, D.H. (author), de Vreede, J.A.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het mogelijke gezondheidsrisico bij het herbetreden van kassen na toepassing van bestrijdingsmiddelen met een neveltechniek, de zogenaamde Low Volume Mister (LVM)-techniek. Voor twee bestrijdingsmiddelen, het vluchtige dichloorvos en het niet-vluchtige thiofanaat-methyl, werd het verloop van de...
book 1991
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, R. (author), Marquart, H. (author), de Mik, G. (author), van Hemmen, J.J. (author)
On 18 farms for rose culture in greenhouses in The Netherlands dermal exposure of hands and forearms to abamectin, dodemorph and bupirimate during crop activities has been measured. Furthermore, dermal exposure of hands and forearms to abamectin and dodemorph during application by high-volume spraying has been measured. Dermal exposure to...
book 1991
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, R. (author), Brouwer, D.H. (author), de Mik, G. (author), van Hemmen, J.J. (author)
On 18 farms for carnation culture in greenhouses in The Netherlands respiratory exposure and dermal exposure of hands and forearms to chlorothalonil, thiophanatemethyl, thiram and zineb during application and following crop activities have been measured. Farms have been selected by a 'worst case' strategy with regard to dermal exposure to...
book 1991
document
Pennekamp, E. (author)
Verslag van een onderzoek door de Wetenschapswinkel Leiden naar de relatie tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt en het optreden van gezondheidsklachten. In dit onderzoek zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor effecten op het zenuwstelsel en enkele psychologische functies zoals reactiesnelheid en patroonvergelijking....
article 1990
document
Pennekamp, E. (author)
Verslag van de presentatie van een video en brochure "Veilig en gezond werken met bestrijdingsmiddelen". Bij deze gelegenheid werd door A.J. de Roos (DGA) geconcludeerd dat er sprake is van een te hoog percentage arbeidsvergiftigingsgevallen in de land- en tuinbouw. Het door DGA gevoerde beleid vatte hij samen als een scherp toelatingsbeleid,...
article 1990
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Baak, P.J. (author), Steenweg, L.A.W.M. (author), van Bokhoven, J.J.G.M. (author)
Op verzoek van STIGAS is onderzocht in welke mate gangbare adembeschermende middelen in de specifieke situatie van de glastuinbouw de concentratie aan geinhaleerde toxische stoffen reduceren. Het blijkt dat in alle gevallen van toepassing van bestrijdingsmiddelen afdoende reductie mogelijk is. Een volgelaatsmasker met filter-ventilator voldoet...
report 1990
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht. Dierproefgegevens en humane gegevens worden geevalueerd. Aandacht wordt besteed aan blootstelling, effecten t.a.v. zwangerschap en nageslacht, effecten t.a.v. de geslachtsorganen, endocrien systeem en fertiliteit, en effecten via de lactatie, en de ADI ...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Fungiciden%22
(1 - 20 of 22)

Pages