Searched for: subject%3A%22Flexibilisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(41 - 43 of 43)

Pages

document
de Feyter, M. (author)
Flexibilisering van de arbeid lijkt de Haarlemmerolie van de jaren negentig. Flexibilisering raakt echter de belangen van werkgevers en medewerkers. Of het nu gaat om contracten, voorwaarden of werktijden, meestal hebben werkgevers en medewerkers daar duidelijk voor- en/of nadelen bij. Zo bieden uitzend- en oproepcontracten medewerkers weinig...
article 1996
document
Klein Hesselink, J. (author), Vos, P. (author)
De maatschappelijke discussie over de flexibilisering van de arbeid en de ophanden zijnde vernieuwing van de arbeidstijdenwetgeving heeft het Ministerie van SZW doen besluiten een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van afwijkende arbeidstijden op het ziekteverzuim. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Chrisits, J. (author), Doorewaard, H. (author), Fruytier, B. (author), Martens, W. (author)
In 1980 verscheen de NPAO-publikatie 'Techniek, organisatie, arbeidsmarkt' van de projectgroep TOA van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was het samenvattende rapport van een uitvoerige literatuurstudie naar nieuwe theorieen en wetenschappelijke stromingen op het gebied van de inrichting en besturing van arbeidsprocessen. Min of meer tot...
bookPart 1995