Searched for: subject%3A%22Flexibilisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Oeij, P. (author), Kraan, K.O. (author), Vaas, F. (author)
Social innovation is an organisational capability, defined as a strategic renewal in organising & organisational behaviour. This capability may consist of four resources: strategic orientation, product-market improvement, flexible work & organising smarter. Social innovation is theoretically rooted in the Resource Based View of the Firm....
conference paper 2010
document
Oeij, P.R.A. (author), Dorenbosch, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Vaas, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Brugman, T. (author)
This report sets out to contribute to the present debate on the need for European companies and their workers to become more flexible and adaptable in the face of ongoing economic change and business restructuring. The guide should therefore provide useful and practical tips for company-level actors concerning the potential benefits of...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jong, T. (author), Wiezer, N. (author), Joling, C. (author)
In dit artikel wordt gepoogd een antwoord te geven op de volgende vragen: (1) Worden negatieve effecten van tijdelijke contracten op welzijn en gezondheid vooral veroorzaakt door de baanonzekerheid die werknemers met een alternatief contract ervaren én (2) Veranderen effecten van baanonzekerheid als werknemers minder belang hechten aan...
article 2008
document
Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Uit de zgn. Flexibiliteitsmonitor 2006 van Vedior en TNO blijkt dat flexibiliteit van groot belang is voor het succes van organisaties. Daarbij is het met name belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de menselijke kanten van flexibiliteit en wat dat betreft lijkt het de goede kant op te gaan. Vergeleken met 2005 schenken organisaties in...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Een groeiende diversiteit op de internationale markt en een structurele krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt bedrijven de komende jaren de arbeidsproductiviteit en de flexibiliteit te verhogen om concurrentie aan te kunnen. In het najaar van 2005 voerden Vedior en TNO een arbeidsproductiviteitsmonitor uit onder 500 leidinggevenden van bedrijven...
article 2006
document
Frielink, S. (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P. (author), Korver, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit kwalitatieve onderzoek gaat over de mogelijkheden die scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben om problemen in de personeelsvoorziening op te vangen en te voorkomen dat deze problemen tot lesuitval leiden. De vraag is of door een andere organisatie van het primaire proces de inzetbaarheid van het personeel kan worden verbeterd....
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Slimmer werken is met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat behalen, waarbij medewerkers blijven gevrijwaard van gezondheidsrisico's en zich blijven ontwikkelen. In deze publicatie worden acht praktijkvoorbeelden van slimmer werken in industrie en dienstverlening, in profit en non profit sectoren beschreven....
report 2005
document
de Leede, J. (author)
Is flexibiliteit alleen te bereiken met uitzendkrachten? Dat is niet het geval. Er bestaan vele manieren om met een flexibele inzet van het personeel het fluctuerende werkaanbod aan te kunnen. Met een slimme mix aan flexmaatregelen in contract, werktijd en functie komt men verder dan alleen met uitzendkrachten. Voor uitzendbureaus betekent dit...
article 2004
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
From 26-28 August 2004 in Utrecht the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) was held on governance issues in shifting industrial and employment relations. As part of the session 'potential and limits of national level socio-economic governance' this paper about the organization of transitional labour markets in the Netherlands was...
conference paper 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Functional flexibility, making optimal use of the employee’s capacity to perform different tasks, is positively related to skills development and involvement in decision-making. It may lead to emotional exhaustion, however, if an imbalance exists, such as high job demands combined with a lack of adequate information.
article 2004
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Smulders, P. (author), van Sloten, G. (author)
In de periode 1999-2002 voerde TNO Arbeid in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisinvesteringsprogramma uit. De activiteiten richtten zich op vijf onderwerpen: (1) Flexibilisering van arbeid, (2) Arbeid in de informatiemaatschappij, (3) Personeelsbeleid: stand...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), de Leede, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Goudswaard, A. (author), van Rhijn, G. (author), van Schie, J. (author), van Veldhuisen, A. (author)
Trends en ontwikkelingen die leiden tot een flexibeler inzet van personeel worden besproken. Het boek geeft praktijkverhalen van zes industriële productiebedrijven die nieuwe manieren hebben gevonden om met hun arbeidscapaciteit de fluctuaties op de arbeidsmarkt te volgen. De ervaringen van de medewerkers komen aan de orde evenals de effecten...
report 2002
document
Sanders, K. (author), Nauta, A. (author), Koster, F. (author)
Werkgevers hebben in toenemende mate behoefte aan medewerkenden die zich betrokken voelen bij de organisatie. Onderzoek naar de mate van betrokkenheid van medewerkers met deeltijdcontracten of contracten voor bepaalde tijd geeft geen ondubbelzinnig beeld. In het artikel wordt de hypothese ontwikkeld dat de betrokkenheid van werknemers...
article 2002
document
op de Beeck, R. (author), van Heuverswyn, K. (author), Lemkowitz, S. (author), Saari, J. (author), Sundström-Frisk, C. (author), Zwetsloot, G. (author)
Changes in the world of work can give rise to new risk areas or they can change the way that occupational safety and health needs to be managed. This has implications for workplaces themselves and also for the occupational safety and health system. For this reason the 'changing world of work' has been a priority topic for the Agency. The...
book 2002
document
de Leede, J. (author), Huiskamp, R. (author), Looise, J.K. (author)
Dit artikel presenteert de resultaten van een empirische, exploratieve studie over de impact van individualisatie in de arbeidsrelatie. Dit onderzoek is geëntameerd door de Stichting Management Studies. De begrippen 'arbeidsrelatie' en 'individualisering van arbeidsrelaties' worden gedefinieerd en toegelicht. Vervolgens wordt het onderzoek...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author)
Op 10 oktober 2002 werd in Rotterdam het Derde Vlaams-Nederlandse arbeidsmarktcongres 'De diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt' gehouden, georganiseerd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen in samenwerking met het Steunpunt Werkgelegenheid en Vorming. De 6e sessie ging over loopbaanbeleid en...
book 2002
document
Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author)
Vanwege schommelingen in vraag en aanbod van producten en diensten kan in sommige organisaties een sterk wisselende personeelsbehoefte optreden. Eén van de strategieën om deze situatie het hoofd te bieden is het invoeren van functionele flexibiliteit, waarbij door het creëren van brede functies, door taak- en functieroulatie getracht wordt...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Flexibilisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 43)

Pages