Searched for: subject%3A%22Flexibele%255C%2Barbeidsrelaties%22
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Hus, E. (author), de Langen, M. (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author)
Aandacht voor de organisatie van flexibele arbeid is een hot issue. Zeker grote organisaties beginnen zich steeds meer te realiseren dat hun "flexschil" inmiddels de omvang en complexiteit heeft gekregen van een middelgrote onderneming. Dit maakt dat het organiseren van deze schil niet alleen geld oplevert, maar vanuit HR-perspectief ook gewoon...
report 2010
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Brugman, T. (author)
This report sets out to contribute to the present debate on the need for European companies and their workers to become more flexible and adaptable in the face of ongoing economic change and business restructuring. The guide should therefore provide useful and practical tips for company-level actors concerning the potential benefits of...
report 2009
document
Vos, F. (author), Cremer, R. (author)
Deze bijdrage gaat in op de vraag onder welke voorwaarden oudere werknemers willen en kunnen doorwerken en wat werkgevers daarvan vinden. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek door TNO en Ditmeijers' Research (in opdracht van uitzendbureau Oudstanding) in het najaar van 2007 onder een groep koplopers en ervaringsdeskundigen. Ge(pre...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jong, T. (author), Wiezer, N. (author), Joling, C. (author)
In dit artikel wordt gepoogd een antwoord te geven op de volgende vragen: (1) Worden negatieve effecten van tijdelijke contracten op welzijn en gezondheid vooral veroorzaakt door de baanonzekerheid die werknemers met een alternatief contract ervaren én (2) Veranderen effecten van baanonzekerheid als werknemers minder belang hechten aan...
article 2008
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Knegt, R. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Houwing, H. (author), Brouwer, P. (author)
In 1999 is de Wet flexibiliteit en zekerheid (‘Flexwet’) van kracht geworden. De wet beoogde dat meer flexibiliteit voor werkgevers in de inzet van flex-werkers (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract) gepaard zou gaan met meer zekerheid voor hen die op deze basis werkzaam zijn. Uit een eerste evaluatie in...
report 2007
document
Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Uit de zgn. Flexibiliteitsmonitor 2006 van Vedior en TNO blijkt dat flexibiliteit van groot belang is voor het succes van organisaties. Daarbij is het met name belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de menselijke kanten van flexibiliteit en wat dat betreft lijkt het de goede kant op te gaan. Vergeleken met 2005 schenken organisaties in...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author)
Door de schommelingen in de conjunctuur en arbeidsmarkt verandert er veel in de rol en positie van uitzendondernemingen. De algemene branchevereniging voor uitzendondernemingen (ABU) gaf daarom TNO de opdracht onderzoek uit te voeren naar de veranderende flexibiliseringsbehoefte van afnemers. De indruk is dat afnemers leren om de...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Milczarek, M. (author), Brun, E. (author), Houtman, I. (author), Goudswaard, A. (author), Evers, M. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Roskams, N. (author), Op de Beeck, R. (author), Pahkin, K. (author), Berthet, M. (author), Morvan, E. (author), Kuhn, K. (author), Kaluza, K. (author), Hupke, M. (author), Hauke, A. (author), Reinert, D. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Perez, J. (author), Oncins de Frutos, M. (author)
This report is in cooperation with TNO Work and Employment and the European Agency for Safety and Health at Work. The expert forecast on emerging psychosocial risks was carried out by means of the Delphi method. The main emerging psychosocial risks revealed were related to new forms of employment contracts and job insecurity, the OSH risks for...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
de Leede, J. (author)
Is flexibiliteit alleen te bereiken met uitzendkrachten? Dat is niet het geval. Er bestaan vele manieren om met een flexibele inzet van het personeel het fluctuerende werkaanbod aan te kunnen. Met een slimme mix aan flexmaatregelen in contract, werktijd en functie komt men verder dan alleen met uitzendkrachten. Voor uitzendbureaus betekent dit...
article 2004
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
Andriessen, S. (author)
Een arbeidspool kan werkgevers aan leerlingen of tijdelijk personeel helpen. Het gebruik van een arbeidspool vermindert het financiële risico voor een werkgever. In economisch onzekere tijden is dit een voordeel. Weinig arbeidspools slagen er echter in goed te functioneren en te blijven bestaan. Een gemeente of branche die overweegt een...
article 2003
document
Huiskamp, R. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
In opdracht van de Stichting Management Studies, die onder meer door VNO-NCW wordt ondersteund, is bij enkele 'koploper'-bedrijven nagegaan op welke wijze zij invulling geven aan de individualisering van arbeidsrelaties. De geïnterviewde werknemers waren in het algemeen tevreden over de mogelijkheden om hun arbeidsrelatie op maat te snijden....
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Leede, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Goudswaard, A. (author), van Rhijn, G. (author), van Schie, J. (author), van Veldhuisen, A. (author)
Trends en ontwikkelingen die leiden tot een flexibeler inzet van personeel worden besproken. Het boek geeft praktijkverhalen van zes industriële productiebedrijven die nieuwe manieren hebben gevonden om met hun arbeidscapaciteit de fluctuaties op de arbeidsmarkt te volgen. De ervaringen van de medewerkers komen aan de orde evenals de effecten...
report 2002
document
Goudswaard, A. (author), André, J.C. (author), Ekstedt, E. (author)
Changes in the world of work can give rise to new risk areas or change the way that occupational safety and health needs to be managed. This has implications for workplaces themselves and also for the occupational safety and health system. For this reason the 'changing world of work' has been a priority topic of the Agency. One important change...
report 2002
document
de Leede, J. (author), Huiskamp, R. (author), Looise, J.K. (author)
Dit artikel presenteert de resultaten van een empirische, exploratieve studie over de impact van individualisatie in de arbeidsrelatie. Dit onderzoek is geëntameerd door de Stichting Management Studies. De begrippen 'arbeidsrelatie' en 'individualisering van arbeidsrelaties' worden gedefinieerd en toegelicht. Vervolgens wordt het onderzoek...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van uitzendwerk heden ten dage in Nederland. Het werpt een licht op de uitzendpopulatie. Wie zijn deze werknemers? Waar werken ze? Wat zijn motieven en carrièremogelijkheden en -wensen van deze werknemers? Ook geeft het inzicht in de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden...
report 2002
Searched for: subject%3A%22Flexibele%255C%2Barbeidsrelaties%22
(1 - 20 of 33)

Pages