Searched for: subject%3A%22Fabrieken%22
(1 - 8 of 8)
document
de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van Deursen, J. (author), Tuinzaad, G.H. (author), Reijneveld, C.N. (author)
A participatory and integrative approach was applied to improve the productivity and ergonomics of the assembly lines in two factories, producing magnetic stop valves and office furniture, respectively. Main elements of the approach are the active participation of the company and the integration of two disciplines: assembly engineering and...
article 2003
document
van Rhijn, G. (author), Helmes, R. (author)
De druk op assemblagebedrijven neemt voortdurend toe: steeds meer klanten vragen maatwerk en stellen hogere eisen aan levertijd, kwaliteit en kostprijs. Hiervoor is een snel en flexibel assemblageproces met korte orderlooptijd nodig, inclusief optimale werkplekken. Medewerkers moeten, zonder overbelasting, efficiënt kunnen assembleren. Het...
article 2002
document
Coenen, F. (author), TNO Arbeid (author)
Wie nog eens goed kijkt naar de in richting van de assemblagewerk plaats en het proces zelf kan vaak tot behoorlijke verbeteringen komen. De efficiency kan omhoog, de fysieke belasting van medewerkers omlaag. Om de assemblage echter helemaal gesmeerd te laten lopen, moet in het ontwerpproces al rekening worden gehouden met de toekomstige...
article 2000
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Poll, K.J. (author)
Dit boek geeft praktische informatie over nieuwbouw- of verbouwprojecten in de werkomgeving. Deze projecten kunnen betrekking hebben op: de verbouw van een heel gebouw tot een individuele werkplek; het investeren in nieuwe machines, de inventaris, gereedschappen en dergelijke. De projecten hebben tot doel arbeidsomstandigheden te verbeteren en...
book 1993
document
Cox, C.W.J. (author), Crommelin, R.D. (author), Koppers, J.M. (author)
In het kader van de ontwikkeling van een instrumentarium voor de vastlegging van klimaatomstandigheden in bedrijven is door de Afdeling Binnenmilieu van TNO HMT een methode voor een inventarisatie van klimaatomstandigheden in bedrijven opgesteld. Naar aanleiding van een beproeving van deze methode is deze bijgesteld en aangevuld. De volgende...
book 1989
document
Cox, C.W.J. (author), Dubbeld, M. (author)
Het opstellen van de inventarisatiemethode en de evaluatie van het beproeven van de methode wordt besproken. Bij het opstellen van de methode is een nadere invulling gegeven van de verschillende onderdelen. De achtergronden bij de invulling van de onderdelen worden toegelicht. De methode blijkt redelijk te voldoen maar vergt veel tijd. Andere...
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Pot, F.D. (author), Brouwers, A.A.F. (author)
De technologische en economische bepaaldheid van arbeidstaken wordt de laatste jaren gerelativeerd. Daarmee gepaard gaat een grotere aandacht voor ontwerp-en besluitvorrningsprocessen. Dit artikel is een analyse van de keuzemogelijkheden ten aanzien van techniek en organisatie, die zich voordeden bij de automatisering van een suikerfabriek. De...
article 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author), de Groot, M.J.W. (author)
book 1958
Searched for: subject%3A%22Fabrieken%22
(1 - 8 of 8)