Searched for: subject%3A%22Evaluatie%22
(1 - 7 of 7)
document
Venegoor, G. (author), Vonk, L. (author), van Assema, P. (author), Huijts, T. (author), Eikhout, I. (author), Mollema, G.R.M. (author), Levels, M. (author), Jansen, M.W.J. (author)
An increasing number of schools obtained a Healthy School certificate, yet little is known about factors, characteristics, and processes, i.e. conditions, influencing the effectiveness of the Healthy School program. Therefore, a mixed methods evaluation study will be conducted on three levels: the student, the school, and the region. The...
article 2020
document
van den Eerenbeemt, J. (author), Putnik, K. (author), Hazelzet, A.M. (author)
In een inclusieve innovatieve regio innoveren de overheid, het bedrijfsleven, on-derwijs- en onderzoeksinstellingen gezamenlijk, met als doel zowel economische bloei als maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk mensen. Dit wordt ook wel “shared value creation” genoemd. Met het Inclusieve en Innovatieve Regio’s (IIR) wil TNO een bijdrage...
report 2017
document
Groenesteijn, L. (author)
Deze presentatie werd gehouden op de dag van de preventiemedewerker 27 juni 2013.
public lecture 2013
document
Wilmink, I.R. (author), Schreuder, M. (author), Stoelhorst, H. (author)
In het project Dynamax is in 2009 en 2010 een aantal praktijkproeven met dynamische snelheidslimieten uitgevoerd, waarbij telkens één of twee Dynamaxmaatregelen zijn ingezet op een bij die maatregel passende locatie. De snelheidslimiet werd verhoogd als dat mogelijk was (bij weinig verkeer) of verlaagd als dat nodig was (als er schokgolven...
conference paper 2010
document
Vonk, T. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author)
Het is van belang dat bij benuttingsmaatregelen inzichtelijk wordt wat de effecten ervan zijn op de doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en het gedrag van weggebruikers. Daarnaast wordt inzicht in de (kosten)effectiviteit ook steeds belangrijker. Als de brede effecten van maatregelen goed bepaald worden, zijn investeringen in benutting beter...
conference paper 2010
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Tempelman, J. (author), Tromp, P.C. (author), Stax, L. (author)
report 2004
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), van Helden, W.G.J. (author), Bakker, E.J. (author)
-
report 2001
Searched for: subject%3A%22Evaluatie%22
(1 - 7 of 7)