Searched for: subject%3A%22Europese%255C%2Bgemeenschappen%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Visser, R. (author), Versloot, N.H.A. (author), de Maaijer, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare substanties worden gebruikt. Explosies komen vaker voor dan wordt gedacht. Niet altijd zijn ze desastreus, maar een aantal malen per jaar hebben ze spectaculaire en dramatische gevolgen: ze kosten vaak mensenlevens en brengen zware economische schade toe. De Europese Commissie...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Pinder, A. (author), Yeomans, L. (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), Verjans, M. (author), Muylaert, K. (author), Broeck, V.de (author), Buffet, M.A. (author), Nevala, N. (author)
Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) are impairments of bodily structures, such as muscles, joints, tendons, ligaments, nerves or the localised blood circulation system. MSDs can interfere with activities at work, and can cause an increase in sickness absence, and chronic occupational disability. The aim of this report is to evaluate...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hämäläinen, R.M. (author), Dijkman, A. (author), Guobjörg Asgeirsdóttir, A. (author), van den Broek, K. (author), Haratau, T. (author), Kuhn, K. (author), Masanotti, G. (author), Pyzalski, J. (author), van Scheppingen, A. (author), Solé, M.D. (author), Ylikoski, M. (author)
This publication is an outcome of the project Workplace Health Promotion (WHP): National Health Policies and Strategies in an Enlarging Europe, carried out during 2005-2007. The guideline aims to offer ideas and ways to build partnerships by providing background for partnership building, a brief description of the situation of WHP in some...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Milczarek, M. (author), Brun, E. (author), Houtman, I. (author), Goudswaard, A. (author), Evers, M. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Roskams, N. (author), Op de Beeck, R. (author), Pahkin, K. (author), Berthet, M. (author), Morvan, E. (author), Kuhn, K. (author), Kaluza, K. (author), Hupke, M. (author), Hauke, A. (author), Reinert, D. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Perez, J. (author), Oncins de Frutos, M. (author)
This report is in cooperation with TNO Work and Employment and the European Agency for Safety and Health at Work. The expert forecast on emerging psychosocial risks was carried out by means of the Delphi method. The main emerging psychosocial risks revealed were related to new forms of employment contracts and job insecurity, the OSH risks for...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Covenants are agreements between the government and social partners to implement public policy. They are a form of soft law, guiding the regulation of self-regulation, and are specifically relevant in bridging the macro and meso levels of society. Covenants prove effective where actors share goals, and learn to advance policy-making by...
article 2005
document
Jarvisalo, J. (author), Anderson, B. (author), Boedeker, W. (author), Houtman, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
There is evidence that mental health as a cause of sickness absenteeism and work disability may be increasing in Europe. Researchers from four European countries, all active in social insurance related research, therefore, initiated country reports that analyses available statistics on disorders behind sickness absenteeism, interpret and discuss...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jarvisalo, J. (author), Andersson, B. (author), Boedeker, W. (author), Houtman, I. (author)
There is evidence that mental health as a cause of sickness absenteeism and work disability may be increasing in Europe. Researchers from four European countries, all active in social insurance related research, therefore, initiated country reports that analyses available statistics on disorders behind sickness absenteeism, interpret and discuss...
book 2005
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Dit Hoofdrapport geeft de hoofdlijnen weer van de resultaten van de "Integrale Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG" en plaatst ze in de context van het denken over externe veiligheid (EV). Doel van het project Ketenstudies is het inventariseren en analyseren van de EV-problematiek rond ammoniak, chloor en LPG in Nederland en het selecteren van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), van Dalen, E.J. (author), de Vries, S. (author)
In dit boek wordt een toekomstverkenning op HRM gepresenteerd. Daartoe zijn relevante ontwikkelingen op individueel niveau, op het niveau van de organisatie en op maatschappelijk niveau beschreven. Met een grote mate van zekerheid zijn demografische ontwikkelingen te voorspellen. De beroepsbevolking zal nog meer pluriform worden en de...
book 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R. (author), de Vries, S. (author)
In dit artikel wordt een toekomstverkenning op HRM gepresenteerd. Daartoe zijn relevante ontwikkelingen op individueel niveau, op het niveau van de organisatie en op maatschappelijk niveau beschreven. Met een grote mate van zekerheid zijn demografische ontwikkelingen te voorspellen. De beroepsbevolking zal nog meer pluriform worden en de...
article 2003
document
Dul, J. (author), Koningsveld, E. (author)
De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE) heeft in haar beleidsplan het onderwerp 'Internationalisering' hoog op de agenda geplaatst. De NVvE is aangesloten bij de International Ergonomics Association (IEA), de koepelorganisatie van ergonomieverenigingen, die zich bezig houdt met het wereldwijd bevorderen van de ergonomie. Ook is de NVvE...
article 2003
document
Visser, R. (author)
De verpakking van producten met gevaarlijke stoffen moet van een etiket voorzien zijn, en er moeten Veiligheidsinformatiebladen meegeleverd worden. De Europese richtlijnen voor etiketten en informatiebladen zijn vernieuwd. Dit heeft tot gevolg dat veel producenten en leveranciers etiketten en VIB's van chemische producten zullen moeten aanpassen...
article 2003
document
Gründemann, R.W.M. (author), van Vuuren, T. (author)
TNO Arbeid heeft, op verzoek van de Europese Stichting voor de Bevordering van Levens- en Arbeidsomstandigheden, uitgebreid onderzoek gedaan naar ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de Europese Unie. In dit onderzoek is zowel gekeken naar wet- en regelgeving als naar activiteiten van bedrijven om het ziekteverzuim terug te dringen. Onlangs...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Robertson, S.A. (author), Piek, W.S.M. (author), Kwantes, J.H. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Man. M. de, (author)
The GOSH! open and distance learning programme on the topic of occupational safety and health (OSH) was organized as part of the European Studies Programme. Prevention of damage to workers' health is an important issue in EU-policy. Apart from the individual human trauma, the socio-economic costs of poor performance in occupational safety and...
book 1999
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G. (author), Bos, J. (author)
This is a report on the EU's environmental management and audit scheme and its interaction with the management of safety and health. The focus is on the interactions at company and at policy level. To illustrate the relevance of the interactions at company level, the Annex includes five case studies of companies in various EU countries.
book 1998
document
Zwetsloot, G. (author)
Dit artikel gaat in op de problemen die kleine bedrijven ondervinden bij de Europese verplichting tot een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor alle landen van de Europese Unie geldt dat het moeilijk is om kleine bedrijven te bereiken met wetgeving. Verplichtingen zijn bij die bedrijven vaak helemaal niet bekend. Het is opvallend dat...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Steen, J. (author), Kok, E. (author), Kolk, W. (author)
Industriële ongevallen zijn doorgaans niet alleen het gevolg van technisch falen of verkeerd ingrijpen van een operator. Dieperliggende 'management-factoren' liggen hieraan vaak ten grondslag: cultuur, ondernemingsbeleid, communicatie of procedures binnen de organisatie. De beslissingen en houding van het management ten aanzien van veiligheid...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kwantes, J.H. (author), te Riele, W.C.M. (author), Hoogendijk, L. (author)
Deze uitgave beschrijft in het kort de geschiedenis van de Europese Unie (EU) en geeft een schets van de instellingen en regelgeving van de EU. De totstandkoming van EU-richtlijnen en de omzetting hiervan in de Nederlandse wetgeving wordt daarna weergegeven. Ook mogelijkheden van beroep, oude en nieuwe richtlijnen en de kaderrichtlijn komen aan...
book 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
FNV-voorzitter Johan Stekelenburg ziet weinig in een bedrijfsleven dat uitsluitend zelf toezicht houdt op goede arbeidsomstandigheden. Hij wordt ook niet vrolijk van de plannen van Linschoten voor privatisering van Ziektewet en WAO. Maar hij rekent erop dat het wetsvoorstel nog flink geamendeerd wordt richting SER-advies. Stekelenburg stelt de...
article 1995
Searched for: subject%3A%22Europese%255C%2Bgemeenschappen%22
(1 - 20 of 21)

Pages