Searched for: subject%3A%22Ergonomie%22
(1 - 20 of 316)

Pages

document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2021
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2021
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2020
document
Douwes, M. (author), Könemann, R. (author)
Duwen en trekken in het werk is een onderbelicht thema binnen de fysieke belasting. Onterecht, want dit type belasting komt veel voor en verhoogt de kans op schouderklachten. De nieuwe Duw en Trek Check (DUTCH) maakt duidelijk of de belasting te hoog is en welke maatregelen er mogelijk zijn. Vakmedia
article 2019
document
Douwes, M. (author), Könemann, R. (author), Kuijer, P. (author), Vermeulen, H. (author), Hoozemans, M. (author)
Het handmatig duwen en trekken van (zware) lasten op het werk is een onderbelicht onderdeel binnen het thema fysieke arbeidsbelasting. Onterecht, want deze activiteit komt veel voor en lijkt gerelateerd te zijn aan het ontstaan van schouderklachten. Goed inzicht in mogelijke risicovolle aspecten van duw- en trekactiviteiten is een eerste stap...
article 2018
document
Douwes, M. (author)
Toen ik enkele maanden geleden bij het Tijdschrift voor Human Factors een artikel indiende over een nieuwe evaluatietool voor duw- en trektaken in het werk, kreeg ik de vraag of dit geen onderdeel van een ‘richtlijnendossier’ zou kunnen vormen. Misschien niet het hipste onderwerp, maar wel iets waar we, bewust of onbewust, regelmatig mee te...
article 2018
document
Douwes, M. (author)
Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven tot aan je pensioen; hoe doe je dat bij fysiek zwaar werk? Is het werk te zwaar? Welke verbeteringen zijn mogelijk? TNO zet ergonomische kennis in om branche organisaties en bedrijven te ondersteunen in de aanpak van fysieke arbeid. Dit betreft zowel fysieke overbelasting (‘zwaar werk’) als...
other 2016
document
Hendriksma, M. (author)
Zitten is levensgevaarlijk. Maar hoe krijg je de Nederlandse werknemer nog uit zijn comfortable bureaustoel. Zet hem eens op een apenrots, zitten is aangeleerd gedrag
article 2014
document
Koningsveld, E.A.P. (author)
Dit boek van Ernst is een persoonlijk verhaal en tegelijk een verhaal over de geschiedenis van de ergonomie, hoe de ergonomie zich als vak of beroep ontwikkelde. Er werden oplossingen en instrumenten gemaakt voor een veelheid van beroepsgroepen: van straatmakers en metselaars tot verplegenden en verzorgenden, van traditioneel industriewerk tot...
book 2013
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H, (author), Könemann, R. (author), Bosch, T. (author)
report 2011
document
de Kraker, H, (author), Commissaris, D.A.C.M. (author), Douwes, M. (author)
report 2011
document
Commissaris, D.A.C.M. (author), Blok, M.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Vergaderen betekent voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Vaak zijn vergaderingen echter onmisbaar, bijvoorbeeld in crisissituaties als rampen en overstromingen. Bij het inrichten van vergaderruimtes voor dergelijke calamiteiten wordt helaas zelden gekeken naar functionaliteit en effectiviteit van de ruimte en meubilair.
article 2010
document
Commissaris, D.A.C.M. (author), Blok, M.M. (author), te Brake, G.M. (author), Rakhorst, M.L.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author)
Het accent bij de vorming en inrichting van de 25 veiligheidsregio's in Nederland ligt op bestuurlijke en organisatorische inrichting, informatievoorziening, multidisciplinair samenwerken en planvorming. Voor de fysieke inrichting van crisisoverlegruimtes is nog weining aandacht. TNO maakte een rondgang langs vijf veiligheidsregio's en koppelde...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H, (author), Douwes, M. (author)
report 2010
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Bongers, M.Y. (author), Veersema, M.J. (author), van Det, J.P.E.N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De laatste jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van endoscopische chirurgie. Steeds meer operaties, nu al 40.000 tot 50.000 per jaar in Nederland, worden op deze wijze uitgevoerd. Naast voordeel voor de patiënt, brengt de endoscopische chirurgie echter ook nieuwe mentale en fysieke belastingen voor het OK-team met zich...
bookPart 2009
document
Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De omgeving doet veel met de mens. Een kantoorstoel die goed instelbaar is, kan de productiviteit met 4% verhogen. Een plant op de kamer verhoogt de kans op nieuwe ideeën tijdens een bijeenkomst. Een speciaal soort wit licht na de lunch verhoogt onze alertheid. Een temperatuurstijging van 21 naar 27°C laat de productiviteit met 30% afnemen. Veel...
book 2009
document
de Kraker, H. (author), Formanoy, M.A.G. (author), de Korte, E.M. (author)
Het doel van deze studie was het bepalen van de invloed van een lespakket gericht op het aanleren van gezond computergedrag bij kinderen. Vier groepen 7, twee interventie- en twee controlegroepen vulden vooafgaand aan en na de interventie- en twee controlegroepen vulden voorafgaand aan en na de interentie een vragenlijst in met items over...
article 2009
document
Houwink, A. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Odell, D. (author), Dennerlein, J.T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
To determine if an alternative mouse promotes more neutral postures and decreases forearm muscle activity and if training enhances these biomechanical benefits is the purpose of the study. Computer mouse use is a risk factor for developing musculoskeletal disorders; alternative mouse designs can help lower these risks. Ergonomic training...
article 2009
document
de Kraker, H. (author), Formanoy, M.A.G. (author), de Korte, E.M. (author)
Het doel van deze studie was het bepalen van de invloed van een lespakket gericht op het aanleren van gezond computergedrag bij kinderen. Vier groepen 7, twee interventie- en twee controlegroepen vulden voorafgaand aan en na de interventie een vragenlijst in met items over computeren, attitude, kennis en computergedrag. De interventie bestond...
article 2009
document
van Regenmortel, R. (author), Vink, P. (author), Christiaans, H.H.C.M. (author)
www.humanfactors.nl
article 2009
Searched for: subject%3A%22Ergonomie%22
(1 - 20 of 316)

Pages