Searched for: subject%3A%22Equal%255C%2Bpay%22
(1 - 3 of 3)
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dronkers, J. (author), Wanner, R.A. (author)
Het gemiddelde gezinsinkomen van de eerste generatie-immigranten in Europa en Noord-Amerika is lager dan dat van autochtonen. En dat valt niet te verklaren op basis van hun hoeveelheid human capital (opleiding, leeftijd, geslacht, woonplaats). Dit geldt vooral voor immigranten uit de tweede en derde wereld, die ook nog een lagere opbrengt hebben...
article 2006
document
Pot, F.D. (author)
In de maatschappelijke discussie over inkomensverschillen staan drie thema's centraal. Rechtvaardige inkomensverdeling, gelijke beloning van mannen en vrouwen, en differentiatie van beloning. Beloningssystemen zijn geen waardevrije technieken, maar uitkomsten van machtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Deze studie heeft als onderwerp...
doctoral thesis 1988