Searched for: subject%3A%22Epidemiologie%22
(1 - 20 of 51)

Pages

document
Vermaire, J.H. (author), Elhorst, J.H. (author), Algra, H. (author), Schuller, A.A. (author)
Introduction: the aim was to assess whether adolescents with mild intellectual disabilities (MID) differ from their peers in oral health and oral health behaviour. Methods: a total of 97 adolescents with MID participated in this comparative study. Outcomes were compared to data of 17-year-old Dutch adolescents (n = 581) from a national...
article 2021
document
Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Deze publicatie handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid alsmede de risicogroepen die met vormen van arbeidsongeschiktheid zijn verbonden. Eerst worden de begrippen arbeidsongeschikten, werkenden en chronisch zieken vergeleken. Vervolgens wordt het verschijnsel arbeidsongeschiktheid, zoals het zich in Nederland...
bookPart 2009
document
Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Wouters, I.M. (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author), Nij, E.T. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: Workers in many industries are exposed to endotoxins, which may cause adverse health effects. In exposure assessment, information about exposure variability is essential. However, variability in exposure has rarely been investigated for biological agents and more specifically for endotoxin. Therefore, variance components and...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
Houtman, I.L.D. (author), de Jonge, J. (author), Smulders, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van de huidige studie is ten eerste om inzicht te krijgen in de prevalentie van werkgerelateerde RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in de werkzame Nederlandse beroepsbevolking. Het tweede doel is om te bepalen of er een toe- of afname is in RSI-klachten en risicofactoren tussen 2000 en 2002. Bovendien zijn de relaties...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, L. (author), Stiggelbout, M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
TNO-2005-115.pdf
report 2005
document
Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J.L. (author), TNO Arbeid (author)
bookPart 2002
document
Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In de media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zogenaamde "repetitive strain injuries" (RSI). In dit artikel worden de beschikbare gegevens over het vóórkomen van RSI (of RSI-klachten), risicofactoren en risicoberoepen op een rijtje gezet. Tevens wordt ingegaan op de ontstaansmechanismen, de diagnostiek en de (on)mogelijkheden...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W.B. (author), Taris, T.W. (author)
In deze studie wordt ingegaan op de prevalentie van twee vormen van vermoeidheid onder werkenden, respectievelijk algemene (niet aan de werksituatie gebonden) en specifieke (aan de werksituatie gebonden) vermoeidheid. Dit laatste vormt de kern van een fenomeen waarvoor verschillende termen in omloop zijn die deels overlappen en deels een andere...
article 2001
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Blatter, B.M. (author)
The aims of this thesis were: (1) to identify parental occupations with an increased risk of spina bifida in offspring; (2) to study whether parental occupational exposure to chemicals or radiation during or shortly before pregnancy is a risk factor for the occurrence of spina bifida. In order to answer these questions, an epidemiological case...
doctoral thesis 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schoots, W. (author)
Als herhaling van een onderzoek uit 1986/1987 is een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder meer dan 25.000 huishoudens met ongeveer 67.000 personen. Deze personen werden ondervraagd over het voorkomen van een verkeers-, privé-, sport- of bedrijfsongeval. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat in Nederland in een periode van...
article 1996
document
Spee, M.H.J.M. (author), Kalsbeek, H. (author), de Koning, H.J. (author)
article 1995
document
Truin, G.J. (author), König, K.G. (author), Kalsbeek, H. (author), van Rossum, G.M.J.M. (author), van 't Hof, M.A. (author)
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Doel van het onderzoek is informatie te verzamelen over: aard, incidentie en ernst van blessures bij jeugdige competitie-hockeyers bij spelen op kunstgras; de toedracht van frequent voorkomende letsels; de mate waarin de gevonden problematiek vergelijkbaar is met die zoals eerder aangetroffen bij senioren (NIPG-TNO, 1991); uitval in de...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bausch-Goldbohm, R.A. (author), van 't Veer, P. (author), van den Brandt, P.A. (author), van 't Hof, M.A. (author), Brants, H.A.M. (author), Sturmans, F. (author), Hermus, R.J.J. (author)
Congres van de Vereniging voor Epidemiologie 19e WEON-congres donderdag 15 april en vrijdag 16 april 1993 in et Academisch Centrum Amsterdam. Congres abstract.
article 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Brandt, P.A. (author), Bausch-Goldbohm, R.A. (author), van 't Veer, P. (author), Bode, P. (author), Dorant, E. (author), Hermus, R.J.J. (author), Sturmans, F. (author)
Congres van de Vereniging voor Epidemiologie 19e WEON-congres donderdag 15 april en vrijdag 16 april 1993 in et Academisch Centrum Amsterdam. Congres abstract.
article 1993
Searched for: subject%3A%22Epidemiologie%22
(1 - 20 of 51)

Pages