Searched for: subject%3A%22Environment%255C%2BEmission%22
(1 - 7 of 7)
document
Ligterink, N.E. (author), Kuiper, E. (author), Hoen, A. (author), Traa, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hilbers, H. (author)
Het aantal ‘oldtimers’ – personenauto’s van 25 jaar en ouder – en het gebruik van deze relatief vervuilende auto’s nemen toe. Vooral de recent geïmporteerde oldtimers rijden relatief veel kilometers, wat erop duidt dat ze steeds vaker niet alleen voor recreatief, maar ook voor dagelijks vervoer worden gebruikt. In 2011 bedroeg de uitstoot van...
report 2012
document
Pulles, M.P.J. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Appelman, W.A.J. (author), Verheul, M. (author)
Abstract: Heavy metals constitute an important group of persistent toxic pollutants occurring in ambient air and other media. One of the suspected sources of these metals in the atmosphere is combustion of transport fuels in road vehicles. However estimates of the emissions of these metals from road vehicles as reported in national emission...
article 2012
document
Kessels, J.T.B.A. (author), Willems, F.P.T. (author), Spronkmans, S.J. (author)
Energy management in modern vehicles typically relates to optimizing the powerflow in the (hybrid) powertrain, whereas emission management is associated with the combustion engine and its aftertreatment system. To achieve maximum performance in both fuel economy and hazardous emissions, the concept of Integrated Powertrain Control (IPC) is...
conference paper 2011
document
Verbeek, R.P. (author), Smokers, R.T.M. (author)
De luchtverontreinigende emissies van vrachtauto's en binnenvaartschepen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Daardoor zullen de emissies van nieuwe voer- en vaartuigen in 2020 nog maar een fractie zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld 1990. Werkt het allemaal goed in de praktijk? En heeft het de komende jaren nog zin om over te stappen...
article 2011
document
Hulskotte, J.H.J. (author)
article 2011
document
Keuken, M.P. (author), de Lange, R. (author), Hensema, A. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Jonkers, S. (author), Voogt, M.H. (author), Jedynska, A.D. (author), de Jonge, D. (author)
In opdracht van het Ministerie van I&M heeft TNO in samenwerking met het RIVM, DCMR en GGD-Amsterdam een roetindicator geoperationaliseerd. De roetindicator is gebaseerd op elementair koolstof (EC) concentraties in de buitenlucht. Met deze indicator kunnen lokale overheden gezondheidsaspecten meewegen in besluitvorming over verkeersmaatregelen.
report 2011
document
Kessels, J.T.B.A. (author), Foster, D.L. (author), Bleuanus, W.A.J. (author), TNO Industrie en Techniek (author)
The conversion efficiency of three way catalytic converters is mainly defined by the temperature range wherein they are operating. Traditionally, ignition retard has been used to reduce the light-off time of the catalyst. This is however associated with a fuel penalty. With increasing vehicle electrification, electrically heating facilities...
article 2010
Searched for: subject%3A%22Environment%255C%2BEmission%22
(1 - 7 of 7)