Searched for: subject%3A%22Energy%255C%2Befficiency%22
(1 - 20 of 841)

Pages

document
Niessink, R.J.M. (author), Fernandez Gomez, K. (author)
De energieprijzen voor gas en elektriciteit zijn sterk gestegen sinds september 2021. De uitgaven voor energie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn daardoor sterk toegenomen. De hoge energieprijzen zorgen in diverse bedrijfstakken voor problemen in relatie tot betaalbaarheid van de energierekening. “De ”energieweerbaarheid” geeft de mate...
report 2023
document
Truijens, D.G. (author), Grift, E.M.H.R. (author)
Nu het kabinet heeft aangekondigd met de Tweede Kamer in gesprek te willen over een nationaal burgerforum over klimaatbeleid, worden opties en adviezen in kaart gebracht om besluitvorming hierover te ondersteunen. Als onderdeel van de voorbereiding verdienen de evaluatie en het ‘lerend’ opzetten van die evaluatie bijzondere aandacht. Doel van...
report 2023
document
Cassamo, N. (author)
public lecture 2023
document
Boorsma, K. (author), Schepers, J.G. (author), Madsen, H.A. (author), Pirrung, G. (author), Sorensen, N. (author), Bangga, G. (author), Imiela, M. (author), Grinderslev, C. (author), Forsting, A.M. (author), Shen, W.Z. (author), Croce, A. (author), Cacciola, S. (author), Schafferczyk, A.P. (author), Lobo, B. (author), Blondel, F. (author), Gilbert, P. (author), Boisard, R. (author), Honing, L. (author), Greco, L. (author), Testa, C. (author), Branlard, E. (author), Jonkman, J. (author), Vijayakumar, G. (author)
Within the framework of the fourth phase of the International Energy Agency (IEA) Wind Task 29, a large comparison exercise between measurements and aeroelastic simulations has been carried out featuring three simulation cases in axial, sheared and yawed inflow conditions. Results were obtained from more than 19 simulation tools originating from...
article 2023
document
Mancini, S. (author), Boorsma, K. (author), Schepers, J.G. (author), Savenije, F.J. (author)
With the increase in rotor sizes, the implementation of innovative pitch control strategies, and the first floating solutions entering the market, the importance of unsteady aerodynamic phenomena in the operation of modern offshore wind turbines has increased significantly. Including aerodynamic unsteadiness in blade element momentum (BEM)...
article 2023
document
van Ooij, C.C.M. (author), Batenburg, A.E. (author), Nguyen, N.C. (author), Straver, K. (author)
De energiecrisis leidt tot een steeds groter aantal energiearme huishoudens in Europa Voor de energiecrisis waren er ongeveer 35 miljoen Europese huishoudens die in energiearmoede leven. Dat betekent dat 8% van de Europese burgers onvoldoende toegang had tot goede energievoorzieningen in huis (zoals elektriciteit, warmte). Dit komt door diverse...
report 2023
document
Turrini, M. (author), Cassamo, N. (author), Links, H. (author), Hermans, K.W. (author), Laas, L.J. (author)
public lecture 2023
document
Dighe, V.V. (author), Peeringa, J.M. (author), Hermans, K.W. (author), Krishna Swamy, S. (author), Bulder, B.H. (author), Savenije, F.J. (author)
conference paper 2023
document
Cassamo, N. (author), Turrini, M. (author)
public lecture 2023
document
Vimalakanthan, K. (author), Bot, E.T.G. (author), Savenije, F.J. (author)
conference paper 2023
document
Sprenkeling, M. (author), Uleman, F.C. (author), Bijvoet, J. (author)
Dit paper presenteert een profileringsaanpak voor de versnelling van de verduur zaming van bedrijventerreinen. Deze aanpak kan worden ingezet voor marktpartijen die op zoek zijn naar kansrijke locaties, voor overheden die regionale en nationale beelden van energietransitie opgaven willen vormen en voor andere betrokkenen bij collectieve...
report 2023
document
de Wildt, B.I.J. (author), Hers, J.S. (author), Sijm, J.P.M. (author)
De Nederlandse elektriciteitsproductie in 2020 werd voor ruim 25 procent opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Met de ambities in het Klimaatakkoord koerste Nederland af op ongeveer 75 procent hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030. Daarmee lijkt een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening in 2040 binnen handbereik. Dat zou bovendien sterk...
report 2023
document
Scheepers, M.J.J. (author), van Stralen, J. (author), Giraldo Chavarriaga, J.S. (author), Smekens, K.E.L. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert in het voorjaar van 2023 aan de Europese Commissie over de voortgang van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK). In deze tweejaarlijkse rapportage wordt onder meer een projectie van de broeikasgasemissies (BKG-emissies) gepresenteerd tot en met 2050 [1]. Tot 2040...
report 2023
document
Taminiau, F.L. (author), van den Brink, R.W. (author), Slingerland, S. (author), Paradies, G.L. (author)
Er zijn diverse opties voor beleid om de vraag naar CO2-belastende producten en diensten te verlagen. In het laatste IPCC-rapport wordt aan vraagbeperking een hoog potentieel voor het reduceren van CO2-emissies toegekend. Uit literatuuronderzoek blijkt dat vooral maatregelen op het gebied van reizen (beperken van autobezit, vliegen) en voeding ...
report 2023
document
Swart, D. (author), Zhang, J. (author), van der Graaf, S. (author), Rutledge-Jonker, S. (author), Hensen, A. (author), Berkhout, S. (author), Wintjen, P. (author), van der Hoff, R. (author), Haaima, M. (author), Frumau, A. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), Schulte, R. (author), van Zanten, M. (author), van Goethem, T. (author)
Dry deposition of ammonia (NH3) is the largest contributor to the nitrogen deposition from the atmosphere to soil and vegetation in the Netherlands, causing eutrophication and loss of biodiversity; however, data sets of NH3 fluxes are sparse and in general have monthly resolution at best. An important reason for this is that measurement of the...
article 2023
document
Paradies, G.L. (author), Usmani, O.A. (author), Lamboo, S. (author), van den Brink, R.W. (author)
The widespread adoption of battery electric vehicles (BEVs) is a crucial element in climate policy for the transport sector. To design effective policies to stimulate the uptake of BEVs, it is essential to understand the barriers and drivers that influence consumers' choices for a BEV. To this aim, we present a computational model named CODEC, a...
article 2023
document
Mulder, P. (author), Dalla Longa, F. (author), Straver, K. (author)
The strong increase in energy prices since 2021 has led to a turning point in thinking about energy poverty in the Netherlands, where the concept of energy poverty was thus far neglected in national policy making. Against this background we present the first multifaceted spatial analysis of energy poverty in the Netherlands, which will serve as...
article 2023
document
Vimalakanthan, K. (author), van der Mijle Meijer, H. (author), Bakhmet, I. (author), Schepers, J.G. (author)
Leading edge erosion (LEE) is one of the most critical degradation mechanisms that occur with wind turbine blades (WTBs), generally starting from the tip section of the blade. A detailed understanding of the LEE process and the impact on aerodynamic performance due to the damaged leading edge (LE) is required to select the most appropriate...
article 2023
document
Vendel, K.J.A. (author), Wichink Kruit, R.J. (author), Blom, M.J. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), van Egmond, B.F. (author), Frumau, K.F.A. (author), Rutledge-Jonker, S. (author), Hensen, A. (author), van Zanten, M.C. (author)
Ammonia deposition is a threat to many natural ecosystems, including coastal dune areas, because of eutrophication and acidification. Direct measurements of ammonia fluxes are nevertheless scarce. In this paper we present a full year of measurements to derive the ammonia dry deposition flux in a Dutch coastal dune ecosystem, based on the...
article 2023
document
Bouw, K. (author), Wiekens, C.J. (author), Tigchelaar, C. (author), Faaij, A. (author)
Participatory energy planning at the local level engages citizens, builds legitimacy and trust, and increases successful implementation of renewable energies. In the context of heat planning, technology choices highly vary depending on the local context and social conditions and including social input therefore benefits the planning process....
article 2023
Searched for: subject%3A%22Energy%255C%2Befficiency%22
(1 - 20 of 841)

Pages